Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodsukkermåling

Beskrivelse

Hvordan

Uanset om patienten selv, eller en anden person måler blodsukker, er det vigtigt at huske, at

korrekt blodsukkermåling er en forudsætning for kvaliteten af målingen.

Vask hænder. Håndvask kan erstattes af afspritning med spritswabs. (Klorhexidinsprit: 0.5 % klorhexidin i alkohol 70-85 %).

  • • OBS huden skal være helt tør.

  • • Prik et hul på siden af fingeren ca. 2–3 mm nedenfor neglekanten, med en ny nål

  • • Tør første dråbe af

  • • Malk i hele fingerens længde en ny, stor bloddråbe frem og mål på den

Hvis det er svært at få blod ud, og der skal klemmes meget, vil resultatet ofte være lavere, end det reelt er.

Er hænderne ikke rene, vil rester af sukker fra f.eks. frugt eller cremerester kunne påvirke blodsukkeret.

Alternativt kan der måles i øreflippen. ”Malk” en dråbe frem. Målingen skal tages fra en bloddråbe der

”hænger” frit fra øreflippen.

 

Blodsukkermåling som pædagogisk redskab

Uanset om man har type 1 eller type 2 diabetes og uanset behandling, gælder det at blodsukkermåling i kortere perioder kan anvendes i pædagogisk sammenhæng. Forståelsen for sammenhængen mellem blodsukker, kost og motion øges væsentligt ved hjælp af praktiske øvelser.

Kost og blodsukker

Mål blodsukkeret umiddelbart før et hovedmåltid og igen 1½ - 2 timer efter måltidet

Formålet med denne afprøvning er ved aktiv handling at se hvordan arten og mængden af kulhydrat i et blandet måltid påvirker blodsukkeret hos den enkelte.

Vælg gerne det måltid personen mener er størst.

Ud fra resultatet laves eventuelt yderligere afprøvninger.

Fysisk aktivitet og blodsukker

Mål blodsukkeret før og umiddelbart efter fysisk aktivitet (evt. længe efter)

Formålet med denne afprøvning er ved aktiv handling at vise det enkelte individ hvilken indflydelse fysisk aktivitet har på blodsukkeret både under og efter aktiviteten.

Lad den enkelte vælge en aktivitet af ca. ½ times varighed.

Er aktiviteten af længere varighed kan blodsukkeret med fordel måles igen længe efter for at

anskueligøre varigheden af blodsukkerpåvirkningen.

 

Blodsukkerprofiler

En blodsukkerprofil er som oftest måling af blodsukker før hvert hovedmåltid samt inden sengetid.

(Blodsukker x 4)

Hvem skal have målt blodsukker? (Her skelnes mellem den indlagte patient og borgeren i eget hjem).

Anbefalinger for måling af blodsukker hos patient med diabetes under indlæggelse

Patienten med type 1 eller type 2 diabetes, uanset behandling, bør som minimum have målt blodsukker x 4 det første døgn under indlæggelsen. Afhængig af indlæggelsesårsagen kan blodsukkeret være lidt eller meget påvirket. Infektion, feber, smerter og inaktivitet vil påvirke blodsukkeret til en stigning. Har patienten feber, vil insulinbehovet stige med 25% for hver grad temperaturen overstiger 37 grader. Det er derfor relevant at afklare, om den aktuelle antidiabetiske behandling er sufficient. Insulinmangel kan for patienten med type 1 diabetes betyde, at de er i risiko for at udvikle ketoacidose.

Der foretages efter det første døgn en individuel vurdering af om blodsukkermåling x 4 skal opretholdes hos patienter, der ikke er i insulinbehandling.

Patienter der behandles med antidiabetika, der kan medføre hypoglykæmi, skal under indlæggelsen have målt blodsukker dagligt (Sulfonylurinstof, insulin). Som minimum måles blodsukker før hvert hovedmåltid og inden sengetid (blodsukker x 4).

Patienter, der er vant til selv at måle blodsukker og justere insulin på pen eller insulinpumpe, kan eventuelt selv overtage kontrollen af deres diabetes under indlæggelsen.

