Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elevatorkørsel af Portør på Regionshospital Nordjylland

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse:1

Generelt:1

Ved driftstop/fastsiddende elevator:1

Hjørring:1

Portør med i elevator:1

Portør ikke med i elevator:1

Frederikshavn:2

Portør med i elevator:2

Portør ikke med i elevator:2

Brønderslev:2

Referencer2

Formål

Sikre korrekt og hensigtsmæssig brug af elevator for portør.

Sikre ensartet håndtering ved driftsstop af elevator for portør.

Beskrivelse:

Generelt:

 • • Elevatorerne bruges når det af portøren skønnes nødvendigt.

 • • Brug af elevator foregår altid med hensynstagen til patienterne.

 • • Ind og ud kørsel af elevator med seng foretages så skånsomt som muligt for patient og elevator.

 • • Elevatorerne bruges altid med opmærksomhed på de i elevator opsatte instruktioner og regler.

Ved driftstop/fastsiddende elevator:

Hjørring:

Portør med i elevator:

 • • Berolig patient og medpassagerer

 • • Tilkald hjælp vha. alarmknap eller telefon i elevator

 • • Forebyg utryghed eller panik med beroligende samtale

 • • Kontakt kollega hvis muligt

Portør ikke med i elevator:

 • • Alarmen modtages af teknisk personale, som håndterer denne.

Frederikshavn:

Portør med i elevator:

 • • Berolig patient og medpassagerer

 • • Tilkald hjælp vha. alarmknap i elevator

 • • Forebyg utryghed/panik med beroligende samtale

 • • Kontakt kollega hvis muligt

Portør ikke med i elevator:

 • • Alarmen modtages af Otis personale, som håndterer denne.

Brønderslev:

 • • Der alarmeres over alarmknap i elevator.

 • • Efter få sekunder er de fastsiddende i direkte kontakt med vagtpersonale hos Otis.

 • • Alarmen gør via lydsignal tilstedeværende personale opmærksom på driftsstop, og der er personer i elevatorstolen.

 • • Indenfor normal arbejdstid hidkaldes, eventuelt tilstedeværende, relevant personale, - ellers afventes teknisk bistand fra Otis eller FALCK.

 • • Udenfor normal arbejdstid afventes teknisk bistand fra Otis eller FALCK.

 • • Det er selvfølgeligt oplagt, at såfremt der er personale med i elevatoren, forsøges der gennem forklaring og samtale at berolige eventuelle medrejsende.

Referencer