Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børn indlagt i Medicinsk Afdeling, RHN

 

Børn, der har været udsat for smitsomme sygdomme og af den grund ikke kan indlægges på Børneafdelingen, indlægges i andre afsnit, herunder afsnit i Medicinsk Afdeling, hvis pladssituationen i de medicinske afsnit tillader dette.

Overflytning fra Børneafdeling til Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling kan være Børneafdelingen behjælpelig med at skaffe plads til smittefarlige børn.
Hvis Børneafdelingen ønsker at indlægge et barn i Medicinsk Afdeling kontakter Børneafdelingens læge den medicinske mellemvagt, som konfererer pladssituationen med visiterende sygeplejerske. Når der er fundet en plads, effektueres overflytningen.

Overflytningen af børn til Medicinsk Afdeling bør ikke medføre, at medicinske patienter henvises til gangene eller på anden vis får uhensigtsmæssig behandling i sengeafsnittene.
Hvis pladssituationen på det medicinske afsnit - hvor barnet er indlagt - ændrer sig, så de får overbelægning, skal afsnittet kontakte medicinsk mellemvagt, der skal drøfte situationen med Børneafdelingens læge med henblik på at få barnet overflyttet til andet afsnit.

Børn, der skal indlægges på medicinsk sengeafsnit, undersøges, vurderes og får skrevet journal i Modtagelsen af vagthavende læge på Børneafdelingen.
Undersøgelser, medicin og anden behandling ordineres af Børneafdelingens læge.

Under indlæggelse

Børneafdelingens læger går hver dag formiddags- og aftenstuegang på barnet. Journalnotater skrives af Børneafdelingens sekretærer.
Ved akut lægebehov til barnet tilkaldes vagthavende børnelæge.

Plejepersonalet på Børneafdelingen skal være behjælpelig med at give det medicinske sengeafsnit råd og vejledning med hensyn til barnets pleje. Hvis barnet får brug for en fast vagt, skal Børneafdelingen skaffe denne vagt, og vagten betales af Børneafdelingen.

Ved udskrivelse

Ved barnets udskrivelse skal evt. journalmateriale straks sendes til Børneafdelingens sekretariat. Børneafdelingens læger dikterer epikrise, og sekretærerne på Børneafdelingen skriver udskrivningskortet.