Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skulder – Kontrol af luksation, instabilitet, protese

 

OBS

Hvis pt. ikke kan stå, kan billederne tages siddende eller liggende.

AP indadroteret
Stand

 

 

Patientplacering:

Stående eller siddende. Kroppen drejes ca. 35-45 grader mod aktuelle side. Armen flekteres 90 grader i albueleddet og antebrachium indadroteres og lægges ind mod kroppen.

Centrering:

Lige medialt for caput humeri.

Billedkriterier:

Leddet friprojekteret. 1/3 af proximale humerus, størstedelen af scapula og laterale del af claviklen skal være med på billedet. Tuberculum major skal kunne ses. Hvis protese skal hele protesen være med.

4

5

 

 

SID

115.

 

Raster

Ja.

Y-billede PA
Stand

 

 

Patientplacering:

Stående med brystet mod detektorpladen, Pt. drejes 15-20 grader, så den raske side kommer væk fra detektoren

Centrering:

På humerus, ca. 6 cm under toppen af skulderen, på margo medialis scapula.

Billedkriterier:

Scapula set i profil skal ligne et Y. Y-et dannes af acromoion, processus coracoideus og corpus scapulae. Caput humeris skal projiceres lige over cavitas glenoidales. Den proximale 1/3 af humerus skal være med. Hvis protese skal hele denne være med.

6

7

 

Nyttige informationer:

Hvis patientens tilstand besværliggør PA optagelse vælges AP (pt. vender ryggen mod pladen og aktuelle skulder drejes ca. 45 gr væk fra pladen)

 

SID

115.

 

Raster

Ja.

45/45 gr

Patientplacering:

Pt. sidder med ryggen lige mod filmen. Pt. skal derefter drejes 45° mod aktuelle side. Albuen flekteres 90° og antebrachium indadroteres og lægges ind mod kroppen. Røret skal være kippet 45°.

Centrering:

Caput humeri.

Billedkriterier:

Hele caput humeri, glenoid cavity og caput/collum af scapula skal være fremstillet. Hvis protese skal hele protesen være med.

8

9

 

SID

115

 

Raster

Ingen.