Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adipositas, sygelig overvægt

 

Fedme defineres fra BMI (body mass indeks: vægt i kg/højde angivet i m2). Dette indeks er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at vurdere helbredsrisici, hvorfor også andre mål såsom talje-omfang, fedtfordeling (visceral/subkutan) er af betydning.

 

BMI underinddeles i følgende:

BMI 30 – 35

= fedme klasse I

BMI 35 – 40

= fedme klasse II

BMI > 40

= fedme klasse III

Overvægtskirurgi
Kirurgiske metoder

I Danmark anvendes følgende metoder: Laparoskopisk gastric bypass og laparoskopisk gastric sleeve gastrektomi.

 

Operationsbeskrivelse:

Ved LGBY deles toppen af mavesækken således, at der tildannes en pouch på 25-35 ml. Ved hjælp af stapler-instrumenter anastomoseres tyndtarmen og pouchen, og tarmsystemet deles således, at der er 150 cm alimentært tarmben. Først herefter tilkobles det tarmben, der tilfører galde- og pancreassekret. Virkningsmekanismen ved LGBY menes at være en kombination af en restriktiv komponent, malabsorption og neurohormonale faktorer.

Gastric-Bypass-Realize-ENG

 

Ved gastric Sleeve fjernes 80 % af mavesækken, så restmavesækken ligner et rør.

GastricSleeve

Kriterier for kirurgisk behandling

For at kunne komme i betragtning til operation for sygelig overvægt skal følgende være opfyldt:

 • • BMI > 50, eller BMI > 35 og samtidig forekomst af fedmerelaterede sygdomme, som:

  • • Type 2 sukkersyge

  • • Svær medicinsk styrbar forhøjet blodtryk

  • • Polycystisk ovariesyndrom

  • • Søvnapnø

  • • Svær slidgigt i hofter eller knæ

 • • Aldersgrænse: For patienter over 60 år kan kirurgi være indiceret efter en særlig vurdering af risici versus fordele, bl.a. begrundet i en amerikansk undersøgelse (1), der har vist højere operativ dødelighed for patienter over 65 år.

 • • Varigt vægttab har ikke kunnet opnås ved konventionel, ikke kirurgisk behandling.

 • • Der må ikke være kirurgiske, medicinske eller psykiatriske kontraindikationer til operation.

 

Kontraindikationer(absolutte eller relative)

Pt. der er ude af stand til at deltage i langvarigt medicinsk regi.

 • • Ustabil psykologisk lidelse, svær depression eller personlighedsforstyrrelse.

 • • Alkohol- eller stofmisbrug.

 • • Ventralhernier.

 • • Visse spiseforstyrrelser.

 • • Hiatushernie > 5 cm (LAGB).

 • • Rygning.

 

Patientforløb

I: Start i medicinsk endokrinologisk ambulatorium

Optimering af følgesygdomme pga. overvægten.

Intern henvisning til Mave- og Tarmkirurgisk Speciale.

 

II: Kirurgisk forundersøgelse

 • • Udlevering af personlig mappe/dagbog

 • • Information om operationen ved kirurg samt udfyldelse af forløbsskema

 • • Optagelse af kirurgisk journal

 • • Operationsdato

 • • Aftale om min. 8 % vægttab præoperativt

 • • Kostvaner

 • • Livsstilsændringer, herunder rygning og motion

 

III: Indlæggelse, operation og udskrivelse

Ajourføring af kirurgisk journal

Samtale med sygeplejerske i Afdeling A1

Anæstesiologisk lægetilsyn

Tilsyn ved sygeplejersken/diætisten tilknyttet adipositasklinikken

Kirurg gennemgår operation endnu engang og underskriver forløbsskema

Operation

Standardplejeplan følges mhp. at patienten udskrives 1. postoperative dag

Ved afvigelser fra standardplejeplan ex: Takykardi, abdominalsmerte eller febrilia skal operatør eller anden teamkollega tilse patienten mhp. om supplerende diagnostiske undersøgelser skal iværksættes, om patienten fortsat skal observeres under indlæggelse eller kan udskrives.

Nævnte symptomer kan være tegn på intraabdominale komplikationer som anastomoselækage eller blødning.

Ved udskrivelse udleveres medicinlisten og recepter skrives.

Fortsat postoperativ kontrol foregår i Adipositasklinik/Medicinsk Endokrinologisk Afdeling.

 

IV: Ambulant opfølgning

Tlf. kontakt til patienten dagen efter udskrivelse af adipositassygeplejerske, samt igen omkring dag 12.

2 + 8 + 18 måneds kontrol ved diætist.

1 og 2 år. Blodprøver + klinisk kontrol i Endokrinologisk Amb. ved sygeplejerske.

 

V: Komplikationer:

Laparoskopisk gastric bypass: (2)

Anastomoselækage 0,5 - 1 %; blødning 1-2 %; infektion 1 %; forsnævring af anastomose 1-3 %; brok 1%; mavesår 2-3 % og internt hernie 3-10 %.

 

Sleeve gastrektomi:

Blødning 1%, infektion 1%, anastomoselækage 1%, halsbrand 1-25%, mavesår 2-3%.

 

VI: Genindlæggelse < 30 dage

Ved akut indlæggelse af patienter som tidligere er LGBY opereret < 30 dage med uspecifikke abdominalsmerter og febrilia/takykardi bør overvejes supplerende billeddiagnostisk udredning i form af CT-skanning af abdomen og thorax, hvis patientens tilstand tillader det. Nævnte symptomer kan være begrundet i anastomoselækage, absces, intraabdominal ansamling, internt hernie og ileus.

Patienterne bør om muligt under indlæggelsen konfereres med læge fra bariatric team.

 

 1. 1) Flum DR et al: Early mortality among medicare beneficiaries undergoing bariatric surgical procedure. JAMA 2005;294:1903-8.

 2. 2) Dansk fedmeregister.