Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemlysning – Præsentation af metodebog

 

Denne metodebog er en samling af PRI-dokumenter (vær opmærksom på der kan være opdateringer, der ikke er i denne mappe), og den indeholder beskrivelse af, hvordan de forskellige gastro-radiologiske gennemlysningsundersøgelser bør udføres.

 

Dette er ikke et patoanatomisk kompendium, ej heller en beskrivelse af, hvordan de enkelte undersøgelsesresultater skal tolkes og beskrives. Det er alene en manual, hvori metoderne til den praktiske udførelse af de enkelte undersøgelsestyper beskrives.

 

Mennesket er en biologisk variabel. Visse organers udformning varierer ganske betydeligt fra et menneske til et andet. Metodebogen her angiver standard-undersøgelsernes udførelse. Det vil derfor ofte være nødvendigt at individualisere den enkelte metodik, så den tilpasses den enkelte patient, således at den på henvisningen anførte problemstilling løses og belyses bedst muligt.

 

Beskrivelserne er opbygget ens for de forskellige undersøgelser med følgende punkter:

 

 

Indikation:

Kort og godt:

 

Præmedicin:

 

Lab. som skal foreligge:

 

Speciel forberedelse til undersøgelsen:

 

Kontrast:

 

Lejring:

 

Strålehygiejniske “gode råd”:

 

Andet:

 

 

Forberedelse fra afdelingens side:

Selve undersøgelsen:

Efter undersøgelsen:

Information til patient om efterbehandling:

Herved er håbet, at man nemmere finder rundt i de enkelte metoder og finder det, man søger.

 

Forrest forefindes en indholdsfortegnelse samt et afsnit om strålehygiejniske regler.

Desuden findes et særskilt afsnit først i bogen. Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige kontrastopløsninger med tilhørende blandingsopskrifter til de enkelte undersøgelser.

 

Da bogen, ligesom undersøgelsestyperne, gerne skulle være under konstant udvikling, vil vi opfordre brugerne til ikke at tøve med at fremkomme med konstruktiv kritik og forslag til forbedringer, således at bogen til enhver tid er i overensstemmelse med best practice indenfor gastroradiologisk undersøgelsesmetodik på gennemlysnings-området.