Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forundersøgelse af patienter til ambulant operation i generel anæstesi

1. Modtage patient/forældre og oplyse om forventet dagsforløb

 

2. Undersøgelse og journaloptagelse ved øjenlæge, som sammen med patienten træffer beslutning, om der er operationsindikation

 

3. Ved operationsindikation gøres følgende klar:

 

Finde gult chartek med:

 1. 1. Anæstesiskema

 2. 2. Tjekskema til patienter, som skal i GA

 3. 3. Gamle anæstesijournaler vedlægges

 4. 4. Informationspjece vedr. anæstesi til ambulante operationer

 5. 5. Tidligere lægejournal

Udføre nedenstående opgaver:

 1. 1. Højde og vægt – noteres på tjekskema

 2. 2. Gennemgå informationspjece

 3. 3. Indtaste i Clinical Suite

 4. 4. ”OP-bestillingsseddel” udfyldes og lægges i journalen

 5. 5. Operationstid – sekretær finder tiden og booker den
  Operationstiden skrives i informationspjecen hvis muligt

 6. 6. Væsketal 2, Hgb og EKG bestilles kun hvis det er ordineret af anæstesi- eller øjenlægen.

 7. 7. Hvis patienten har DM og skal have GIK-drop sat op før operationen, skal der på OP-dagen forelægge en se-K og se-creatinin < 24 timer gammel, hvis patienten skal indl. på sengeafdelingen. Hvis patienten skal opereres i dagkir.regi, må se-K og se-creatinin højst være 3 dage gamle. HUSK at bestille disse prøver, så patienten kan gå til egen læge eller i blodprøveambulatoriet her på AaUH og få taget disse prøver.

 8. 8. EMLA medgives, og der orienteres om, hvordan det anvendes

 

 1. 4. Alle patienter, som skal i anæstesi, skal have anæstesitilsyn.

Anæstesitilsyn arrangeres således:

 

 1. 1. Efter forundersøgelsen i øjenambulatoriet opholder patienter sig i venterum i øjenambulatoriet 8. sal eller i stuen

 2. 2. Det gule chartek med journalmateriale, inkl. anæstesiskema og tjekskema, lægges i en bakke til anæstesitilsyn. På 8. sal i receptionen og i stuen i bakke under tavlen på gangen

 3. 3. Ambulatoriesygeplejersken ringer til den anæstesilæge, som skal gå tilsynet på tlf. 61951.

 1. 4. Anæstesilægen tilser patienten og udfylder tjekskema på de aftalte felter på skemaet. Journalen og evt. ordinationer gives til ansvarshavende ambulatoriesygeplejerske

 2. 5. Efter anæstesitilsyn og udførelsen af evt. ordinationer er pt. klar til at tage hjem

 3. 6. Anæstesilægen afleverer anæstesiskema på afdelingssygeplejerskens kontor A-anæstesi

 

5. Praktiske opgaver til forberedelse af operationsforløbet

 

 1. 7. Sekretær færdiggør journal - nye labels

 1. 8. Sengeafdelingens sygeplejerske orienterer sig dagen før ved konference og tager

 2. 9.  journalen med i afdelingen

 1. 10. Hvis ikke sygeplejersken fra sengeafdelingen kommer til konference, lægges journalen i kurven på det store sekretærkontor bag elevatorerne.