Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antidiabetika - oversigt

 

Perorale antidiabetika

Biguanid

 

Max dosis 1g x 2

sjældent effekt af større dosis

Nedsætter leverens glucoseudskillelse.

Gør cellerne mere følsomme for insulin.

Øger forbrændingen af glucose i cellerne.

Giver aldrig for lavt blodsukker.

Indtages UNDER et måltid for at reducere bivirkninger.

Bivirkninger:

Forbigående gastrointestinale gener som kvalme og diaré.

Øget risiko for mælkesyreforgiftning.

Derfor kontraindikation ved GFR <30 og reduceret dosis ved GFR mellem 30 og 60.

Er første valg til type 2 diabetikere

Metformin

Mitforgen

 

Virker efter et par dages behandling.

Kan nedsætte kroppens optagelse af B-12- vit.

Gives ikke til lever- eller nyresyge pt.

 

Sulfonylurinstoffer

 

Forsigtighed ved behandling af ældre

pga. risikoen for hypoglykæmi.

Virker ved at stimulere de insulindannende celler i pancreas, som frigør insulin til blodet.

Indtages i forbindelse med et måltid.

Bivirkninger:

For lavt blodsukker. Kan ses i forbindelse med:

øget fysisk aktivitet, for lidt mad eller

måltider der springes over, større mængder alkohol.

OBS! Det tager 3 døgn før virkningen er helt væk efter seponering.

Bruges fortrinsvis til normalvægtige og let overvægtige; ofte i kombination med Biguanid

Amaryl

Glimepirid

 

Virkning efter 2-3 timer.

Virkningsvarighed ca.24 timer.

1 x dgl. om morgenen.

Sjældent effekt over 4 mg.

Diamicron Uno

Gliclazid

 

Virkning indtræder efter ca. 2 timer.

Virkningsvarighed ca. 24 timer.

1 x dgl. om morgenen.

Max dosis: 120/240 mg.

Bivirk.: kvalme, abdominalsmerter, diaré.

 

Andre sulfonylurinstoffer: Hexaglucon, NovoNorm, Mindiab, Minodiab, Arcosal, Repaglinid, Repaglinide, Gliclatim. For yderligere information se: www.medicin.dk

Glitazon:

 

Øger insulinfølsomheden.

Virkning: maksimal effekt på fasteblodsukkeret indenfor 6-8 uger.

Virker bedst hos overvægtige.

Må ikke gives sammen med insulin.

Actos

Pioglitazone

Bivirkninger: Vægtøgning, øget appetit, obstipation, ødemer, anæmi.

Bruges sjældent da den samlede bivirkningsprofil endnu ikke kendes og kun på specialafd.

 

 

α-glucosidasehæmmer:

Forsinker optagelsen af glucose fra tarmen.

Glucobay

Tabletten skal tages i begyndelsen af måltidet.

Bivirk.: flatulens, mavesmerter, diaré.

Må ikke gives ved stærkt nedsat nyrefunktion.

Leverenzymer bør kontrolleres de første 6-12 mdr.

 

 

DPP-IV-hæmmere:

 

Et godt valg til ældre

Hæmmer det enzym som nedbryder GLP-1 i tarmen.

GLP-1 øger insulinudskillelsen, hæmmer glucoseudskillelsen fra leveren, nedsætter mavesækkens tømningshastighed, reducerer appetitten.

Ved type 2 diabetes er både udskillelse og virkning af GLP-1 nedsat.

Giver hverken hypoglykæmi eller vægtøgning.

Galvus

Jalra

Bivirk.: kvalme, hovedpine, svimmelhed, tremor, kraftesløshed, træthed, kulderystelser.

Januvia

Xelevia

Bivirk.: kvalme, flatulens, ødemer.

Onglyza

Bivirk.: opkastning, gastroenteritis, hovedpine, infektion i øvre luftveje, UVI.

Trajenta

Ingen bivirkninger.

Kan gives til patienter med påvirket nyrefunktion da kun 5% af præparatet udskilles gennem nyrerne.

Vipidia

Bivirk.: mavesmerter, sure opstød, rhinitis, hovedpine, hududslæt og –kløe.

For Galvus, Januvia, Onglyza og Vipidia gælder det at dosis skal reduceres ved GFR < 60

 

Kombinationspræparater:

 

Eucreas

Galvus + Metformin

Janumet

Januvia + Metformin

Komboglyze

Onglyza + Metformin

Jentadueto

Trajenta + Metformin

Incresync og Vipdomet

Vipidia+ Metformin

 

 

 

 

Selektiv SGLT-2 inhibitor:

Glucosereabsorptionen i nyrerne reduceres og dermed udskilles glucose i urinen. 

