Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejds-ekg i Kardiologisk Ambulatorium

 

Arbejds-ekg

Arbejds-ekg ved patienter med HOCM

Arbejds-ekg ved patienter med aortastenose

Arbejds-ekg ved patienter med mitralinsufficiens

Schiller vejledning

 

Arbejds-ekg

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienten, der skal have lavet arbejds-ekg.

Undersøgelsen skal afklare om patienten får iskæmi eller arytmier under belastning.

Patientgruppe

 • • Arytmi

 • • Iskæmi

Inden undersøgelsen

 • • Journal og henvisning findes frem

 • • Ilt og sug kontrolleres hver dag inden første patient og dokumenteres i logbog

 • • Computeren tændes (Schiller)

 • • Kodeord: 9000

 • • Data indtastes ifølge Schiller vejledning

 • • Ved arytmiprovokationer hentes defibrillator i Pace amb 2 inden undersøgelsen start

 

Modtagelse af patient

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 • • Der påsættes identifikationsarmbånd

 • • Der spørges til faste (2 timer), cave og smerter det sidste døgn

 • • Medicin kontrolleres, evt. pause med medicin - se henvisning

 • • Indlagte patienter skal have i.v.-adgang

 • • I.v.-adgang til ambulante patienter ordineres ved behov af læge

 • • Patienten informeres om undersøgelsens forløb:

  • • Gradvis øget belastning

  • • Holde tempoet (60 – 80 omdrejninger pr. min)

  • • Ekg og BT observeres under undersøgelsen

  • • Patienten skal sige til ved smerter/ubehag

  • • Patienten skal sige til ½ min. inden han/hun ikke kan cykle længere, med henblik på BT ved maxbelastning

  • • Resultatet af undersøgelsen gives til patienten før patienten går hjem

Forberedelse til undersøgelsen

 • • Elektroder påsættes patienten efter evt. rasering og aftørring med desinficerende vådserviet

 • • Lægelig vurdering om der skal påsættes PADS

 • • Ekstremitetsafledninger:
  Højre skulder: Rød
  Venstre skulder: Gul
  V. side af ryggen: Grøn
  H. side af ryggen: Sort
  V1 og V2 i 4. interkostalrum på hver side af sternum
  V3 i 5. interkostalrum (v. side)
  V4 i medioclavikulærlinjen (interkostalrum 5)
  V5 i samme højde i forrest aksilærlinje
  V6 i midtaksilærlinjen

 • • BT kontrolleres (max BT 200/110)

 • • Cyklen indstilles i højden

 • • Patienten tilkobles cyklen med ledninger og BT-manchet, og der vælges protokol – Arbejds-EKG 25-25-25, 50-25-25 eller 50-50-50 - se Schiller vejledning

Under undersøgelsen

Patientens almene tilstand observeres

 • • BT

 • • Smerter

 • • Ekg

 • • Svimmelhed

 • • Patienten cykler indtil der opstår:

  • • Brystsmerter (vurderes i hvert tilfælde)

  • • Udmattelse

  • • Iskæmiske forandringer (vurderes i hvert tilfælde)

  • • BT fald

  • • Sværere arytmier

 • • Ca. ½ min. inden patienten stopper måles BT

Undersøgelsen afsluttes

 • • Når patienten ikke kan cykle mere starter hvilefasen (ca. 5 minutter), hvor patienten de første 2 minutter træder langsomt rundt uden belastning. De sidste 3 minutter sidder patienten stille

 • • Patienten bliver på cyklen indtil BT og puls er normaliseret

Efter undersøgelsen

 • • Når testen er afsluttet, udskrives rapporten

 • • Elektroder og BT-manchet fjernes og patienten hjælpes ned af cyklen

 • • Patientens almene tilstand observeres

 • • Patienten tilbydes noget at drikke - evt. soignering ved håndvask tilbydes

 • • Lægen drøfter rapporten med en overlæge, og giver patienten besked om resultatet

 • • Arrangere evt. hjemtransport eller bestille portør tilbage til afdelingen

Oprydning

 • • Stuen ryddes op

 • • Der opfyldes efter behov

 • • Stuen udluftes

 

Arbejds-ekg ved patienter med HOCM

Formål med undersøgelsen

 • • Undersøgelse af patienter med mistænkt betydende dynamisk subaortal stenose

 • • Indikationen for undersøgelsen stilles af speciallæge i ekkoafsnittet og en speciallæge fra ekkoafsnittet deltager i undersøgelsen

Selve undersøgelsen

 • • Transportabelt ekkoapparat hentes

 • • Patienten bliver ekkokardiograferet før og efter testen

 • • Patienten cykler på samme belastning i 5 minutter (75 watt), informeres om at holde tempoet (60-80 omdrejninger pr. minut)

 • • Umiddelbart efter testens ophør lejres patienten i venstre sideleje, og lægen ekkokardiograferer med henblik på LVOTO

 

Arbejds-ekg ved patienter med aortastenose

Formål med undersøgelsen

 • • Undersøgelse af patienter med anamnestisk asymptomatisk moderat svær/svær valvulær aortastenose mhp. at afklarearbejdsniveau, symptomer, ekg forandringer og blodtryksfald

 • • Indikationen for undersøgelsen stilles af speciallæge i ekkoafsnittet og en speciallæge fra ekkoafsnittet deltager i undersøgelsen

Selve undersøgelsen

 • • Patienten cykler som ved et normalt arbejds-ekg, se ovenstående instruks

 • • Ved udvikling af symptomer (dyspnø, angina, svimmelhed), mangelfuld blodtryks-udvikling eller ved arytmi afbrydes undersøgelsen

 • • Defibrillator skal være på stuen

 

