Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)

Generelt

Multiresistente bakterier er resistente over for mange antibiotika og udgør en alvorlig risiko i et sygehusmiljø, fordi infektioner hermed er vanskelige at behandle.

Forekomsten af multiresistente bakterier i Norden (Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island) er lav, sammenlignet med andre lande. Forekomsten stiger sydpå gennem Europa og er høj i Tyrkiet, Grækenland, Italien, Spanien, Mellemøsten, Asien og USA.

Problemets omfang er voksende, og for at begrænse yderligere spredning af multiresistente bakterier i hospitalsregi skal patienter, der udgør en risiko, screenes og isoleres, indtil der foreligger et negativt screeningssvar.

Multiresistente bakterier omfatter

Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Vancomycin resistente enterokokker (VRE)

Extended Spectrum Beta Lactamase producerende enterobakterier (ESBL)

Carbapenemase Producerende Organismer (CPO)

Hvornår skal der spørges om risikosituationer for multiresistente bakterier

Ved indlæggelse på hospital

  • • Alle, der indlægges på hospital, skal spørges, om der foreligger en risikosituation.

Ved sammedags-kirurgi

  • •  Sammedags-kirurgiske kontakter er af en sådan karakter, at det vurderes ikke at være nødvendigt at screene for multiresistente mikroorganismer.

Der skal dog stadig screenes for MRSA jf. PRI 4.2.1

Skema til screening for multiresistente bakterier

Podning for multiresistente bakterier og isolation ved indlæggelse og efter dialyse i udlandet

Risikosituation

Podning

Isolation

Inden for de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden)

 

Sammedagskirurgiske patienter skal kun podes for MRSA PRI 4.2.1

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer inden for de sidste 7 dage

+

+

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden

+

-

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår.

Injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter anses ikke som invasive indgreb

 

 

+

 

 

-

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb

-

-

Dokumentation

Det skal fremgå af journalen, at patienten er spurgt, om der foreligger en risikosituation, og om patienten er podet.

Podning

Der podes med eSwab fra hver af følgende lokaliteter

  • • Næse

  • • Svælg

  • • Rectum (synlig afføring på podepind)

Desuden fra eventuelle

  • • Sår

  • • Hudaffektioner som eksem eller psoriasis

  • • I.v. indstiks- eller drænsted

Der indsendes også

  • • Urinprøve, såfremt patienten har kateter à demeure

  • • Trakealsekret, såfremt patienten er intuberet.

Prøverne sendes til Klinisk Mikrobiologi.

Prøvesvar

Isolation kan ophæves, når patienter, som har været i en risikosituation, er podet, og multiresistente bakterier ikke er påvist.