Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Glaukom - Neovaskulært glaukom
 

Introduktion

lntraokulær trykforhøjelse udløst af fibrovaskulær membran, som dækker vinkelstrukturerne. I starten er vinklen åben, men senere kan der opstå perifere anteriore synekier (PAS), som lukker vinklen. Den udløsende årsag er retinal iskæmi.
 

Ætiologi

Iskæmi pga. diabetes, retinal veneokklusion, retinal arterieokklusion, okulært iskæmisk syndrom (carotisokklusion) m.m.
 

Patientforløb

Henvist akut/subakut fra praktiserende øjenlæge. Forløbet er ofte ambulant. Efter behandling er initieret, kan patienten overgå til videre kontrol hos egen øjenlæge.

 

Anamnese

Synstab pga. de under ætiologi nævnte årsager. Evt. kan første symptom være smerter, idet patienten ikke har bemærket synstabet. Efter latent periode indsættende smerter og rødme, evt. yderligere synstab.

 

Objektive fund

Asymptomatisk eller smertepåvirket patient med rødt øje og nedsat syn.

Neovaskularisationer på iris (rubeosis iridis), forhøjet tryk, evt. amorf lysvej, cornealt ødem, everteret pupilkant og papilekskavation

Oftalmoskopisk tegn på tidligere vaskulær katastrofe

 

Undersøgelser

Spaltelampe, tension, oftalmoskopi, gonioskopi

B-skanning ved usikker anamnese og manglende indblik

Ved mistanke om arteria carotis stenose: Auskultation, henvise neurovaskulært team mhp. UL af halskar.

 

Tænkeboks

Differentialdiagnoser:

IOP-forhøjelse pga. inflammation (ingen neovaskulære kar, normale kar forløber radiært)

Choroidalt melanom

Betablokker, er kontraindiceret ved astma, relativt kontraindiceret ved nogle hjertesygdomme

 

Behandling

Atropin 1 % x 1

Maxidex x 3-4

Dorzolamid/timolol x 2

Briminidintartrat x 2 (evt. Iopidine x 2)

Evt. Tabl. Diamox (første dosis) på 250-500 mg kan oftest gives til alle voksne – selv nyrepatienter

 

OBS! PILOKARPIN ER KONTRAINDlCERET

PROSTAGLANDINER UDEN VIRKNING PÅ KORT SIGT

Ved klare medier og brugbart syn gives panretinal fotokoagulation PRP, evt. drænerende operation med plate shunt (Ahmed type).

Ved uklare medier foretages lasercyklofotokoagulation.

Ved smertende, blindt øje anbefales eksenteration.

Ofte kan anti-VEGF injektion købe tid til at PRP kan nå at virke.

Skal konfereres med speciallæge i glaukometamet samt læge som giver PRP.

 

Komplikationer

Aftagende syn med overgang til amaurose

Tiltagende smerter

 

Information til patienten

Patienten informeres om:

  • • Baggrunden for tilstanden

  • • At behandlingen overvejende er palliativ

  • • De forskellige behandlingsmuligheder ridses op
     

Litteratur

Glaucoma (Second Edition - Kapitel 37) kan fremsøges via ClinicalKey.com

Behandlingsalgoritme (fig. 37.6)
 

Registrering

A-diagnose:

H40.5

Glaukom sekundært til anden øjensygdom

 

B-diagnoser:

H34.1

Occlusio arteriae centralis retinae

H34.2

Andre former for okklusion af arteria retinae

H34.8

Occlusio venae retinae

H34.9

Vaskulære okklusioner i retina uden specifikation

H35.0

Retinopathia et angiopathia retinae

H35.1

Retinopathia praematuritas

H35.2

Retinopathia proliferativa alia

H36.0

Retinopathia diabetica

I65.2

Occlusio et stenosis arteriae carotidis

 

Operationskoder:

CHF05

Fotokoagulation (laser) af corpus ciliare transskleralt

CHD15

Trabeculectomia cum iridectomia

CKC15

Panretinal fotokoagulation

CKD50

Anlæggelse af shunt til forreste øjenkammer