Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PICC-linekateter - anvendelse observation og pleje

Begrebsafklaring2

Beskrivelse af PICC-kateter2

Patientgruppe2

Formål2

Problemstilling2

Indikationer3

Kontraindikationer3

Bestilling af PICC-kateter3

Forberedelse før anlæggelse af PICC-kateter3

Anlæggelse af PICC-kateter3

Forholdsregler efter anlæggelse3

Komplikationer4

Mekanisk phlebit4

Phlebit4

Thrombophlebit4

Thrombose4

Brug af PICC-kateter4

Åbning af kateteret4

Lukning af kateteret5

Blodprøvetagning5

Skift af forbinding5

Fremgangsmåde5

Skift af injektionsprop6

Skift af kateter6

Fjernelse af kateter6

Bilag6

Referencer6

Begrebsafklaring

PICC-kateter er en forkortelse af Peripherally Inserted Central venous Catheter. Det er et tyndt røntgen tæt kateter.

Beskrivelse af PICC-kateter

PICC-kateteret er fremstillet af et blødt fleksibelt materiale, kateteret er langt og snævert og er forbundet med en bredere, forstærket del, der bliver siddende uden for venen.

Kateteret er udstyret med en plastadapter, også kaldet en hub, en plastklemme (evt.) og en vinget del, som hjælp til fiksering til huden.

Der er fastgjort en nålefri injektionshætte til den ende af kateteret, hvor hubben sidder. Den nålefri injektionshætte giver mulighed for at sprøjte væsker ind i kateteret og forhindrer, at der løber blod tilbage i kateteret.

Patientgruppe

Patienter som er svære at anlægge perifert venekateter på, har behov for gentagne eller langvarige antibiotika kure, cytostatikakure, parenteral ernæring eller har stikfobi. Kateteret kan ligge op til 18 måneder, så længe patienten har et flow. Patienten skal acceptere og kunne samarbejde omkring kateter anlæggelse og forbindingsskift. Forbindingen skal skiftes hver 3. dag, når patienten er indlagt, og hver 7. dag, når patienten er hjemme. Hyppigere hvis nødvendigt.

Formål

At bevare de perifere blodkar, minimere ubehag ved gentagne kanyleringer, reducere risiko for flebit og extravassation, reducere risiko for luftemboli og at have en pålidelig og langvarig venøs adgang.

Problemstilling

Der er ofte patienter, som skal have hyppige og længerevarende vævstoksiske kure fx antibiotika eller cytostatika. Der er behov for at give væske, parenteral ernæring eller blod. Hos mange patienter er en venøs adgang svær at anlægge og når anlagt perifert fungerer denne sjældent optimalt i den forventede periode fx grundet bivirkninger fra langvarig Prednisolon behandling eller fordi patienten ubevidst seponerer iv adgang grundet perifer udsat placering. Dette gør, at der hyppigt skal anlægges ny venøs adgang og intravenøs indgift ikke kan administreres på ordineret tidspunkt. Hos nogle patienter kan eget personale ikke anlægge venøs adgang, hvilket gør, at narkosesygeplejerske tilkaldes.

Der er behov for en mere pålidelig og langvarig venøs adgang, som fungerer ved genindlæggelse, men også når patienten er udskrevet, idet flere patienter hjemme får antibiotika intravenøst eller parenteral ernæring.

Flere patienter indlægges jævnligt til kure. Hos de patienter, der flere gange har fået kure, er det svært at anlægge et perifert kateter og ventetid på anlæggelse af centralt vene kateter udsætter behandlingen. Hos enkelte patienter er blodprøvetagning problematisk enten da patienten er svær at stikke eller har ubehag ved prøvetagningen.

 

Indikationer

Behov for kortvarig (under 30 dage) eller langvarig (over 30 dage) perifer adgang til det centrale venesystem til intravenøs behandling og/eller blodprøvetagning. Kateteret er velegnet til cytostatika, antibiotika, parenteral ernæring, blodprodukter, smertelindring, væskebehandling og blodprøvetagning.

Kontraindikationer

  • ▪ Produktrelateret infektion, bakteriæmi, sepsis eller mistanke om sepsis. Hud skader eller kraftigt eksem ved indstikstedet.

  • ▪ Tidligere strålebehandling af det prospektive indføringssted. Tidligere tilfælde af venetrombose eller vaskulære operative indgreb på det sted, hvor kateteret tænkes placeret. Lokale vævsfaktorer som hindrer korrekt stabilisering og/eller adgang for kateteret.

  • ▪ Patienter med hårdt fysisk arbejde. Bodybuilding med armvægte over 5-7 kg.

Bestilling af PICC-kateter

Sygeplejerske og læge vurderer om patienten jævnfør indikationer og kontraindikationer er egnet til PICC-kateter. Patienten informeres mundtligt og skriftligt om PICC-kateter og der indhentes samtykke samt uddeles patientvejledning.

