Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af hjertestop på nyfødt på Neonatal afdelingen i Aalborg - sygepleje

 

Der henvises til Aalborg Universitets Hospitals

fælles regionale hjertestopinstruks

Indhold

Håndtering af hjertestop på nyfødt på neonatal afdelingen- sygepleje1

Definition af begreber1

Formål1

Beskrivelse1

Referencer2

 

 

Definition af begreber

Barn: Barn indlagt på Neonatal Afdelingen i Aalborg

Barn med hjertestop: Bevidstløst barn, uden puls og respiration.

 

Formål

At sikre ensartet og hurtig indsats ved hjertestop, hvilket øger barnets mulighed for overlevelse uden varige men.

 

Beskrivelse

 

 • • Ved hjertestop: Kald eller aktiver klokkesnoren.

Meld hjertestop

 • • Alarmer Neonatal vagt hold kode 88-304 og 88-302.

 • • Teamet kommer hurtigst muligt.

 • • Angiv dit navn, hvilken afdeling og stue du

ringer om hjælp til.

 • • Angiv barnets alder og tilstand.

 

Hjertestopholdet (nyfødte)

 • • Neonatologisk bagvagt

 • • Neonatologisk forvagt

 • • Neonatologisk sygeplejerske

 

Tæl højt så I kan koordinere hjertemassage og ventilation

 

 

 

 

Iværksæt basal genoplivning:

 • • Noter tidspunkt

 • • Skab frie luftveje og undersøg herefter om der er normal respiration.

 • • Hvis ja: Vedligehold frie luftveje.

 • • Hvis nej: Giv 5 indblæsninger og vurder om barnet fortsat er bevidstløs og uden tegn på cirkulation.

 • • Hvis barnet er kendt med eller forventelig i risiko for tunge apnøer med svær bradykardi, fortsæt med ventilation indtil hjertestop holdet kommer.

 • • Ellers, hvis ja: Påbegynd hjertemassage med 15 kompressioner (100-120 kompressioner/minut) efterfulgt af 2 indblæsninger (15/2), som fortsættes indtil hjertestopholdet ankommer.

 • • Hvis nej: Vedligehold frie luftveje og fortsæt ventilation.

 • • Hjertemassage ophører så snart barnet har puls.

Når neonatologisk vagthavende ankommer, overtager han/hun opgaver og kommando.

   • •  Aftal samarbejde, så alle kender deres ansvar og opgaver.

   • • Neonatolog har ansvar for håndtering af barnets luftveje, anlæggelse af i.v. adgang og medicin ordination. Husk at give besked hvis Anæstesiolog skal tilkaldes.

   • • Neonatologisk sygeplejerske har ansvar for at trække medicin op og registrere

medicinindgift.

   • •  Hjælpende sygeplejerske er primær ved barn og forældre, kan hjælpe med medicinregistrering.

Avanceret genoplivning gøres iflg. Actioncard ved hjertestop - Børn ASN

Forældre

Kan være til stede, men kan have brug for at forlade stuen.

Det kan være nødvendigt at bede forældrene forlade stuen, hvis de forhindrer arbejdets udførsel.

Ideelt er der en medarbejder, der drager omsorg for forældrene.

 • • 

 

Referencer

 

 • • Supplerende aftale for Aalborg Nord AalborgUH Nord

 • • Danske råd for genoplivning: www.genoplivning.dk

 • • European Resuscitation Counsil Guidelines for Resuscitation 2015:

http://www.cprguidelines.eu/assets/downloads/guidelines/S0300-9572_15_00340-8_main.pdf?

 • • ILCOR Guidelines 2015:

Basis

https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/paediatric-basic-life-support/

Avanceret

https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/paediatric-advanced-life-support/

 

 • •