Justeres der i den antidiabetiske behandling under indlæggelsen, er blodsukkermåling relevant, når patientens situation forandres, som for eksempel når appetitten vender tilbage, den fysiske aktivitet øges eller infektionen er behandlet. Vær særlig opmærksom i forbindelse med udskrivelse - skal der justeres igen?

 

Anbefalinger for måling af blodsukker hos borgeren i eget hjem

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. ”Rutine” blodsukkermålinger, som ikke får behandlingsmæssige konsekvenser, skaber frustration og kan i værste fald medføre depression.

Om man skal måle blodsukker og i så fald hvor ofte er meget individuelt, men ser man generelt på det kan følgende retningslinjer anvendes:

Type 2 diabetes behandlet med kost og motion

En person behandlet med kost og motion skal som udgangspunkt ikke måle blodsukker, men kan nøjes med måling af HbA1c hos egen læge hver 3.-6. mdr.

Type 2 diabetes behandlet med kost, motion, antidiabetika der givet alene ikke forårsager hypoglykæmi

En person behandlet med kost, motion og antidiabetika der ikke forårsager hypoglykæmi, skal som udgangspunkt ikke måle blodsukker, men kan nøjes med måling af HbA1c hos egen læge hver 3. mdr.

Type 2 diabetes behandlet med kost, motion, metformin, sulfonylurinstof (sulfonylurinstof kan forårsage hypoglykæmi)

En person behandlet med kost, motion, metformin og sulfonylurinstof kan med fordel måle blodsukker i

specielle situationer som f.eks.:

  • • Ved fysisk aktivitet hvor der erfaringsmæssigt er opstået problemer med lavt blodsukker under eller efter aktiviteten.

  • • Ved problemer med regulationen: høj eller lav HbA1c, højt eller lavt blodsukker, hvor der skal tages stilling til ændring i behandlingen.

Er der aldrig konstateret episoder med lavt blodsukker og er personen velreguleret, målt på HbA1c, er der principielt ikke grund til at måle blodsukker.

Type 2 diabetes behandlet med insulin

En person med type 2 diabetes behandlet med insulin bør som hovedregel måle blodsukker regelmæssigt. En forudsætning er selvfølgelig, at personen er i stand til selv at måle. Er personen meget inaktiv, lever meget regelmæssigt og ikke har hypoglykæmi af betydning, kan man i princippet nøjes med HbA1c hver 3. mdr.

En aktiv person med type 2 diabetes i insulinbehandling kan med fordel måle blodsukkerprofiler 1 – 2 dage hver 14. dag, samt anvende blodsukkermåling i forbindelse med fysisk aktivitet, festlige lejligheder eller andre situationer de af erfaring ved kan påvirke blodsukkeret meget og nødvendiggøre en aktiv handling for at forebygge problemer i denne sammenhæng.

Personer med type 2 diabetes med en aktiv livsstil kan have fordel af hyppige insulininjektioner og behandles derfor ofte med måltidsinsulin. Dette vil automatisk kræve måling af ugentlige blodsukker-profiler og i perioder med omstilling anbefales måling x 4 dagligt.

Det er altid en god ide at personen med type 2 diabetes, der er insulinbehandlet, medbringer blodsukkerprofiler fra 3–6 almindelige dage i forbindelse med kontrol. Disse profiler vil sammenholdt med HbA1c give et godt billede af den generelle regulering. Hvis HbA1c er stigende eller faldende vil profilerne kunne give et fingerpeg om, hvor vidt der skal foretages ændringer i behandlingen.

 

Type 1 diabetes

En person med type 1 diabetes bør som minimum måle blodsukker 4 gange i døgnet.

Blodsukkerprofiler

En blodsukkerprofil er som oftest måling af blodsukker før hvert hovedmåltid samt inden sengetid.

(Blodsukker x 4)

I specielle tilfælde måles blodsukkeret også 1½-2 timer efter hvert hovedmåltid.

(Blodsukker x 7)

Det er altid en god ide at personen med type 1 diabetes medbringer blodsukkerprofiler fra 3–6 almindelige dage i forbindelse med kontrol. Disse profiler vil sammenholdt med HbA1c give et godt billede af den generelle regulering. Hvis HbA1c er stigende eller faldende vil profilerne kunne give et fingerpeg om, hvor vidt der skal foretages ændringer i behandlingen.