Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af hjertestop i Mave Tarmkirurgisk Speciale, operationsafsnit

 

Der henvises til Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

 

Formål

 • • At sikre, at der bliver handlet hurtigt og korrekt ved hjertestop på Mave Tarmkirurgisk operationsafsnit, Aalborg.

 • • At sygeplejerskerne kender deres opgaver i forbindelse med hjertestop indtil anæstesi eller hjertestophold ankommer.

 

Definition af begreber

Hjertestop defineres ved ukontaktbar patient og udsættende eller ophørt respiration.

 

Beskrivelse

Ved konstateret hjertestop handles på følgende måde:

På operations-stue uden anæstesi:

 • • Der startes basal genoplivning ved at skabe frie luftveje og give hjertemassage (30 kompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger).

 • • Der meldes hjertestop på tlf. 22011 med angivelse af afdeling og stuenummer

 • • Hjertestarter (AED) hentes. Den findes på central OP ved indgangen til røntgenreceptionen 1. sal.

 • • Påmonter hjertestarter så hurtigt som muligt.

 • • Fortsæt basal genoplivning i henhold til hjertestarterens instrukser.

 • • Find akutmedicinbakken, som findes i i køleskabet i medicinrummet.

 

På operations-stue med anæstesi:

 • • Følg anæstesipersonalets anvisninger og instrukser.

 • • Vær behjælpelig med alarmering og fremskaffelse af nødvendigt udstyr.

Betjening af hjertestarter (AED):

 • • Åben låget.

 • • Pose med saks mm lægges til side

 • • Sæt defibrilleringspad på patienten – Der er vist på pad'en, hvordan den skal vende.

 • • Tænd hjertestarteren

 • • Fortsæt massage og ventilation som ved indledningen.

 • • Følg ordrerne fra hjertestarteren.

 • • Hvis der er flere hænder anlæg drop

 • • Tilkoble ilt hvis det er muligt.

 

Når hjertestop holdet kommer – adlyd ordrer.

 • • Find journal.

 • • Sygeplejersken med kendskab til patienten bliver.

 • • Sørg for afskærmning.

 

Reference/litteratur:

Dansk Kardiologisk Selskab: Guidelines genoplivning.

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

 

Bilag:

Actioncard ved hjertestop - Aalborg UH, Syd - Sengeafdeling.