Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)

Generelt

Multiresistente bakterier er resistente over for mange antibiotika og udgør en alvorlig risiko i et sygehusmiljø, fordi infektioner hermed er vanskelige at behandle.

Forekomsten af multiresistente bakterier i Norden (Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island) er lav, sammenlignet med andre lande. Forekomsten stiger sydpå gennem Europa og er høj i Tyrkiet, Grækenland, Italien, Spanien, Mellemøsten, Asien og USA.

Problemets omfang er voksende, og for at begrænse yderligere spredning af multiresistente bakterier i hospitalsregi skal patienter, der udgør en risiko, screenes og isoleres, indtil der foreligger et negativt screeningssvar.

Hvilke multiresistente bakterier undersøges

Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Vancomycin resistente enterokokker (VRE)

Extended Spectrum Beta Lactamase producerende enterobakterier (ESBL)

Carbapenemase Producerende Organismer (CPO)

Hvornår skal der spørges om risikosituationer for multiresistente bakterier

Ved indlæggelse på hospital

 • • Alle, der indlægges på hospital, skal spørges, om der foreligger en risikosituation.

Ved sammedags-kirurgi

Skema til screening for multiresistente bakterier

Podning for multiresistente bakterier og isolation ved indlæggelse og efter dialyse i udlandet

Risikosituation

Podning

Isolation

Inden for de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden)

 

Sammedagskirurgiske patienter skal kun podes for MRSA PRI 4.2.1

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer inden for de sidste 7 dage

+

+

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden

+

-

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår.

Injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter anses ikke som invasive indgreb

 

 

+

 

 

-

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb

-

-

Dokumentation

Det skal fremgå af journalen, at patienten er spurgt, om der foreligger en risikosituation, og om patienten er podet.

Podning

Der podes med eSwab fra hver af følgende lokaliteter

 • • Næse

 • • Svælg

 • • Rectum (synlig afføring på podepind)

Desuden fra eventuelle

 • • Sår

 • • Hudaffektioner som eksem eller psoriasis

 • • I.v. indstiks- eller drænsted

Der indsendes også

 • • Urinprøve, såfremt patienten har kateter à demeure

 • • Trakealsekret, såfremt patienten er intuberet.

Der anvendes én eSwab fra hver af lokaliteterne. Urin sendes i urinmonovette med borsyre (grøn prop), og trakealsekret sendes i ekspektoratcontainer med plastcontainer eller spidsglas. Se evt. Laboratorievejledningen. Prøverne sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Rekvirering af prøver for multiresistente bakterier

I NordEPJ rekvireres i Mikrobiologi: ”Multiresistente bakterier, Undersøgelse for”

Der skal ved rekvirering svares på følgende spørgsmål:

 • • Antibiotika før prøvetagning?

 • • Antibiotika efter prøvetagning?

Der rekvireres enkeltvis for de ønskede lokaliteter (næse,svælg og rectum) og fra eventuelle andre relevante lokaliteter. Se Podning og evt. Laboratorievejledningen for valg af podemateriale.

Svartid på dyrkning er 4-6 døgn.

Isolation

Hvis patienten har opholdt sig på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden) længere end 24 timer inden for de sidste 7 dage, isoleres patienten på enestue (kontaktsmitte), indtil der kommer svar på podningerne. Se Isolation på enestue (4.1.2). Se bilag.

 

Hvis der kommer et positivt prøvesvar, ændres isolation i henhold til det positive prøvesvar til:

 

Ophævelse af isolation på enestue

Isolation på enestue kan ophæves, når patienter, som har været i en risikosituation, er podet, og multiresistente bakterier ikke er påvist.