Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knæ – frakturkontrol / Morbus Osgood-Schlatter

 

Obs.

Tages kun AP + alm. LAT billede.

Hvis pt. ikke kan vende sig til Alm. Lat., er det ok kun at tage Lat. m/horisontal strålegang.

Vigtigt: At billedkriterie er opfyldt (med et lige lat. knæbillede).

 

AP

Patientplacering:

På lejet med strakte ben. Roter patientens ben, så patella bliver midtstillet.

Kipning:

0o

Centrering:

1 cm under patellas nederste kant, midt på knæet.

Billedkriterier:

Fremstilling af kondyler som skal ligge symmetriske og patella i midten.
Ledspalten skal være friprojiceret.

 

Billede 3

Blob

Nyttige informationer:

Kan knæet ikke strækkes ud, kan røret vinkles så ledspalte/tibiaplateau friprojiceres.

LAT

Patientplacering:

Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen og flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Der lægges evt. en skrå kile under hælen så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

Kipning:

0-5o caudalt.

Centrering:

Midt i ledspalten.

Billedkriterier:

Fri ledspalte også i femoro-patellarleddet. Kondylerne skal ligge over hinanden. 1/3 af caput fibula skal ligge under tibia.
Patella skal medfotograferes.

 

Clipboard04

Clipboard04

Nyttige informationer:

Kipning, se på AP billedet for at vurdere.

Evt. grøn kile under aktuelle hæl.

 

LAT

Horisontal (obs.: vælges kun hvis pt. ikke kan medvirke til Alm. Lat. optagelse)

 

Patientplacering:

Rygleje.

Med benet let udadroteret, således femur kondylerne ligger over hinanden og patella er friprojiceret.

Læg evt. en pude under crus/knæ på det aktuelle ben.

Kipning:

0-5o .

Centrering:

Midt i ledspalten. Udblænding til ca. 30 cm i benets længderetning.

Billedkriterier:

Fremstilling af både knogler og bløddele synliggør muligt væskespejl.

Fri ledspalte også i femoro-patellarleddet. Kondylerne skal ligge over hinanden.

http://193.163.235.24/qualiware/RTG/Knoglebogen/BillederTilKnoglebog/19%20Knae/73%20Lateral%20knae.bmp

2

Nyttige informationer:

I rum 5 tages LAT Horisontal på fast detektor ved pt.s laterale side. Eller som vist på billedet med løs detektor på mediale side (mest praktisk). Obs. at billedet vender korrekt i.f.t. stråleretning (lat/medial eller medial/lat.)

 

FFA

115 cm

Raster

Ingen