Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring af blodtryksmanchetter

 

Formål

Forebygge, at patienten pådrages infektion i forbindelse med behandling og pleje på Regionshospital Nordjylland. Generelle smitteforebyggende forholdsregler skal reducere risikoen for smittespredning ved direkte og indirekte kontakt med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter.

 

Målgruppe:

Alt sundhedsfagligt personale. Alle patientforløb.

 

Definition af begreber

Virkon 1 %: Virkon er af Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne ved Statens Seruminstitut anbefalet til overfladedesinfektion og har en dokumenteret effekt mod virus, bakterier og svampe – inklusiv HIV, Hepatitis B og C.

 

Beskrivelse

Blodtryksmanchetter og stetoskoper:

  • • Rengørings- og desinfektionsmetode må nødvendigvis vælges efter, hvad manchetten kan tåle.

  • • Blodtryksmanchetterne på stuerne rengøres med et regelmæssigt interval. 1 gang om måneden – der føres logbog med dato og initialer på hvem som har udført rengøringen. Plejepersonalet tilknyttet stuen er ansvarlige for rengøringen.

  • • Blodtryksmanchetter skal altid rengøres ved synlig forurening. Manchetten aftørres med sæbevand og klud gummidelen/apparatur desinficeres med et spritholdigt middel, hospitalssprit 70-85 % eller Virkon 1 %.

  • • Hvis ikke manchetten kan rengøres med sæbevand og klud kasseres denne og ny bestilles.

  • • Blodtryksmanchetterne skal være tørre inden de igen tages i brug.

  • • Stetoskoper desinficeres med hospitalssprit 70 % mellem hver patient.

 

Referencer

Infektionshygiejne Region Nordjylland, Retningslinje 3.2 "Generelle smitteforebyggende forholdsregler" (under Medicinske flergangsartikler).

 

http://www.ssi.dk/