Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for kæbekirurgisk journalføring, røntgen- og fotoregistrering på tandskade-patienter

 

 1. 1. Patienten registreres i ”Tandskademappe” med dato, cpr.nr. og navn.
  Tandskadebog skal altid ligge i behandlingsrummet sammen med klargjorte nye ”journalpakker”. Journalpakke omfatter per patient:

 1. a) Spørgeskema

 2. b) Gul specialjournal for tandskader

 3. c) Journalforside

 4. d) Vejledning for patienter med tandskader

 5. e) Vejledning for patienter, der har fået foretaget operationer i mundhulen

 6. f) Plastikpose med skrivefelt og lukkerille til midlertidig placering af hukommelseskort

 7. g) Instruktion i brug af Klorhexidin

 1. 2. Alle patienter skal udfylde spørgeskema.

 2. 3. Specialjournal for tandskader udfyldes på alle tandskadepatienter i alle rubrikker.

 3. 4. Alle skader/læsioner indtegnes på side 2 af journalforside, og skema på samme side udfyldes.

 4. 5. Alle tandskader skal om muligt fotoregistreres:

  1. a) Der startes med identifikationsfoto af patientens data fra spørgeskema.

  2. b) Dernæst frontal- og

  3. c) aksialoptagelse samt

  4. d) foto af evt. bløddelslæsioner (ansigtshud, læber, gingiva og mundslimhinde)

 5. 6. Alle tandskader røntgenfotograferes med enorale billeder:

  1. a) 1 stk. bidplansoptagelse samt

  2. b) MOD-optagelse med tandfilm

  3. c) Bløddelsoptagelse af læber ved evt. tandfragmina i læben; eksponeres med 25 % af normal tid.

Hukommelseskort anbringes efter brug i plasticpose forsynet med patientlabel.

Alt journalmateriale lægges i brevbakke i skadestuen mærket ”kæbekirurgiske journaler”

 1. 7. Relevante vejledninger medgives patienten.