Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPAP-pleje af barn

Formål

At sikre barnet sufficient respiration

 

Beskrivelse

CPAP: CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE. 

 • • Anvendelse af nasal CPAP betyder, at man uden intubation kan øge trykket i lungerne, og derved sikre bedre lungefunktion og en øget iltoptagelse.

 • • Når barnet bliver behandlet med CPAP, bruger barnet mindre energi på at trække vejret. Når der hele tiden blæses luft ned i barnets næse og svælg, lettes vejrtrækningen, lungernes volumen øges og alveolerne blæses op. Derved øges iltoptagelsen og udskillelsen af CO2 gennem alveolerne.

 • • CPAP-behandling er en overtryksbehandling, hvor barnet ånder ud mod en luftmodstand.

 • • CPAP-behandling etableres til børn, hvor respirationen er besværet med knirken, hvor syrebasestatus er skæv, og SAO2 er lav. 

 • • Flowet kommer fra oxymixer, hvorpå flow og O2 % også reguleres afhængigt af SAO2 målingerne.

 • • Trykket fremkommer ved at tilføre flow fra oxymixer. Trykket kan øges/sænkes ved at ændre på flowet.

 • • Trykket ordineres af læge afhængig af barnets respiratoriske status.

 • • Trykket aflæses manometer.

 

Samling af CPAP

 • • Sterilt pakket slangesystem sættes på fugterkammer.

  • • Bemærk her ”in” og ”out” er markeret for korrekt placering

 • • Den korte ledning til varmetråd trykkes i stik ”heater wire” på fugteren – forbind den anden ende af ledningen med det hvide stik i enden af slangesættet.

 • • Den lange varmeledning tilkobles fugteren i stikket: ”probe sonde” og følger den inspiratoriske slange.

  • • Dvs isættes T-stykke i slangesættet ved fugterkammer og i T-stykket sidst i slangesættet.

 • • Forlængerslange til drop (den vi bruger til madpumper) forbindes til manometer (anvend luer-lock forbindelsen)

  • • Klip den modsatte connector af forlængerslangen til drop, og placér forlængerslangen på studsen på beneveniste-ventilen

 • • Kobl en pose sterilt vand til fugterkammeret.OBS at vandet løber i kammeret og ikke overstiger max linjen

for fugteren

Varmefugteren tilsluttes tændt stikkontakt. Vent med at tænde selve fugteren, til der er flow på systemet

Hvis varmefugteren står tændt uden flow, koger den vandet med risiko for at skolde barnet, når der efterfølgende tilføres flow. Sluk derfor for fugteren, åbn for flow og tænd efter et par minutter igen for fugteren.

 

 

Fugter F&P 730: indstilles altid på 40° og som udgangspunkt kammertemperatur til -2 (patienttp. 40° - 2°=38° kammertp)

Hvis for meget fugt i slangesættet reguleres på fugtigheden med-1 af gangen, dvs -3, -4 osv. Tøm dog først vand ud af slangerne og aftør temperatur-proberne og temperatur T-stykkerne, inden du regulerer.

 

Fugter F&P 850: Indstiller temperaturen sig automatisk, og kan ikke ændres. Den kører med 40° i patient-temperatur og 37° i kammertemperatur. OBS: Det er kammertemperaturen, som vises i display’et

Hvis for meget fugt i slangesættet tømmes vand ud af slangerne og temperatur-proberne og temperatur T-stykkerne aftørres. Sørg for, at specielt temperaturproben med flowsensor sidder korrekt i T-stykket. Dvs skubbet godt ind i slangesættet og stå vinkleret på åbningen i T-stykket.

 

Montering på barnet

 • • Vælg hue der passer barnet. Vælg altid den mindst mulige størrelse ud fra barnets hovedomfang og målene på huen.

 • • Husk at trække huen godt ned i pande og nakke samt montere slangerne bagudrettet ved brug af huens velcro

 • • Vælg passende CPAP-tryne/maske og vær i den forbindelse opmærksom på afstanden mellem næseborene samt næseborenes størrelse.

 • • Skriv tryne/maske størrelsen på observationsskemaet

 • • Sæt tryne/maske på benevenisten og hæft den på huen vha velcro-bændler.

Trynen/masken skal slutte tæt om barnets næse, men vær OBS på, at bændlerne ikke må strammes hårdt, da det giver trykgener. Bændlerne fungerer kun som støtte. Den primære fastgørelse af cpap’en er vha velcroen på huen.

Dobbelt benevenist kan være en fordel for at forebygge trykproblemer og bør overvejes særligt til børn < 1500 gram og GA < 28 uger.

Ligeledes kan det ændre på trynens/maskens vinkel, at en eller flere slanger føres fremad og ikke som vanligt bagud.

 • • Indstilling af CPAP-tryk er lægeordineret og indstilles vha ændring i flow.

  • • HUSK ved øgning af flow altid at suge trykslangen for vand, da vand i slangen vil sænke det målte tryk, selvom det reelle tryk er højere. Uden sugning først risikerer du, at give barnet et betydeligt højere tryk end tilsigtet.

 

Observation af barn i CPAP

 • • Særligt børn med GA<28 uger er i højrisiko for at udvikle tryk, men alle børn i CPAP skal have tilset og soigneret næse ved hver pusling.

 • • Barnets næse observeres for symptomer på tryk (rødme, sår, nekrose).

 • • Der aftørres for fugt omkring næsen, og hvis der ses sekret vaskes med vand og tørres efter med tør klud. Huden masseres kort for at stimulere blodforsyningen.

 • • Hvis det vurderes, at der er risiko for tryk, smøres efterfølgende med panthethonol/barrierecreme. Overvej også at påsætte Neotech på trynen.

 • • Ved børn med GA < 32 uger: En gang i hver vagt udfyldes ”Nasal trauma score chart” og observationer ift. hudproblemer ved næsen dokumenteres.

Barnets respiration:

 • • Forbedres barnets respiratoriske tilstand? Dvs. nedsat respirationsfrekvens, aftagende/ophørt knirken og indtrækninger, stigende pO2, faldende pCO2, S/B harmoniseret.

 

CPAP tryne:

 • • Altid ren og tør!

 • • Skiftes dagligt + efter behov. Noteres på observationsskemaet.