Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amning af barn med læbespalte

 

Formål

Instruks i forhold til ammevejledning til kvinder der har født et barn med læbespalte.

Definition af begreber

Ved læbespalte forstås at barnet er født med en større eller mindre, enkelt eller dobbeltsidig spalte i læben. For nogle børn vil det trods spalten, være muligt at sutte sufficient ved brystet, men for andre kan det give problemer med at danne det nødvendige undertryk, der kræves for at suge mælk ud af brystet.

Beskrivelse

En læbespalte opstår tidligt i fostertilværelsen og kan variere i form og udstrækning. Afhængig af hvor stor spalten er, og om den er enkelt eller dobbeltsidig, kan det give problemer i forhold til amningen, og der er behov for særlig opmærksomhed og ammevejledning.

Handlinger

 • • Kontakt specialsundhedsplejersken:

                                                                                                              

 • • Den blå underretningsblanket (findes i mappen om læbe-ganespalte børn) udfyldes af jordemoder eller læge lige efter fødslen og sendes til:

Institut for Kommunikation og Handicap

Ganespalteafdelingen

Peter Sabroes gade 4

8000 Århus C

                                             

 • • Som alle nyfødte lægges barnet til mors bryst lige efter fødslen.

 • • Hjælpe mor med at sikre at barnet får godt fat på brystet.

 • • Vejlede moderen til at lægge barnet så tæt ind til brystet som muligt og placere en finger over spalten, da det gør det lettere for barnet at få godt fat om brystet og danne vakuum.

 • • Det kan være lettest, hvis spalten vender opad under amningen. Moderen kan eventuelt anvende den almindelige ammestilling på den ene side og tvillingestillingen på den anden side.

 • • Vejlede moderen om at brystet ofte fylder spalten bedre ud end en flaskesut.

 • • Vejlede til at barnet får mulighed for at bøvse tilstrækkeligt, idet barnet har tendens til at tage ekstra luft ind under måltidet.

 • • Hvis amningen ikke lykkes eller fungerer optimalt, da informere forældrene om muligheden for at give udmalket modermælk på flaske (rekvisition til leje af brystpumpe fås gennem Emma Sakstrup).

 • • Vær opmærksom på forældrenes reaktioner på at have fået et barn med læbespalte og giv dem plads til at være kede af det og ikke bagatellisere.

 • • Frembyde en positiv holdning til barnets udseende og hjælpe forældrene til at se barnet som en dejlig nyfødt baby, og lægge vægt på de normale forhold.

 • • Udlevere den aktuelle forældrepjece fra Institut for Kommunikation og Handicaps Ganespalteafdeling.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2018): Amning- en håndbog for sundhedspersonale. 4. udgave, 1. oplag. Komiteen for sundhedsoplysninger.

Læbeganespalte centret Hellerup - Sygeplejerske Dorte Marxen