Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPAP-pleje af barn

Formål

At sikre barnet sufficient respiration

 

Beskrivelse

CPAP: CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE. 

 • • Anvendelse af nasal CPAP betyder, at man uden intubation kan øge trykket i lungerne, og derved sikre bedre lungefunktion og en øget iltoptagelse.

 • • Når barnet bliver behandlet med CPAP, bruger barnet mindre energi på at trække vejret. Når der hele tiden blæses luft ned i barnets næse og svælg, lettes vejrtrækningen, lungernes volumen øges og alveolerne blæses op. Derved øges iltoptagelsen og udskillelsen af CO2 gennem alveolerne.

 • • CPAP-behandling er en overtryksbehandling, hvor barnet ånder ud mod en luftmodstand.

 • • CPAP-behandling etableres til børn, hvor respirationen er besværet med knirken, hvor syrebasestatus er skæv, og SAO2 er lav. 

 • • Trykket ordineres i cm af læge, afhængig af barnets respiratoriske status.

 • • Trykket indstilles og reguleres vha flowet fra oxymixer, efter aftale med læge i henhold til barnets PCO2 og Sao2 samt barnets respiratoriske arbejde.

 • • Trykket aflæses på manometer I mmHg.

 • • O2 reguleres også fra oxymixer og indstilles ud fra de SaO2 grænser, der er ordineret på det pågældende barn.

 • • Alle aflæsninger/målinger dokumenters på barnets OBS skema x 1/time

 

 

Samling af CPAP

 

Vi har to typer fugter til CPAP I afdelingen, se bilag.

 

AIRCON: (vælg det rigtige slangesæt - vær OBS på Navn på pakken med slangesættet), se bilag.

• Fugter-kammer placeres i fugter ved at skubbe fugter-kammer ind under den hvide kant bagerst på fugter, efterfølgende trykkes varmepladen ned med fugter-kammer, indtil der siger et lille ”klik”, hvorved fugterkammer sidder korrekt.

• Slangesystem sættes på fugter-kammer.

• Bemærk: ”in” og ”out” er markeret på fugter-kammer for korrekt placering

• Den klare slange sættes på, hvor der står ”in”

• Slangesættet (grøn) sættes på, hvor der står ”out”

• Den lange temperaturledning isættes fugter ved blåt stik og følger slangesættet, hvorved der sættes temperatur-prober ind ved fugter-kammer samt sidst i slangesættet.

• Den korte varmeledning med gul konnektor isættes fugter ved gult stik, og det grønne stik isættes grønt konnektor på slangesættet ved fugter-kammer.

• OBS: det hvide stik skal ikke anvendes ved CPAP

• Forlængerslange forbindes til manometer (anvend luer-lock forbindelsen)

• Klip den modsatte connector af forlængerslangen, og placér forlængerslangen på studsen på beneveniste-ventilen

• Kobl en pose sterilt vand til fugter-kammer. Vær OBS på, vandet løber i kammeret og ikke overstiger maxlinjen

• Fugter tilsluttes tændt stikkontakt. Vent med at tænde fugter, til der er flow på systemet

Hvis fugter står tændt uden flow, koger den vandet med risiko for at skolde barnet, når der efterfølgende tilføres flow. Sluk derfor for fugter, åbn for flow og tænd for fugter efter et par minutter.

 

FISCHER & PAYKEL 850: (vælg det rigtige slangesæt - vær OBS på Navn på pakken med slangesættet), se bilag.

• Fugter-kammer placeres på fugter, ved at skubbe fugter-kammer ind i fugter og trykke let ned på den lyseblå kant og varmepladen.

• Slangesystem sættes på fugter-kammer.

• Bemærk: frit valg mhp placering af slangesæt og iltslange

• Slangesættet sættes på fugter-kammer

• Den lange temperaturledning isættes fugter ved blåt stik og følger slangesættet, hvorved der sættes temperaturprober ind ved fugter-kammer samt sidst i slangesættet.

• Den korte varmeledning med gul konnektor isættes fugter ved gult stik, og det grønne stik isættes grønt konnektor på slangesættet ved fugter-kammer.

• OBS: det hvide stik skal ikke anvendes ved CPAP

• Forlængerslange forbindes til manometer (anvend luer-lock forbindelsen)

• Klip den modsatte connector af forlængerslangen, og placér forlængerslangen på studsen på beneveniste-ventilen

• Kobl en pose sterilt vand til fugter-kammer. Vær OBS på, vandet løber i kammeret og ikke overstiger max linjen

• Fugter tilsluttes tændt stikkontakt. Vent med at tænde fugter, til der er flow på systemet

Hvis fugter står tændt uden flow, koger den vandet med risiko for at skolde barnet, når der efterfølgende tilføres flow. Sluk derfor for fugter, åbn for flow og tænd efter et par minutter igen for fugter.