Ring på tlf. 24531 ”kun gældende i dagtid” (Sygeplejerske på A-anæstesi) og aftal anlæggelsen. Vi vil ved opringningen få en tilbagemelding på, hvornår anlæggelsen kan ske. Vi skal gerne ringe først på dagen. Hvis opringning ikke er mulig kan henvisning med patientdata, indikationer og ønsket tidspunkt for anlæggelse faxes til A-anæstesi.

Forberedelse før anlæggelse af PICC-kateter

Normalt er der ikke behov for blodprøver. Hvis patienten er i AK behandling tager afdelingens læge stilling til INR.

Patient behøver ikke være fastende.

På anlæggelsesdagen går patienten i bad og vasker armene omhyggeligt med sæbe.

Patienten må gerne have privat tøj på, skal have identifikationsarmbånd og transporteres til A-op i seng.

Anlæggelse af PICC-kateter

Anlægges på A-op. Patienten henvises fra sengeafsnit eller ambulatorium.

Følgende medsendes patienten: ”Registreringsblanket ved anlæggelse af PICC-kateter/opfølgning af infektioner”. Denne er inden kateter anlæggelsen udfyldt af sygeplejerske fra henvisende afsnit. Blanketten følger journalen.

PICC-kateter medsendes.

Forholdsregler efter anlæggelse

PICC-kateter røntgen kontrolleres inden ibrugtagning mhp. placering.

Forbinding skiftes dagen efter anlæggelse. Derefter hver 3. dag under indlæggelse og hver 7. dag i hjemmet. I de tilfælde, hvor sygeplejerske vurderer, at et familiemedlem eller hjemmesygeplejerske kan varetage forbindingsskift, oplæres denne.

Når PICC-kateter er nyanlagt, er det vigtigt, at patienten den første uge holder armen rimeligt i ro for at undgå komplikationer. Patienten må gå i bad samt i svømmehal umiddelbart efter anlæggelsen. Der anbefales at dække eller beskytte PICC-kateter forbinding med plasticpose. Armen må ikke overanstrenges undgå fx støvsugning.

Der kan anvendes varmepude på armen (håndklæde opvarmet i mikroovn) ca. 4 gange dagligt i ca. 20 min. ad gangen for at reducere hævelse og ømhed.

Hvis blødning fra indstiksstedet anvendes kuldepakninger.

Pt. skal have identifikationskort på sig altid påført CPR nummer samt nummer på PICC-kateter. Kortet er medlagt i PICC-kateter pakken.

Komplikationer

Blødning, smerte, hævelse, ømhed og infektion. Hvis armen bliver rød, varm, hævet og øm, kan der anvendes kuldepakninger evt. skiftevis med varmepakninger.

For smerte kan anvendes Paracetamol eller NSAID præparat.

Hvis der er ovennævnte komplikationer samt pus fra indstiksstedet og feber, vurderes evt. antibiotisk behandling og om PICC-kateter evt. bør seponeres. Generelt skal der meget til, før katetret seponeres, da ovennævnte tiltag oftest fjerner komplikationerne. Kateteret bliver altid liggende, hvis patienten ikke har feber og der ikke er tegn på infektion omkring indstiksstedet.

Derudover kan der opstå mekanisk phlebit, phlebit, thrombophlebit, venøs trombose eller ventrikulær trombose.

Mekanisk phlebit

Opstår tidligst 2-10 dage efter anlæggelsen. Symptomer er hævelse, rødme, varme og strengdannelse af venen. Profylakse og behandling er varme- og eller kuldebehandling, evt. smertestillende medicin, armen lejres højt og holdes i ro.

Phlebit

Symptomer er hævelse, rødme, ømhed, feber og flod fra indstikssted. Behandling er podning fra indstikssted til dyrkning og resistensbestemmelse og antibiotisk behandling. Hvis behandlingen ikke virker i løbet at få dage seponeres kateteret.

Thrombophlebit

Kommer 2-4 uger efter anlæggelse. Symptomer er smerte, rødme, varme, øget venetegning og venen bliver meget hård. Behandling er seponering af PICC-kateter samt evt. smøre armen med Hiroduid salve.

Thrombose

Symptomer er ødem af arm, skulder, nakke og ansigt. Rødme, smerte og øget halsvenekartegning. Behandles evt. med fibrinolyse. PICC-kateter fjernes ved fortsat smerte.

Brug af PICC-kateter

Åbning af kateteret

Membranprop afsprittes med klorhexidinsprit og klemmen åbnes.

Der skylles med 10 ml NaCl, hvorefter der sikres, at der er tilbageløb. Der anvendes aldrig mindre end 10 ml sprøjter.

IV-væsken kobles til.

Lukning af kateteret

Der afsprittes, skylles med 10 ml NaCl og klemmen lukkes.

