Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dagkirurgiske patienter til operation i lokal anæstesi
 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten

 

Indikation

Overfladisk kirurgisk indgreb, hvor lokalbedøvelse er en sufficient bedøvelse.

At patienten kan samarbejde / medvirke i vågen tilstand.

Anæstesiform afklares ved forundersøgelsen i ambulatoriet, når patienten indstilles til operation.

 

Præoperative informationer

Patienten informeres om at modtage brev med operationsdato.

Operationen foregår på operationsafdelingen på 1. sal Aalborg UH eller exc.stue på Plasikkir. Afsnit. Mødested er altid 1. sal på Sdr. Skovvej 3b.

Patienten informeres af læge om selve indgrebet og sygeplejersken informerer om det forventede postoperative forløb ifht. transplantatpleje, restriktioner og evt. tilknytning til hjemmesygeplejerske.

I tilfælde af lapplastik samt hudtransplantation, som kan medføre ændret udseende, forberedes patienten på dette.

Pjecen ”Information om ambulante operationer i lokalbedøvelse” udleveres. Hvis der er tale omansigtskirurgi, udleveres denne pjece.

 

Hygiejne

Brusebad aftenen før eller samme morgen for at nedsætte infektionsrisiko.

Undgå makeup samt creme og deodorant på operationsfeltet.

Må spise og drikke normalt før operationen.

Skal tage vanlig medicin. Ved AK-behandling, Marevan eller Hjertemagnyl, skal patienten, kun efter lægeordination, holde pause med dette ca. 5 dage før indgrebet.

Patienten informeres om, at fiskeolie samt NSAID præparater er blodfortyndende, og bør undgås inden operation.

Fiskeolie pauseres gerne 14 dage før.

 

Præmedicin/smerter

Som profylakse mod smerter ift. lokalbedøvelse informeres patienten om at tage 1 g Pamol ca. 1 time inden operationen.

Rygning skal undgås 8 uger før og efter operationen da rygning forringer sårhelingen og øger infektionsrisikoen.

 

På operationsdagen

Patienten møder direkte i afdelingen, modtages og bydes velkommen.

Vises ind på en sengestue, hvis dette er planlagt i dagsprogrammet ellers opholder patienten sig i opholdsstuen under indlæggelsesforløbet.

Ved specielle behov, fx barn, dårlig habituel tilstand, psykisk lidelse eller andre hensyn, stiles detmod, at patienten får enestue.

Der foretages patientidentifikation og MRSA som dokumenteres i EPJ.

Patienten informeres om det præoperative forløb.

Får herefter operationstøj på, for at undgå blødning på eget tøj.

Patienten bliver fulgt eller transporteret af portør til og fra operation.

Efter operationen observeres patienten for blødning, smerter evt. kapillærrespons ift. lapplastik i afsnittet.

 

Udskrivelsen

Inden patienten tager hjem gentages postoperative informationer.

Hvis patienten skal møde her ambulant til MIK-svar, udpakning af transplantat, KK af lapplastik, suturseponering eller infektionskontrol udleveres der tid til dette, eller patienten informeres om at bestille tid ved egen læge.

Patienten informeres om evt. aftaler med hjemmesygeplejerske.

Patienten informeres om at anvende PCM postoperativt som PN. og undgå NSAID det første døgn pga. blødningsrisiko.

 

Ambulant opfølgning

Afhænger af operationstype. Lægens ordinationer som beskrives i journalen følges.