Forxiga

 

 

Bivirkninger: UVI, genitale infektioner som svamp, hypotension, rygsmerter, svimmelhed, dyslipidæmi.

Kontraindikation: Nedsat nyrefunktion GFR<60

Forsigtighed ved anvendelse af loop-diuretika.

Jardiance

Bivirkninger: UVI, genitale infektioner som svamp, hyppig vandladning, hudkløe.

Kontraindikation: Nedsat nyrefunktion GFR<60

Kan forstærke virkningen af diuretika.

Invokana

Bivirkninger: Tørst, kvalme, mundtørhed, obstipation, hyppig vandladning, UVI, genitale infektioner som svamp, dyslipidæmi.

Kontraindikation: Nedsat nyrefunktion GFR<60

Kan forstærke virkningen af diuretika.

 

Kombinationspræparater:

 

Xigduo

Forxiga + Metformin

Synjardy

Jardiance + Metformin

Vokanamet

Invokana + Metformin

 

Antidiabetika til injektion

GLP-1 analog:

 

Eventuel SU- behandling bør seponeres

 

 

 

Må ikke lægges oveni en allerede eksisterende insulinbehandling med mindre det foregår via specialafdeling.

En erstatning for stoffet GLP-1 som dannes i tarmen.

GLP-1 øger insulinudskillelsen, nedsætter glucagon niveauet hvorved glucoseudskillelsen fra leveren hæmmes, nedsætter mavesækkens tømningshastighed, reducerer appetitten.

Ved type 2 diabetes er både udskillelse og virkning af GLP-1 nedsat.

Sænker blodsukkeret og HbA1c, giver en øget mæthedsfornemmelse og medfører ofte vægttab.

Giver ikke hypoglykæmi, og andre bivirkninger er oftest forbigående.

Bør ikke anvendes ved GFR ˂ 30, svær gastro-intestinal sygdom eller gastroparese.

Byetta

Injektion 2 x dgl. med mindst 6 timers mellemrum. Gives 15-60 min. før et måltid.

Max virkning efter 3 timer. Virker ca. 5 timer.

Bivirk.: kvalme, opkastning, diaré, nedsat appetit, kraftesløshed, abdominalsmerter, hovedpine, svimmelhed.

Bivirkninger kan mindskes ved at begrænse måltidets størrelse og i stedet spise oftere.

Interaktion: forsinker optagelsen af tabletter der nedbrydes i mavesækken.

Victoza

 

 

 

Injektion 1 x dgl.

Måltidsuafhængigt. Skal gives på samme tidspunkt hver dag.

Virkningsvarighed 24 timer.

Bivirkninger er ofte forbigående. Kan mindskes ved at begrænse måltidets størrelse og i stedet spise oftere.

Bivirk.: kvalme, opkastning, diaré, hovedpine, svimmelhed, nedsat appetit, træthed.

Lyxumia

Injektion 1 x dgl. 0-60 min. før et måltid.

Skal gives til samme måltid hver dag.

Bivirk.: influenzalignende symptomer, rygsmerter, somnolens, svimmelhed, hudkløe

Opbevares højst 14 dage ved stuetemperatur.

Bydureon

Injektion 1 x ugenligt.

Bivirk.: Reaktion på indstiksstedet, kvalme, opkastning, diaré, kraftesløshed, træthed, abdominalsmerter, hovedpine, svimmelhed.

Der ses først en effekt på fasteblodsukkeret efter 2-4 ugers behandling og maksimal effekt indtræder først efter 6-8 ugers behandling.

Trulicity

Injektion 1 x ugentlig.

Glemt dosis kan tages op til 4 døgn efter.

Bivirk.: nedsat appetit, træthed, flatulens, obstipation, sure opstød.

Opbevares højst 14 dage ved stuetemperatur.

Ozempie

Injektion 1 x ugentligt

 

Kombinationspræparat

Xultophy

Victoza + Tresiba

Suliqua

Lyxumia + Lantus

 

Patientvejledning til Victoza, Byetta og Bydureon kan fås ved henvendelse til: Endokrinologisk Dagafsnit, Medicinerhuset, 2. sal.

Insulin

Navn

 

Virkning

Indtagelsestidspunkt og injektionsområde

Actrapid

Humulin Regular

Insuman Rapid

 

Hurtigt indsættende,

kortvarigt virkende.

Virker ca. 30 min efter indsprøjtning.

Maksimal virkning efter 2-3 timer.

Virker ca. 5-8 timer afhængig af dosis.

Bør tages ca. ½ time før et måltid.

Injiceres i maven.