Arbejds-ekg ved patienter med mitralinsufficiens

Formål med undersøgelsen

 • • Undersøgelse af patienter med let til moderat mitralinsufficiens med påfaldende symptomer med henblik på udvikling af pulmonal trykforhøjelse

 • • Indikationen for undersøgelsen stilles af speciallæge i ekkoafsnittet og en speciallæge fra ekkoafsnittet deltager i undersøgelsen

Selve undersøgelsen

 • • Transportabelt ekkoapparat hentes

 • • Patienten cykler som ved et normalt arbejds-ekg, se ovenstående instruks

 • • Der ekkokardiograferes før, om muligt under og ellers efter testen, hvor patienten enten er siddende på cyklen eller liggende på lejet

 

Schiller vejledning

Arbejds-ekg

 • • Tryk på ikonet ”ny patient”

 • • Indtast patientens data: cpr-nr, navn, køn, højde, vægt, hvor patienten er henvist fra og hvilken sygeplejerske der udfører testen. Annuller hvis maskinen angiver, at patienten allerede er oprettet, og find patienten i patientlisten

 • • Tryk på ikonet ”Arb ekg”

 • • Udfyld højde og vægt hvis dette ikke er udfyldt

 • • Indtast evt. medicin som kan have indflydelse på testen

 • • Angiv på 2. faneblad indikation for testen

 • • Tryk ”ok”

 • • Tryk ”protokol” og derefter ”vælg cykel”

 • • Vælg protokol (25-25-25, 50-50-50 eller 50-25-25)

  • • OBS: Ved HOCM patienter vælges protokollen ”HOCM” = 75 watt i 5 min, BT x 2. Herefter EKKO på lejet

  • • OBS: Ved Rapiscan patienter vælges protokollen ”Rapiscan”, se yderligere beskrivelse på vejledning til schiller rapiscan

 • • Tryk ”Start” (BT måles)

 • • Tryk ”Siddende” (Der tages ekg)

 • • Tryk ”Begynd” (testen starter, patienten starter med at cykle)

 • • Ved behov for at måle ekstra blodtryk trykkes på knappen ”BT”

 • • Man kan afslutte testen på 2 måder:

  • • 1. Tryk ”hvile”. Her har man mulighed for at presse patienten til at cykle steppet ud. Dvs. f.eks. cykle på 125 watt i 2 min og derefter går cyklen ned på 25 watt

  • • 2. Tryk ”hvile” x 2. Cyklen går straks ned på 25 watt

 • • Når patienten stopper helt med at cykle (efter ca. 2 min) trykkes ”fuld optagelse”. Cyklen står nu til 0 watt og patienten bliver siddende på cyklen indtil BT og Puls er normaliseret

 • • Tryk ”afslut”

 • • Testen er nu slut og rapporten udskrives

 • • Tryk ”Vis” i arbejdshovedet

 • • Skriv i det hvide felt hvilken læge og hvilken sygeplejerske der har udført testen

 • • Udskriv rapporten på ikonet i højre hjørne (printikon uden plus-tegn)

Hyperventilationstest

 • • Tryk på ikonet ”ny patient”

 • • Indtast patientens data: cpr-nr, navn, køn, højde, vægt, hvor patienten er henvist fra og hvilken sygeplejerske der udfører testen. Annuller hvis maskinen angiver, at patienten allerede er oprettet, og find patienten i patientlisten

 • • tryk på ikonet ”Arb ekg”

 • • Udfyld højde og vægt hvis dette ikke er udfyldt

 • • Indtast evt. medicin som kan have indflydelse på testen.

 • • Angiv på 2. faneblad indikation for testen

 • • Tryk ”ok”

 • • Tryk ”protokol” og derefter ”vælg cykel”

 • • Vælg protokol (hypervent)

 • • Tryk ”Start” (BT måles)

 • • Tryk ”Siddende” (Der tages ekg)

 • • Tryk ”Begynd” (testen starter)

 • • Når a-punkturen er taget trykkes på knappen ”næste”

 • • Når testen skal afsluttes tryk ”hvile” x 2 og derefter ”afslut”

 • • Testen er nu slut og rapporten udskrives

 • • Tryk ”Vis” i arbejdshovedet

 • • Skriv i det hvide felt hvilken læge og hvilken sygeplejerske der har udført testen

 • • Udskriv rapporten på ikonet i højre hjørne (printikon uden plus-tegn)

 

Rytmehændelser

 • • Tryk på ikonet ”rytme” i arbejdshovedet

 • • Gennemgå rytmehændelser i rullegardinet øverst, slet dem der ikke er reelle

 • • Print alle rytmehændelser ud ved at trykke på printikonet med plus-tegn. Her vælges hvad der skal printes ud – vælg kun flueben i rytmehændelser og tryk print

 • • Hvis der er for mange rytmehændelser, kan man øverst i venstre hjørne trykke på det ikon der ligner en lup og derefter markere på ekg’et, hvad man gerne vil have printet ud og udskrive dem enkeltvis ved at trykke på print-ikonet

Problemer med blodtryksapparat

 • • Hvis maskinen ikke kan måle blodtryk (af forskellige årsager), og man måler det manuelt, kan man indtaste værdierne øverst i skærmbilledet (Der hvor blodtrykket normalt ville stå ”--/--”). På den måde kommer værdierne med i rapporten

 • • Hvis man ikke har fået tændt blodtryksapparatet til at starte med, kan der ske en kommunikationsfejl mellem maskinerne, således blodtrykket måles, men ikke vises på skærmen. Tryk der hvor blodtrykket skulle have stået (”--/--”) og tryk derefter ”cancel”. Mål blodtryk på ny

 • • Sørg for at påføre pulsmåleren skumgummitape, da det fremmer korrekte målinger, samt at skifte manchet alt efter hvilken størrelse der er behov for