Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital luftvejshåndtering v. 1.0

Baggrund

Præhospital luftvejshåndtering er en akut procedure hos den kritisk syge patient. Det primære mål er her at sikre patientens luftveje med anæstesi som et hjælpemiddel herfor. Det præhospitale miljø divergerer i mange henseender fra det intrahospitale, bl.a. er hyppigheden af uventet vanskelige intubationer forøget i det præhospitale miljø, hvorfor de allerede eksisterende algoritmer ikke umiddelbart kan overføres.

Formål

At understøtte en systematiseret tilgang til patienten med behov for luftvejshåndtering i det præhospitale miljø ud fra en rationelt opbygget algoritme og derigennem nedsætte komplikationsraten.

Definition

Luftvejshåndtering defineres som enhver indføring af redskaber til tilførsel af luft, herunder ilt, i de øvre luftveje, samt tilførsel af luft via maskeventilation.

Der findes ikke en entydig definition på begrebet ”vanskelig intubation”. Det beror på den enkelte klinikers faglige kunnen og skøn. Der findes en Cormack Lehane laryngoskopigraduering, hvor grad 3 og 4 kendetegner den vanskelige luftvej.

 

luftvejsanamnese.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cormack Lehane.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Nedenstående algoritme skal opfattes som et udgangspunkt til rationel håndtering af patienters luftveje i det præhospitale miljø.

Algoritmen er opbygget med en Plan A, som er den primære plan for luftvejshåndtering, efterfulgt af en Plan B, C og D, hvis den primære plan fejler.

Hos den enkelte patient kan der være forhold (fx ansigtslæsioner, monteret stiv halskrave eller blod/slim/hævelse i luftvejene), som gør det mere hensigtsmæssigt med en alternativ rækkefølge/håndtering. Alle patienter bør betragtes som værende ikke-fastende med risiko for aspiration. Algoritmen henvender sig til patienter ældre end ca. 10 år.

Algoritme/Actioncard

Se bilag.

Plan A

_MG_1470

Enhver luftvejshåndtering bør forudgås af en luftvejsvurdering. Hertil kan benyttes validerede algoritmer som fx SARI (Simplified Airway Risk Index), hvor dette er praktisk muligt.

Ligeledes bør man, hos patienter uden hjertestop, tilstræbe sufficient præoxygenering for at optimere patientens oxygenstatus inden luftvejshåndteringen.

Konventionel laryngoskopi med et Macintosh-blad eller brug af McGrath videolaryngoskop bør foretrækkes til de fleste patienter, da det er en teknik, som beherskes på ekspertniveau af læger ved akutlægebilerne, og som via den endotrakeale tube skaber en ”sikker luftvej”. Eventuelt kan nedføringen lettes vha Cook’s intubationskateter. Der bør ikke forsøges mere end tre gange på gennemførsel af Plan A, førend Plan B træder i kraft. Imellem hvert forsøg bør foretages skift af teknik, herunder ændret lejring.

Plan B

1475

Valget mellem at forsøge Fast Track (intubationslarynxmaske) eller AirTraq (éngangsvideolaryngoskop) må bero på den aktuelle situation, ligesom der er tilfælde (fx ved monteret stiv halskrave), hvor disse redskaber må overvejes som førstevalg.

Plan C

_MG_1454

Hvis ingen af ovenstående tiltag har skabt en ”sikker luftvej” bør lægen overveje, om det er mest hensigtsmæssigt at fortsætte med maskeventilation. Denne kan eventuelt suppleres med 1-2 ”grisetryne(r)” (nasofaryngeal airway) og/eller en tungeholder (orofaryngeal airway).

Plan D

_MG_1453

Såfremt intet af ovenstående har kunnet sikre patienten tilstrækkelig ventilation, bør umiddelbart foretages kirurgisk cricotyreoidotomi. Kanyle-cricotyreoidotomi anbefales ikke, da denne teknik har vist signifikant lavere succesrate.


Referencer

Berlac P et al. Pre-hospital Airway Management: Guidelines from a Task Force from the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 897-907

Hubble MW et al. A Meta-Analysis of Prehospital Airway Control Techniques Part II: Alternative Airway Devices and Cricothyrotomy Success Rates. Prehosp Emergency Care 2010 Oct-Dec; 14(4): 515-30. Review

Lu Y et al. Airtraq Laryngoscope versus Conventional Macintosh Laryngoscope: a Systematic Review and Meta-Analysis. Anaesthesia 2011 Aug 25.