Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager – Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord og Ældrepsykiatrisk Afdeling

 

Beskrivelse

Kriterier for hvornår en patient kan transporteres

  • • Patienter der skal diagnostisk udredes

  • • Patienter der skal flyttes på grund af geografiske tilhørsforhold

  • • Patienter der flyttes på grund af behov for behandlings – eller specialiseringsniveau

 

Kriterier for hvornår patienter skal ledsages under transport

  • • Patienter, som skal diagnostisk udredes/behandling på andet sygehus, vurderes af læge eller ansvarshavende sygeplejerske, for hvorvidt de skal ledsages af sundhedsfagligt personale, eller kan transportere sig alene med offentlige transportmidler eller NT- ordning / taxa.

  • • Ved patienter der overflyttes fra et sengeafsnit til et andet, foretages en vurdering fra afgivende afsnit læge eller ansvarshavende sygeplejerske på hvorvidt det kræver ledsagelse af sundhedsfagligt personale. Der henvises til retningslinje vedr. suicidalrisikovurdering.

  • • Ved kritisk syge patienter tages der stilling til lægelig ledsagelse med Falck.

 

Kriterier for overlevering af patient/journaloplysninger

  • • Når patienten ledsages af sundhedsfagligt personale, medgives personalet patient/journaloplysninger.

  • • Ved Falck-transport, udleveres patientoplysninger til Falcks personale

  • • Ved transport af patienter, medgives kun relevante patientoplysninger som ikke forefindes elektronisk i en lukket kuvert til taxachaufføren.

Analyse af utilsigtede hændelser under ledsaget patienttransport

Alle utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse med patienttransport, med sundhedsfaglig ledsager indrapporteres i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSP). Patientsikkerhedsarbejdet i Psykiatrien

 

Definition af begreber

Patienttransport: Transport af patienter i ambulance, eller taxa mellem sygehuse matrikler

Sundhedsfaglig ledsager: læger, plejepersonale.

 

Formål

At understøtte sikker patienttransport.

 

Afgrænsning

Denne retningslinje omhandler kun transporter mellem sygehusmatrikler.

 

Problemstilling

Transport af patienter med sundhedsfaglig ledsager foretages af behandlingsmæssige årsager/overflytninger og forudsætter, at det ledsagende personale har den nødvendige kompetence.

 

Referencer

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager