Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodsukkermåling

Hvordan1

Hvem skal måle blodsukker og hvornår1

Type 2, kost og motion1

Type 2, kost, motion, antidiabetika der givet alene ikke forårsager hypoglykæmi1

Type 2, kost, motion, metformin, sulfonylurinstof1

Type 2, insulinbehandling2

Type 12

Blodsukkerprofiler2

Blodsukkermåling som pædagogisk redskab2

Kost og blodsukker2

Fysisk aktivitet og blodsukker2

Hvordan

Når patienten selv måler blodsukker i dagligdagen er det vigtigt at huske at

korrekt blodsukkermåling, er en forudsætning for kvaliteten af målingen.

  • • Vask hænder

  • • Prik et hul på siden af fingeren ca. 2–3 mm under neglen, med en ny nål

  • • Tør første dråbe af

  • • Malk i hele fingerens længde, en ny stor bloddråbe frem og mål på den

Hvis det er svært at få blod ud og der skal klemmes meget vil resultatet ofte være meget lavere end det reelt er.

Er hænderne ikke rene vil rester af sukker fra f.eks. frugt eller cremerester kunne påvirke blodsukkeret.

Hvem skal måle blodsukker og hvornår

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. ”Rutine” blodsukkermålinger, som ikke får behandlingsmæssige konsekvenser skaber frustration og kan i værste fald medføre depression.

Om man skal måle blodsukker og i så fald hvor ofte er meget individuelt, men ser man generelt på det kan følgende retningslinjer følges:

Type 2, kost og motion

En diabetiker behandlet med kost og motion skal som udgangspunkt ikke måle blodsukker, men kan nøjes med måling af HbA1c hos egen læge hver 3.-6. mdr.

Type 2, kost, motion, antidiabetika der givet alene ikke forårsager hypoglykæmi

En diabetiker behandlet med kost, motion og antidiabetika der ikke forårsager hypoglykæmi, skal som udgangspunkt ikke måle blodsukker men kan nøjes med måling af HbA1c hos egen læge hver 3. mdr.

Type 2, kost, motion, metformin, sulfonylurinstof

En diabetiker behandlet med kost, motion, metformin og sulfonylurinstof kan med fordel måle blodsukker i specielle situationer som f.eks.:

Ved fysisk aktivitet hvor der erfaringsmæssigt er opstået problemer med lavt blodsukker under eller efter aktiviteten.

Ved problemer med regulationen, høje eller lave blodsukkere, hvor der skal tages stilling til ændring i behandlingen.

Er der aldrig konstateret episoder med lavt blodsukker og er personen velreguleret, målt på HbA1c, er der principielt ikke grund til at måle blodsukker.

Type 2, insulinbehandling

En type 2 diabetiker behandlet med insulin bør som hovedregel måle blodsukker. En forudsætning er selvfølgelig at personen er i stand til selv at måle. Er personen meget inaktiv, lever meget regelmæssigt og ikke har hypoglykæmi af betydning kan man i princippet nøjes med HbA1c hver 3. mdr.

En aktiv person i insulinbehandling kan med fordel måle blodsukkerprofiler 1 – 2 dage hver 14. dag, samt anvende blodsukkermåling i forbindelse med fysisk aktivitet, festlige lejligheder eller andre situationer de af erfaring ved kan påvirke blodsukkeret meget og nødvendiggøre en aktiv handling for at forebygge problemer i denne sammenhæng.

Type 2 diabetikere med en aktiv livsstil kan have fordel af hyppige insulininjektioner og behandles derfor ofte med måltidsinsulin.

Dette vil automatisk kræve ugentlige blodsukkermålinger og i perioder med omstilling endda daglige målinger.

 

Type 1

En type 1 diabetiker bør måle blodsukker regelmæssigt.

Insulinbehandling 1–2 gange daglig:

Om de skal måle blodsukkerprofil dagligt eller sjældnere afhænger af den enkeltes situation samt regulation.

Måltidsinsulin:

Anbefales at måle profiler regelmæssigt fra daglig til 1–2 dage om ugen.

Blodsukkerprofiler

En blodsukkerprofil er som oftest måling af blodsukker før hvert hovedmåltid samt inden sengetid.

(Blodsukkerx4)

I specielle tilfælde mål blodsukker også 1½ time efter hvert hovedmåltid.

(Blodsukkerx7)

For de diabetikere der måler blodsukker er det en god ide at medbringe profiler fra 3–6 almindelig dage i forbindelse med kontrol. Disse profiler vil sammenholdt med HbA1c give et godt billede af den generelle regulering. Hvis HbA1c er stigende eller faldende vil profilerne kunne give et fingerpeg om, hvor vidt der skal foretages ændringer i behandlingen.

Blodsukkermåling som pædagogisk redskab

For alle diabetikere gælder det at blodsukkermåling i kortere perioder kan anvendes i pædagogisk sammenhæng. Forståelsen for sammenhængen mellem blodsukker, kost og motion øges væsentlig ved hjælp af praktiske øvelser.

Kost og blodsukker

Mål blodsukkeret før et hovedmåltid og igen 1½ time efter måltidet

Formålet med denne afprøvning er ved aktiv handling at se hvordan arten og mængden af kulhydrat i et blandet måltid påvirker blodsukkeret hos den enkelte.

Vælg gerne det måltid personen mener er størst.

Ud fra resultatet laves eventuelt yderligere afprøvninger.

Fysisk aktivitet og blodsukker

Mål blodsukkeret før og umiddelbart efter fysisk aktivitet (evt. længe efter)

Formålet med denne afprøvning er ved aktiv handling at vise det enkelte individ hvilken indflydelse fysisk aktivitet har på blodsukkeret både under og efter aktiviteten.

Lad den enkelte vælge en aktivitet af ca. ½ times varighed. Den halve time kan evt. deles i 2x15 min.

Er aktiviteten af længere varighed kan blodsukkeret med fordel måles igen længe efter for at anskueliggøre varigheden af blodsukkerpåvirkningen.