Ved anvendelse hyppigere end 1 gang dagligt gennemskylles ikke med Heparin. Når kateter ikke anvendes dagligt gennemskylles med 5 ml Heparin 100 IE/ ml - mindst hver 7. dag (dette gælder også for tobenede/ toløbede) der ikke bliver anvendt.

Blodprøvetagning

Blodprøve bestilles som vanligt, men på rekvisitionen tilføjes, at prøven skal tages via PICC-kateter.

Der anvendes aseptisk teknik. PICC-kateter gennemskylles med NaCl før blodprøvetagningen, for at undgå stop i kateteret.

Bioanalytiker er ansvarlig for, at kontrollere patientens navn og CPR nr. Der anvendes en Vaccutainer. Hvis dette ikke er muligt, påsættes tre-vejs hane og blod udtrækkes langsomt med min. en 10 ml sprøjte, de første 5 ml er spild. Der skylles efter med mindst 20 ml. NaCl – Husk at lukke klemmen.

Check indstikssted og om kateter ligger korrekt, ses 3 streger, kontakt anæstesi.

Skift af forbinding

Skift af forbinding sker under anvendelse af aseptisk teknik. Pjece som med billeder og tekst beskriver forbindingsskift er udarbejdet. Enkelte pjecer kan printes og bestilles hos FotoAV.

Ved forbindingsskift anvendes steril eller non-touch teknik.

Klargøring af bord:

Saltvand 3 x 10 ml.

Rene handsker

Sterile handsker

Steril afdækning

Pincet

Steril gaze 2 stk. 5 x 5

Statlock

Steristrip

Desinficerende vådserviet eller foliebakke med sterile gaze stykker og klorhexidinsprit 5 mg/ml

Affaldspose

Pak de sterile ting ud og læge dem på den sterile afdækning

 

Fremgangsmåde

De sterile ting udpakkes og placeres på den sterile afdækning.

Patienten lejres så armen er understøttet og holdes i ro. Med usterile handsker klemmes kateteret af, fjernes injektionsprop, katetermunding (hub) afsprittes med klorhexidinsprit og ny injektionsprop påsættes. Skyl og luk kateteret som tidligere beskrevet. Forbindingen fjernes nedefra uden at trække i kateteret. Mepore fjernes lettest når det strækkes eller påføres Klorhexidin.

Fjern steristrips. Inspicer indstiksstedet.

Med sterile handsker eller sikker non-touch teknik afvaskes indstiksstedet og huden omkring med klorhexidinsprit. Kateteret fikseres med steristrips for at undgå, at det glider ud.

Statlock ”låsen” åbnes og katetret løftes forsigtigt ud heraf. Statlock fjernes ved hjælp af alkohol. Desinficerer området hvor statlock har siddet samt en god marginal uden om. Lad området luft tørre. Hudbeskyttende middel, skinprep, påføres på det sted, hvor den nye statlock forbinding skal sidde. Lad huden luft tørre. Katetret placeres i statlock forbindingen og fikseres.

Indstiksstedet og statlock dækkes med tætsluttende steril forbinding fx Mepore. Beskyt evt. forbindingen med Tubigrib eller lignende. Indstiksstedet bør være synligt.

Forbindingen skiftes hver 3. dag under indlæggelse og hver 7. dag i hjemmet. Derudover hvis den er uren, fugtig eller løs. Statlock-pladen skiftes én gang om ugen, hvis ikke urent eller beskadiget.

Skift af injektionsprop

Membranprop skiftes efter 72 timer.

Skift altid injektionsprop, når den er blevet fjernet fra katetret.

Skift altid injektionsprop, hvis den er beskadiget, lækker, der er synligt blod i katetret eller i injektionsproppen.

Skift af kateter

Kateteret må ikke skiftes rutinemæssigt. Hvis der opstår skade kontaktes Anæstesi på tlf. 24531 (i dagtid). Ved manglende funktion kan der bruges heparin til at opløse evt. koagel mhp. at få kateteret til at fungere bedre.

Fjernelse af kateter

Kateteret fjernes når der ikke er indikation for at bevare det, herunder hvis det ikke fungerer.

Ved tegn på kateterrelateret infektion skal kateteret, infusionssættet og væsken fjernes.

Ved tegn på kateterrelateret infektion skal kateterspidsen sendes til dyrkning og resistensbestemmelse. Kateterspidsen behøves ikke at blive sendt til dyrkning – Kun hvis der er tegn på infektion.

Seponer PICC-kateteret ved forsigtigt at trække dette ud, komprimer indstikssted 3-5 min. Når kateteret er fjernet kontrolleres, at det er intakt.

Bilag

Skift af forbinding ved PICC-kateter

PICC-kateter – Plejejournal

Registreringsblanket ved anlæggelse af PICC-kateter

Referencer

Ingen.