Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dagkirurgiske patienter til operation i lokal anæstesi
 

Formål: At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten

Indikation:

Overfladisk kirurgisk indgreb, hvor lokalbedøvelse er en sufficient bedøvelse.

At patienten kan samarbejde / medvirke i vågen tilstand.

Dette afklares ved forundersøgelsen i ambulatoriet hvor patienten indstilles til operation.

 

Præoperative informationer

Operationen foregår på operationsafdelingen på 2. sal AUH. Stue 12, 15 eller 2, 4.

Patienten informeres om at modtage brev med operationsdato.

Pt. informeres af læge om selve indgrebet og sygeplejersken informerer om det forventede

Postoperative forløb ifht. transplantatpleje, restriktioner og evt. tilknytning til hj. Spl.

I forhold til lapplastik samt hudtransplantation, som kan medføre ændret udseende, forberedes

patienten på dette.

Pjecen ”Information om ambulante operationer i lokalbedøvelse” udleveres. Hvis der er tale om

ansigtskirurgi, udleveres denne pjece.

 

Hygiejne

Brusebad aftenen før eller samme morgen for at nedsætte infektionsrisiko.

Undgå makeup samt creme og deodorant på operationsfeltet.

Ernæring

Må spise og drikke normalt før operationen.

Medicin

Skal tage vanlig medicin. Ved AK-behandling, Marevan eller Hjertemagnyl, skal patienten, efter lægeordination, holde pause med dette ca. 5 dage før indgrebet.

Pt. informeres om at fiskeolie samt NSAID præparater er blodfortyndende, og bør undgås inden operation.

Fiskeolie pauseres gerne 14 dage før.

 

Præmedicin/smerter

Som profylakse mod smerter ift. lokalbedøvelse informeres patienten om at tage 1 g Pamol ca. 1

time inden operationen.

Rygning

Generelt bør rygning undgås 8 uger før og efter operationen da rygning forringer sårhelingen og

øger infektionsrisikoen.

 

Indlæggelsen

På operationsdagen møder patienten direkte i afdelingen.

Modtages og bydes velkommen.

Pt. Vises ind på en sengestue, hvis dette er planlagt i dagsprogrammet ellers opholder

patienten sig i opholdsstuen under indlæggelsesforløbet.

Ved specielle behov, fx barn, dårlig habituel tilstand, psykisk lidelse eller andre hensyn, stiles det

mod, at patienten får enestue.

Der foretages patientidentifikation og der dokumenteres sundhedsfaglig kontaktperson i Clinical.

Pt. informeres om det præoperative forløb.

Pt. får operationstøj på, for at undgå blødning på eget tøj.

I forhold til stue 4, som er en ”ren” operationsstue, er operationstøj påkrævet.

Patienten bliver fulgt eller transporteret af portør til og fra operation.

Efter operationen observeres patienten for blødning, smerter evt. kapillærrespons ift. lapplastik i

afsnittet.

 

Udskrivelsen

Inden patienter tager hjem gentages postoperative informationer.

Hvis patienten skal møde her ambulant til miksvar, udpakning af transplantat, KK af lapplastik,

Sutursep. eller infektionskontrol udleveres der tid til dette, eller patienten informeres om at bestille tid ved

egen læge.

Der udleveres ekstra plastre til skift ved blødning.

Pt. informeres om evt. aftaler med hj. Spl.,

Pt. informeres om at anvende PCM postoperativt som pn og undgå NSAID pga. blødningsrisiko.

 

Ambulant opfølgning

Afhænger af operationstype. Lægens ordinationer som beskrives i journalen følges.