Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved forundersøgelse i Karkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

At skabe tryghed for den enkelte patient samt sikre en høj faglig kvalitet i det profylaktiske aspekt

vedrørende patienter med ateriosklerotiske sygdomme, samt informere om eventuel undersøgelse/ behandling.

 

Definition af begreber

Det profylaktiske aspekt er i denne sammenhæng:
 • • Motivering for rygestop samt eventuel udarbejdelse af plan herfor.

 • • Motion med speciel fokus på gangtræning

 • • Kostændring med speciel fokus på kolesterolsænkende kost, såfremt dette er indiceret.

 • • Udlevere pjecen Nordjysk sundhed

Se evt. instruks for ernæring og KRAM-screening.

 

 

Beskrivelse

Forud for modtagelse af patient i ambulatoriet orienterer sygeplejersken sig om patientens situation ud fra journal: Henvisning fra egen læge, evt. svar på distal blodtryksmåling (DBT), eventuelle tilsyn fra andre afdelinger samt blodprøver (lipidstatus, Hgb, creatinin, glukose, kreatininkinase, ALAT)

 

Information/undervisning og medinddragelse:

Patienten informeres om besøgets forløb:

En indledende samtale med sygeplejerske samt udlevering af afdelingspjecen ”Åreforkalkning og Livsstil”, herefter en kort ventetid, mens lægen orienterer sig om patientens baggrund.

Efterfølgende forundersøgelse og samtale med læge med planlægning af videre forløb.

Sygeplejersken kaldes af lægen, hvis der er behov for hjælp til afklædning, når patienten skal undersøges på lejet, og efterfølgende til påklædning efter endt undersøgelse.

 

Observation/overvågning:

Sygeplejersken foretager blodtryksmåling i begge arme. Dette for at vurdere eventuel sideforskel. Det fremsendte oplysningsskema gennemgås sammen med patienten for at afklare eventuelle mangler, f.eks. højde og vægt.

Såfremt medicinlisten er mangelfuld, og patienten ikke formår at gøre rede herfor, indhentes oplysninger angående patientens medicinering hos relevant instans. Dette primært via fælles medicinkort. Hvis dette ikke er tilgængeligt, da egen læge/hjemme-sygeplejerske/sygehus afdeling eller pårørende.

 

Hud/væv:

Såfremt patienten har sår, foretages vurdering af behovet for materialer til forbindingsskift, og dette findes frem, så såret kan renses og forbindes af sygeplejersken, når lægen har set det.

 

Ernæring:

Kolesteroltallet vil fremgå af blodprøvesvarene.

Såfremt patienten har forhøjet kolesterol, informeres om kolesterolsænkende kost og pjecerne: ”Hjertet længe leve!” og ”Bliv let om hjertet” gennemgås og udleveres.

Er patienten svært overvægtig, samtales om gevinsten af vægttab, og der henvises til kommunernes tilbud om hjælp og støtte hertil, som kan findes på www.nordjysksundhed.rn.dk.

 

Aktivitet:

Patienten informeres om nødvendigheden af gangtræning, også udover smertegrænsen, for at udvikle det arterielle blodsystem.

 

Psykosocialt:

Langt de fleste patienter i Karkirurgisk Ambulatorium har eller har haft en karriere som ryger, hvilket beviseligt er skadeligt i forhold til bl.a. sygdommen arteriosklerose.

Rygere motiveres til rygestop, og der udleveres materiale om rygningens skadelige virkninger. Oplyses om hjælpemidler til afvænning, og der henvises evt. til rygestopkursus gennem sygehusets SUND INFO (sygeplejerske kan lave henvisning) eller kommunernes tilbud om rygestop, evt. via www.nordjysksundhed.rn.dk.

Endvidere spørges ind til patientens alkoholvaner.

 

 

Andre praktiske gøremål:

Journalen lægges herefter frem til læge.

 

Sygepleje efter endt lægekonsultation:

 • • Udførelse af evt. lægeordinationer.

 • • Opfølgning på information om eventuel undersøgelse/operation samt udlevering af relevante patientinformationspjecer.

 • • Sårpleje, såfremt patienten har sår.

 • • Evt. opmåling af underekstremitet til kompressionsstrømpe samt hjælp til påtagning af strømpe.

 • • Telefonisk kontakt til hjemmesygeplejen og/eller sygeplejebrev ved eventuelle ændringer af behandling.

 • • Sikre, at der er lagt plan for videre forløb, og at patienten er velinformeret og ikke har yderligere spørgsmål

 • • Sikre, at der bestilles transport, såfremt patienten har benyttet sig af patientbefordring/Falck

 

Se venligst bilag 1: Praktiske opgaver i Karkirurgisk Ambulatorium for sygeplejersker.

 

Bilag 2: Oplysningsskema før ambulant forundersøgelsesskema