Novo Rapid

Humalog

Apidra

Hurtigt indsættende,

kortvarigt virkende.

Virker ca. 10-15 min efter indsprøjtning.

Maksimal virkning efter 1-2 timer.

Virker 3-5 timer afhængig af dosis.

Velegnet til diabetikere som har svært ved at spise mellemmåltider.

Er velegnet som p.n. ordination ved høje blodsukkere.

Tages lige før måltidet

evt. umiddelbart efter et måltid.

Injiceres i maven.

Fiasp

Hurtigt indsættende, kortvarigt virkende.

Virker 10 min. Efter indsprøjtning.

Maksimal virkning efter 1-3 timer.

Virker 3- 5 timer afhængig af dosis.

Velegnet til diabetikere, som har svært ved at spise mellemmåltider.

Er velegnet som p.n. ordination ved høje blodsukkere.

 

Mixtard 30 (En blanding af Actrapid og Insulatard)

 

Hurtigt indsættende,

middellangt virkende.

Virker ca. 30 min efter indsprøjtning.

Maksimal virkning efter 2-8 timer.

Virker ca. 24 timer afhængig af dosis.

Bør tages ½ time før måltidet.

Injiceres som udgangspunkt i låret eller hoften. Ønskes en hurtigere effekt anvendes maven.

Novomix 30 – 50 – 70 (En blanding af NovoRapid og protraheret NovoRapid)

Humalog Mix 25

 

Ryzodeg (En blanding af NovoRapid og Tresiba)

 

 

 

 

Hurtigt indsættende, middellangt virkende.

Virker ca. 15 min. efter indsprøjtning.

Maksimal virkning efter 1-4 timer.

Virker ca. 24 timer afhængig af dosis.

 

Hurtigtindsættende, langtidsvirkende.

Gives lige inden et måltid

evt. umiddelbart efter.

Injiceres som udgangspunkt i låret eller hoften. Ønskes en hurtigere effekt anvendes maven.

Insulatard

Humulin NPH

 

Middelhurtigt indsættende,

middellangt virkende.

Virker ca. 1½ time efter indsprøjtning.

Maksimal virkning efter 4-12 timer.

Virker op til 24 timer afhængig af dosis.

Bør tages på samme tidspunkt hver dag +/- 1 time.

Injeceres i låret eller hoften.

Levemir

 

Primært til behandling af

type 1 diabetes.

Langsomt indsættende,

langtidsvirkende.

Virkningsvarighed 12- 24 timer.

Virkningsvarighed er dosisafhængig, så ved små doser ses derfor ofte behov for Levemir 2 x dgl.

Studier tyder på at Levemir er vægtstabilt.

 

Bør tages på samme tidspunkt hver dag +/- 1 time.

Kan injiceres i både lår, hofte og mave.

Lantus

Langsomt indsættende,

langtidsvirkende.

Virkningsvarighed op til 24 timer.

 

Kan gives på hvilket som helst tidspunkt på dagen men bør tages på samme tidspunkt hver dag +/- 1 time.

Kan injiceres i både lår, hofte og mave.

Tresiba

 

Findes i 2 styrker:

100 IE/ml og 200 IE/ml

 

Husk: der skal søges enkelttilskud

Langsomt indsættende, langtidsvirkende.

Virkningsvarighed mere end 42 timer.

Tages 1 x dagligt på ca. samme tidspunkt.

Glemmes en dosis kan den tages, hvis der er mere end 8 timer til næste injektion – ellers udelades denne dosis.

Kan injiceres i både lår, hofte og mave.

Toujeo

 

Styrke: 300 IE/ml

Langsomt indsættende, langtidsvirkende.

Virkningsvarighed op til 24 timer

Kan gives på hvilket som helst tidspunkt på dagen men bør tages på samme tidspunkt hver dag +/- 3 timer.

Kan injiceres i både lår, hofte og mave.

Der kan gives op til 80 enheder på én gang.

Abasaglar

 

Styrke: 100IE/ml

Langsomt indsættende,

langtidsvirkende.

Virkningsvarighed op til 24 timer

Kan gives på hvilket som helst tidspunkt på dagen men bør tages på samme tidspunkt hver dag.

Kan injiceres i både lår, hofte og mave. Der kan gives op til 80 enheder på én gang.

 

 

 

Yderligere information vedrørende insulintyper fås ved henvendelse i Endokrinologisk Dagafsnit eller på afdeling 8V i Medicinerhuset.

PRI. Insulin og tabletvirkning.

 

 

Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. (AB, IV)

Udarbejdet juni 2010.

Revideret august 2018.

 

 

Link til:

Let hypoglykæmi ved diabetes mellitus

Injektion af insulin til voksne