 

TEMPERATUR-INDSTILLING: (Er forskellig afhængig af fugter)

 

AIRCON:

Indstilles altid på 40° og som udgangspunkt kammertemperatur til 37 grader.

Hvis for meget fugt i slangesættet reguleres på kammertemperaturen med -1 af gangen. Tøm dog først vand ud af slangerne og aftør temperatur-prober og åbningerne, inden du regulerer.

• Tjek også alle temperatur-prober er trykket godt ind i slangesættet.

 

Fischer & Paykel 850:

 • • Temperaturen indstiller sig automatisk, og kan ikke ændres. Den kører med 40° i patienttemperatur og 37° i kammertemperatur. OBS:

 • • Det er kammer-temperaturen, som vises i display. Patient-temperatur vises kortvarigt, hvis du trykker på ”alarmklokken” i tre sekunder (først vises kammertemperatur og derefter patient-temperatur).

 • • Hvis for meget fugt i slangesættet tømmes vand ud af slangerne og temperatur-prober og temperatur T-stykkerne aftørres.

 • • Sørg for, at specielt temperatur-proben med flowsensor sidder korrekt i T-stykket. Dvs skubbet godt ind i slangesættet og stå vinkelret på åbningen i T-stykket.

 • • Tjek også alle temperatur-prober er trykket godt ind i slangesættet.

 • • Husk at fjerne forlænger -slangen efter den sidste patient-føler ved SIPAP, som sidder i slangesættet, når det pakkes ud.

 

 

 

Montering på barnet

 

 • • Vælg hue der passer barnet. Vælg altid den mindst mulige størrelse ud fra barnets hovedomfang og målene på huen.

 • • Husk at trække huen godt ned i pande og nakke samt montere slangerne bagudrettet ved brug af huens velcro

 • • Vælg passende CPAP-tryne/maske og vær i den forbindelse opmærksom på afstanden mellem næseborene samt næseborenes størrelse.

 • • Skriv tryne/maske størrelsen på observationsskemaet

 • • Sæt tryne/maske på benevenisten og hæft den på huen vha velcro-bændler.

Trynen/masken skal slutte tæt om barnets næse, men vær OBS på, at bændlerne ikke må strammes hårdt, da det giver trykgener. Bændlerne fungerer kun som støtte. Den primære fastgørelse af cpap’en er vha velcroen på huen.

Dobbelt benevenist kan være en fordel for at forebygge trykproblemer og bør overvejes særligt til børn < 1500 gram og GA < 28 uger.

Ligeledes kan der ændre på trynens/maskens vinkel vha gazeklud foldet under slangen i huens velcro fiksering og ved at lejre slangerne så tryk på huden aflastes bedst muligt

 • • Indstilling af CPAP-tryk er lægeordineret og indstilles vha ændring i flow.

  • • HUSK inden øgning af flow altid at suge trykslangen for vand, da vand i slangen vil sænke det målte tryk, selvom det reelle tryk er højere. Uden sugning først risikerer du at give barnet et betydeligt højere tryk end tilsigtet.

 

Observation af barn i CPAP

 • • Særligt børn med GA<28 uger er i højrisiko for at udvikle tryk, men alle børn i CPAP skal have tilset og soigneret næse ved hver pusling.

 • • Barnets næse observeres for symptomer på tryk (rødme =1, sår=2, nekrose=3, 0=ingen hudproblemer).

 • • Der aftørres for fugt omkring næsen, og hvis der ses sekret vaskes med vand og tørres efter med tør klud.

 • • Hvis det vurderes, at der er risiko for tryk, smøres efterfølgende med panthothenol/barrierecreme. Overvej også at påsætte mepilex skum på trynen.

 • • Observationer ift. hudproblemer ved næsen dokumenteres på barnets observationsskema (0, 1, 2, 3) minimum x 1/vagt

 • • Man dokumenterer ligeledes at der er udført næsepleje ved hver pusling

 • • Hvis det vurderes relevant, oprettes problemet “OBS tryk ved næse” i EPJ

 

Barnets respiration:

 • • Forbedres barnets respiratoriske tilstand?

Dvs. nedsat respirationsfrekvens, aftagende/ophørt knirken og indtrækninger, stigende pO2, faldende pCO2, S/B harmoniseret.

 

CPAP tryne, beneveniste og slangesæt:

 • • Trynen skal altid være ren og tør!

 • • Trynen vaskes efter behov i sæbevand og skylles efterfølgende i sterilt H20. Noteres på observationsskemaet. Lufttørres herefter og opbevares i “protesebæger” med låg.

 • • Tryne, beneveniste og slangesæt skiftes x 1 ugentligt – ugedag svarende til startdag (dvs: Er CPAP startet mandag, skiftes slangerne og tryne efterfølgende mandag)