Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Booking af patienter til strålebehandling

Formål

At sikre at patienterne bookes og indkaldes rettidigt til strålebehandling og derved opnår et så optimalt forløb som muligt.

Definition

ARIA: et software system, som administrerer alle stråleterapiens kliniske og administrative aktiviteter som er direkte relateret til strålebehandling.

Henvisning til strålebehandling

Strålevisitationen

Strålevisitationen visiterer patienterne efter gældende retningslinjer for ventetidsgaranti, præbookede spor samt under hensyntagen til ”kræftpakkeforløb”. Endvidere tages hensyn til specielle forhold som fremgår af journalnotat samt patientens evt. behov.

Booking i ARIA timeplanner

 • • Scanning og evt. fixation

 • • Starttid og evt. opmærkning

 • • Invidos ved 2. behandling

 • • IMRT verifikation

 • • Øvrige fraktioner

 • • Midtvejs scanning

 • • Forundersøgelse

 • • Palliativ amb.

 • • Boost start

 • • Stent OP

 • • Kemoterapi

 • • Diætist

 • • Sygeplejehandlinger i forhold til div. protokoller

Administrative opgaver

 • • Booking noteres på strålehenvisning

 • • Relevant forside til strålejournal vedlægges strålehenvisning samt kodeark

 • • Relevant indkaldelse udfyldes til patienten

 • • Intern registrering af overholdelse af ventetiden

 • • Oprettelse af patienten i MedOnc

 • • Bestille tid til kontrol af pacemaker

 • • Booke Patienthotel

 • • Koordinere bestilling af ernæringssonder

 • • Bestille transport

 • • Bestille/afbestille FDG

 • • Bestille blodprøver
   

Indkaldelse

 • • Pr. e-brev/brev inkl. relevant skriftlig information

 • • Pr. telefon

 • • Via forundersøgelse