Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure vedrørende iv. indgift af jodholdigt kontraststof til diabetespatienter i behandling med metformin

Formål

Sikre at patienter med dårlig nyrefunktion får seponeret deres behandling med metformin, hvis der skal gives jodholdigt kontraststof ved CT scanning. Jodholdigt kontraststof kan i sjældne tilfælde forringe nyrefunktionen, således at der kan ske en ophobning af mælkesyre i kroppen hvis patienten er i behandling med metformin.

 

Målgruppe – modtagelse

Radiografer og sygeplejersker ansat i Billeddiagnostisk Afsnit, som varetager CT.

 

Beskrivelse

Instruks for varetagelse af medicinhåndtering ifm. med CT scanninger med jodholdigt kontraststof.

 

Metformin præparater kan være: Orabet, Glucophage, Avandamet, Eucreas og Janumet. Ved tvivl tjek altid præparatnavn på www.promedicin.dk

 

  • • Er patienten i behandling for sukkersyge skal dette fremgå af henvisningen, endvidere skal der stå hvilket præparat patienten får.

 

  • • Inden undersøgelsen skal der foreligge en p-creatinin og en eGFR der er max. 7 dage gammel. (Ved akutte undersøgelser skal der også foreligge en p-creatinin, dog kan man lave undersøgelsen på vital indikation) Det er henvisende læges ansvar, at dette foranlediges.

 

  • • Hvis p-creatinin og eGFR er normale må patienten fortsætte med sin tabletbehandling.

 

  • • Hvis p-creatinin og eGFR er udenfor normalområdet skal tabletbehandlingen seponeres 48 timer før undersøgelsen. Dagen (24 timer) efter undersøgelsen skal patienten have taget ny blodprøve (p-creatinin), hvis denne er normal, må patienten opstarte tabletbehandlingen 2 dage (48 timer) efter undersøgelsen.

 

Både kontrol af p-creatinin og genoptagelse af behandlingen med metformin er henvisende læges ansvar.

 

Referencer

ESUR Guidelines