Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til indlagte patienter med stabil rygfraktur behandlet konservativt

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention til patienter, der har et eller flere stabile brud på columna, med henblik på at

 • • Sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • Sikre kvalitet af de fysioterapeutiske ydelser

 • • Sikre, at alle fysioterapeuter i terapiafdelingen på Aalborg Universitetshospital i Farsø har kendskab til fremgangsmåden og indholdet af rammerne for behandling af patienter der skal behandles konservativt efter stabil ryg fraktur.

 

Definition af begreber

Stabil rygfraktur: Et brud der ved røntgen og/eller scanning er vurderet til at være stabilt uden behov for operation, men evt. med behov for 3-punkts korset.

Clinical Suite: Elektronisk journalsystem.

PAS: Patientsystem til SKS-registrering

SKS: Sundhedsstyrelsens Klassifikations System

Almen genoptræningsplan: Individuel genoptræningsplan til patienter der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Udarbejdes af fysioterapeuter. Genoptræning foregår i patientens hjemkommune.

 

Beskrivelse

Instruksen retter sig mod patienter, der skal behandles konservativt efter et stabilt brud på rygsøjlen. Patienterne har ikke væsentlige neurologiske udfald. Patientgruppen kendetegnes som værende uhomogen med hensyn til diagnose, alder og funktionsevne forud for bruddet.

 

Overordnet fremgangsmåde

Lægen vurderer røntgenfund/scanningsfund, specielt brudsted og brudtype. Det sikres, at ustabil fraktur er afkræftet. Patienter med ustabil fraktur skal ikke trænes af fysioterapeuten, men overflyttes til Aalborg Universitetshospital til operation.

Lægen ordinerer evt. 3-punkts korset. Lægen/sygeplejersken tilknyttet O4 kontakter bandagisten, der tilpasser korsettet til patienten samt instruerer patienten i påsætning af denne.

 

En passende mængde smertestillende medicin efter rygtraumet er nødvendigt for at gøre patienten klar til øvelsesinstruktion og mobilisering samt for at kunne klare almindelige daglige færdigheder efter udskrivelsen.

 

Fysioterapeuten behandler patienten, indtil vedkommende er velmobiliseret, hvilket vil sige, at patienten er i stand til selv at komme ind/ud af sengen, gå med eller uden ganghjælpemiddel. Fysioterapeuten gennemgår anvisningerne gældende for de kommende 3 måneder med patienten. Efter behov instrueres patienten i et hjemmeøvelsesprogram.

 

Fysioterapeuten vurderer behov for ganghjælpemidler. Ergoterapeuten vurderer behov for øvrige hjælpemidler og indhenter oplysninger om boligforhold med mere. Hele behandlingsforløbet sker i tæt samarbejde med ergoterapeuten og plejepersonalet.

 

 

Specielle forholdsregler

Fysioterapeuten gennemgår følgende anvisninger med patienten. Anvisningerne er gældende de første 3 måneder.

 

Patienten anvises med mindre andet er noteret i journalen fra lægen:

 • • Maksimalt at hæve sengens hovedgærde 30 grader

 • • Brug af korset. Skal ikke bruges ved bad og om natten eller ved hvile. Skal tages af og på stående. Formålet med korsettet er, at det skal smertelindre patienten.

 • • At undlade at bruge sengegalge

 • • At bevare sin rygs naturlige krumninger og bruge albueteknik på vej ind og ud af sengen.

 • • At undgå at vride i ryggen.

 • • At lære at respektere kroppens trætheds- og smertesignaler og ofte skift mellem at ligge, sidde, stå og gå.

 • • At bruge korrekt løfte- og arbejdsteknikker og begynde kun at løfte få kilo.

 • • Ikke selv at køre bil før efter 3 mdr. Patienten kan være passager i bil, bus og tog over kortere afstande de første 6 uger.

 

Undersøgelse

Formål

Formålet med den undersøgelsen er at vurdere patienten med henblik på at kunne tilpasse den fysioterapeutiske behandling til den enkelte patient.

Indhold

Der tages udgangspunkt I ”Den Fysioterapeutiske Undersøgelse” (5) med fokus på følgende:

 

I anamnesen klarlægges

 • • smerteintensitet og udbredelse

 

Senere i forløbet indhentes oplysninger om

 • • sociale forhold

 • • arbejdsmæssige forhold

 • • fritidsaktiviteter

 

Observationer i forbindelse med forflytninger fra liggende til siddende, fra siddende til stående og gående

 • • smertereaktion

 • • respiration med fokus på dybde og frekvens

 • • vegetative reaktioner

 • • grov holdningsanalyse

 

Funktionsundersøgelse

 • • patientens bevægemønstre i forbindelsen med lette dagligdags funktioner eksempelvis at tage tøj og sko på

 • • muskelfunktion i underekstremiteterne

 

Endvidere vurderes

 • • patientens motivation, ressourcer og samarbejdsevne

 

Konklusion

Der konkluderes løbende på undersøgelserne med særligt fokus på patientens fysiske formåen og motivation. Med baggrund heri tilpasses det efterfølgende fysioterapeutiske forløb.

 

Fysioterapeutisk behandling

Formål

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at

 • • forebygge at patienten får gener eller komplikationer som følge af nedsat funktionsniveau

 • • forebygge at patienten får udtalt tab af muskelstyrke i ryg, mave og ben

 • • patienten inden udskrivelse er instrueret i selvtræning

 • • patienten bliver fortrolig med de anvisninger, der gælder i 3 måneder, så han/hun bliver i stand til at tage ansvar for egen situation

 • • give patienten grundlaget for fremover at anvende hensigtsmæssige løfte– og arbejdsteknikker

 • • patienten får information om genoptræningsforløbet efter udskrivelsen. Enten selvtræning eller almen genoptræning i egen hjem kommune

 

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten vurderer dagligt patientens tilstand og funktionsevne og dokumenterer oplysningerne og sin indsats i Clinical Suite samt registrerer tidsforbrug og SKS koder i PAS. Der er regelmæssigt kontakt til den tilknyttede pleje og ergoterapeut.

 

I forbindelse med træningen er det vigtigt, at patienten smertedækkes tilstrækkeligt. Der samarbejdes med læge og sygeplejerske om smertebehandlingen.

 

Fysioterapeuten samarbejder med plejepersonalet og ergoterapeuten om at motivere patienten til at bruge de udleverede ganghjælpemidler og udnytte opnået funktionsevne i forbindelse med bad, toiletbesøg, forflytninger o.lign. Der samarbejdes med ergoterapeuten om vurdering af behov for samt udlån af relevante hjælpemidler.

 

Det er fysioterapeutens ansvar at planlægge en tværfaglig konference inden for de første 2-4 dage med de relevante samarbejdspartnere. Her skabes et overblik over patientens tilstand, videre plan og udskrivelse via det tværfaglige samarbejdsark. Inden udskrivelsen vurderer fysioterapeuten i samarbejde med pårørende, plejepersonalet og ergoterapeuten de hjemlige forhold med henblik på, om patienten kan klarer sig i eget hjem med relevant hjælpemidler.

 

Ved udskrivelsen vurderes der i samarbejde med lægen, om der skal udarbejdes en genoptræningsplan, som oftest ordineres en almen genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen udarbejdes af både ergo- og fysioterapeuten.

 

Referencer

Pjecer fra Aalborg Universitetshospital

 • • ”Sådan skåner du ryggen, når du har et stabilt brud på rygsøjlen” KLIK HER

 • • ”Sådan træner du, når du har et stabilt brud på rygsøjlen og bliver behandlet med korset” KLIK HER

 • • www.orto.rn.dk