Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nord, afhentning af blodprodukter

Aalborg Universitetshospital

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blodprodukter

Mandag – fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 18.00 udleveres erytrocytsuspensioner ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Nord. I weekender, på helligdage og udenfor angivet tidsrum skal Blodtypelaboratoriet, Syd kontaktes på tlf. 976 65550 og blodkomponenter vil blive sendt direkte til afsnittet med taxa.

Prøvetager fra Klinisk Biokemisk Afdeling sørger for forsendelse af blodprøver (Blodtype, BAC/BF-test og Rotem) til Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Blodtypelaboratoriet Syd.

Erytrocytsuspension

Erytrocytsuspensioner afhentes på Klinisk Immunologisk Afdeling, Nord. Erytrocytsuspensionen hentes umiddelbart før anvendelse, som hovedregel afhentes kun én komponent ad gangen.

Ved afhentning af erytrocytsuspension medbringes patientens cpr-nummer.

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater

Bestilling af friskfrosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater bestilles på

tlf. 976 65550 og vil blive sendt direkte til afsnittet med taxa fra KIA Blodtypelaboratoriet, Syd.

Ved bestilling oplyses:

  • • Rekvirerende afsnit

  • • Patientens navn og cpr-nummer

  • • Antal komponenter

 

Frisk frosset plasma skal optøs, hvilket tager ca. 20 minutter.

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter, hvor disse er nærmere beskrevet

Opbevaring

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afsnittets eget køleskab. Blodkomponenter skal være indgivet indenfor 4 timer fra afhentningstidspunktet. Tidspunkt fremgår af transfusionsjournal.

Returnering

Erytrocytsuspensioner som hentes, men alligevel ikke anvendes, skal returneres til KIA, Nord eller Blodtypelaboratoriet, Syd, hvor der er ikke er bemanding på Nord. Hvis en erytrocytsuspension har været uden for blodkøleskab i mere end 30 minutter, vil den blive kasseret.

Ikke anvendt Frisk Frosset Plasma eller Trombocytsuspension returneres ligeledes som beskrevet i ovenstående.

Ved overflytning af patienter hvor der er medsendt blodkomponenter: Ikke anvendte komponenter i kølekasse returneres hurtigst muligt til Blodtypelaboratoriet, Nord eller Syd med en taxa, se ovenstående åbningstider.

Udlevering i plomberet kølekasse

Operationsafdelinger kan bestille erytrocytsuspensioner ved massiv blødning på tlf. 65550. Erytrocytsuspensioner bliver pakket i plomberet kølekasse. Derved forlænges tiden for opbevaring af erytrocytsuspensioner udenfor KIAs køleskab. Se information om holdbarhed på kassens følgeseddel. Når behovet for transfusion ikke længere er akut, returneres som beskrevet ovenfor.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan personale fra intensiv, OP og fødegang hente nødblod i køleskab ved operationsgangen (rum B.03.110 i mellemgangen ind til OP). Ud over nødblod indeholder køleskabet Nødblod til nyfødt, akut plasma samt fibrinogen.

Kontakt altid og hurtigst muligt Blodtypelaboratoriet, Syd 65550 ved afhentning af produkter i køleskabet.

Endvidere kan blødningsvagt kontaktes for vejledning i Balanceret Transfusionsterapi.

 

I forbindelse med transfusionsbehandling påføres den tilhørende transfusionsjournal patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.

Den udfyldte transfusionsjournal returneres til KIA, Nord senest 48 timer efter transfusion.

Yderligere information: Nødblod