Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyning af utensilier, Aalborg UH, Thisted

 

Beskrivelse

Denne instruks omhandler udelukkende håndtering af utensilier, således er kontorartikler og øvrige produkter ikke omfattet af instruksen.

 

Bestilling

Alle utensilier uden undtagelse skal bestilles over ILS Online, Briksystem eller kombination heraf.

Såfremt det drejer sig om skaffevarer, der ikke kan bestilles via ILS Online eller Briksystem kontaktes Lennart på mail: lennart.andersen@rn.dk

Lennart bestiller varer hos leverandørerne den første hverdag i ugen kl. 7.00.

Ved direkte henvendelser fra afsnittene kan akutvarer bestilles straks (gælder alle ugens 5 hverdage)

 

Modtagelse

Når varer modtages i Centraldepotet, tjekkes de i henhold til depotets retningslinjer

   

Opbevaring

Utensilier, der opbevares enten i Centraldepotet eller på afsnittene skal opbevares i henhold til følgende retningslinjer

  • • I originalemballage eller erstatningsemballage, så varerne kan holdes støvfri

  • • Hylder og øvrige opbevaringssteder skal holdes fri for vand og fugt

  • • Ved rengøring må utensilierne først stilles på plads, når opbevaringsstedet er tørt

  • • Ved delplukning skal yderemballagen lukkes støvtæt igen

  • • Delplukkede sterilvarer skal pakkes i plastpose under intern transport

  • • Delplukkede sterilvarer skal pakkes i plastpose og yderemballage ved forsendelse til eksterne rekvirenter

 

Returnering af bestilte varer/varer i udvalg

Returnering af bestilte varer samt levering af varer i udvalg skal gå via Centraldepotet/ skaffevarer via Lennart – lennart.andersen@rn.dk

 

Opfølgning ved kvalitetsbrist i forbindelse med modtagelse af utensilier og forholdsregler ved svigt af forsyninger af utensilier

Beskadigede varer modtages med angivelse af skadens omfang

Leverandøren kontaktes af Centraldepotet for udredning: Returnering, erstatningsvare m.v.

 

Lagervarer

Såfremt en vare er i restordre, vurderer Lennart leveringstiden i forhold til lagermængde på leveringstidspunktet.

Såfremt leveringstid ikke er fyldestgørende, aftales alternativ leverance. Kan alternativ ikke leveres indenfor nødvendig leveringstid findes alternativ leverandør (Hovedforbrugende afdeling kontaktes evt. for vurdering af alternativ vare).
 

Skaffevarer

Afdelingen informeres i det omfang episoden kan få indflydelse på den daglige produktion. Det aftales, om der skal leveres evt. alternativ, hvis en erstatningsvare ikke kan nå frem i tide; evt. om erstatningsvare/ alternativ må leveres fra anden leverandør.

 

Sikkerhedstjek

Efter behov gennemgår Centraldepotet alle rekvisitioner for ikke leverede varer, og leverandørerne kontaktes for udredning, såfremt der er behov herfor.

 

Klager

Se Klager vedr. fejl på utensilier, der anvendes til patientrelaterede opgaver

 

Steriliserbart medicinsk udstyr

M.h.t steriliserbart medicinsk udstyr henvises til Infektionshygiejnens instruks:

8.1.10 Mærkning, transport og udpakning af steriliserbart medicinsk udstyr til og fra genbehandlingsenheden

 

Formål

  • • At sikre de nødvendige forsyninger af utensilier

  • • At sikre at personalet har kendskab til bestilling, modtagelse og opbevaring af utensilier

  • • At sikre retningslinjer for opfølgning ved kvalitetsbrist i forbindelse med modtagelse af utensilier

  • • At sikre forholdsregler i situationer i forbindelse med svigt af forsyninger af utensilier

 

Definition af begreber

Utensilier: Brugsgenstande til anvendelse i klinisk praksis, f.eks. kanyler, handsker, plastre etc.

Eksterne rekvirenter: F.eks. psykiatrien, Boform Aas m.v.

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med eventuelt senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1090 af 3. september 2007 om ændring af bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med eventuelt senere ændringer.