Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for håndtering af udstyr anvendt på isolationsstuer og op-afdelinger og adgang til disse områder på Aalborg Universitetshospital.

 

Problemstilling

Hvordan teknisk personale skal forholde sig ved håndtering af udstyr der anvendes eller har været anvendt på op-stuer og isolationsstuer/områder

Målgruppe – modtagelse

Alle ledere og teknisk personale i Teknisk Afdeling.

Formål

1. Beskrive procedurer for adgang til isolationsstuer/områder og håndtering af udstyr på isolationsstuer/områder.

2. Beskrive hygiejniske forhold for adgang til opstuer og rene rum/områder.

Beskrivelse

1. Isolationsstuer:

Inden enhver adgang til en isolationsstue skal afdelingssygeplejersken kontaktes for afklaring af niveau for arbejdsdragtbeskyttelse.

Alt udstyr (apparatur og inventar) der har været anvendt i et isoleret område, skal rengøres hygiejnisk forskriftsmæssigt og i henhold til fabrikantens anvisninger, inden det må forlade området for videre transport og håndtering. Afdelingssygeplejersken har ansvaret for dette.

Skal der håndteres udstyr på en isolationsstue udføres dette iført arbejdsdragtbeskyttelse. Ved synlig forurening af udstyr, samt ved kontakt med patientnære ting, skal der anvendes handsker. Inden isolationsstuen forlades, aftages arbejdsdragtbeskyttelsen og der udføres håndhygiejne.

 

2. OP-stuer og rene områder:

Inden enhver adgang til ovennævnte områder skal der omklædes efter infektionshygiejnisk retningslinie 6.4. Dvs. fodtøj skiftes hvis det er synligt forurenet, arbejdstøjet skiftes til en hvid hospitalsuniform/barrieredragt, eller der anvendes en godkendt overtræksdragt, hovedbeklædning skal anvendes og der udføres håndhygiejne før og efter enhver omklædning.

De enkelte ansvarlige sygeplejersker for områderne kan have specielle ønsker vedrørende dette.

Håndtering af udstyr foregår efter samme retningslinier som for isolationsstuer.

 

Referencer

Uniformshygiejne:

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/49b787b8-125b-47ac-9ae2-29ae5ed45938.aspx

Håndhygiejne:

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/7da968a2-ae13-4ceb-a1f6-e36d3ef322ee.aspx

Isolation på enestuer:

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/407f05f8-0acf-41c3-a27d-3f3e2d52dc35.aspx

Trafik og adfærd på op-afsnit:

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/79808566-d802-43b1-bdb5-a13927ff22b0.aspx

Generel hygiejne på operationsstuen:

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/70a58370-5d00-4704-886c-0fb6fc26f54d.aspx