Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skoliose/kyfose

Beskrivelse

Operation/undersøgelse

Ved skoliose forstås abnorm sidekrumning af hvirvelsøjlen.

Ved kyfose forstås øget bagudbøjning/krumning af hvirvelsøjlen.

Operationen foregår ved bagre indgreb eventuelt kombineret med torakotomi, hvor krumningen rettes op ved hjælp af skruer og metalstave.

Årsag: Er oftest ukendt, ved skoliose over 40° Cobb-vinkel kommer operation på tale for at hindre respirationsinsufficiens og progression.

Basis observation/pleje

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation/pleje

Skal overnatte i Opvågningsafsnittet.

Respiration

Patientens respiration kan godt forværres initialt af operationen.

Kontrolrøntgen af thorax ved problemer. CPAP er ofte nødvendigt efter operation gennem thorax og/eller opretning af stor vinkling. Ofte ordineret på opvågningsskema.

Forbinding

Tilses ved hver vending. En gang hver anden time er tilstrækkelig.

Bør helst ikke skiftes de første 24 timer. Skiftes dog ved gennemsivning.

Dræn

Har et til flere dræn, observer og noter farve og mængde (produktion kan godt være 500-1000 ml per døgn).

OBS at der er vakuum på dræn. Ved stor drænproduktion kan drænet evt. af-klemmes i en periode. Dette aftales med kirurg.

Neurologiske observationer
  • • Bevægelse af underekstremiteterne

  • • Sensibilitet   

  • • Muskelkraft

  • Paræstesier

Alt set i forhold til præoperativt.

Lejring

Fladt teneat lectum i 2-4 timer fra ryglejeoperationens afslutning. Set i forhold til kirurgs ønske.

Ligger oftest på vendelagen, som da skal anvendes.

Vending skal foregå over patientens egen akse, HUSK pude eller dyne mellem knæene før vending.

Ved sideleje HUSK støtte i ryg og pude eller dyne mellem knæ.

Elevation af hovedgærde maks. 20°, dog ved torakotomi op til 45°.

Blodprøver

Hæmoglobin, væsketal, koagulationstal umiddelbart postoperativt og næste morgen.

Væskebalance

Kl. 14.00 - 22.00 - 06.00.

Smertebehandling/anden medikamentel behandling
  • • Panodil® 1 g x 4 (skal ordineres)

  • • Epidural Morfin (mængde ordineres i hvert enkelt tilfælde)

  • • Bupivacain 2,5 mg/ml x 6.

  • • P.n. bupivacain 2,5 mg/ml (skal ordineres)

For at kunne vurdere neurologisk status må patienten ikke få kontinuerlig infusion i epiduralkateteret, med mindre andet er aftalt med operatøren.

Kvalmebehandling

P.n./fast inj. Ondansetron®, eventuelt suppleret med Primperan®.

Patienten får ventrikelsonde anlagt peroperativt. I de fleste tilfælde har patienten stadig ventrikelsonden ved ankomst til Opvågningen.

Vurder i de enkelte tilfælde, om den skal seponeres, bibeholdes eller evt. sættes til svagt sug.

Antibiotikabehandling

Gives per- og postoperativt efter ordination, indtil tredje postoperative døgn efter, at dræn er seponeret.

Udskrivelse

Udskrives af anæstesilæge, når svar på blodprøver foreligger.