Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertevurdering hos den iskæmiske hjertepatient – herunder intensitet og behandlingseffekt

 

Formål

At sikre at alle iskæmiske hjertepatienter med smerter systematisk får vurderet smerteintensitet

At sikre kontinuitet i smertebehandlingen hele døgnet, gennem en løbende vurdering og justering af smertebehandlingen, så den bedst mulige behandlingseffekt opnås

At forebygge eller reducere unødvendige smerter og hermed forebygge komplikationer som følge af utilstrækkelig smertebehandling

At smerteintensiteten vurderes ved hjælp af Visuel Analog Skala (VAS)

At smerteintensiteten dokumenteres i læge/sygeplejejournalen

At effekten af smertebehandlingen dokumenteres i læge/sygeplejejournalen

 

Definition af begreber

VAS: Visuel Analog Skala (VAS) er et visuelt måleredskab til vurdering af smerteintensitet. VAS kan graduere patientens oplevelse af smerten og flere målinger over tid, kan vise om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse.

VAS beskrives som en linje fra 0 – 10, hvor 0 er ingen smerte og 10 er den værst tænkelige smerte.

En forudsætning for en effektiv smertebehandling er en regelmæssig vurdering af smertens intensitet. Den mest pålidelige indikator for intensiteten af smerten er patientens egen vurdering og oplevelse af smerte. Der findes ingen metode til at måle, hvor stærk en smerte føles, men for at have en rettesnor i forhold til ordination af smertestillende medicin i rette dosis, er det vigtigt med et måleredskab til at vurdere dels smerteintensitet dels effekten af smertebehandlingen.

 

Procedure

At alle indlagte patienter får vurderet smerte- intensitet før og efter smertebehandling, dette gælder både den faste smertebehandling og p.n. smertestillende.

Sygeplejersken har ansvar for at lave en vurdering af patienten og følge patientens tilstand, samtidig med at patienten opfordres til selv at sige til, hvis der opstår smerter.

Anamnesen skal også indeholde de fysiske, psykiske og sociale faktorer som kan have indvirkning på patientens smerteoplevelse.

At patientens smerteintensitet som udgangspunkt er ingen smerte = VAS 0

Smertebehandlingen udføres jf. rammeordinationen i afdelingen/i samråd med læge