Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Patologisk Institut (PAI), sygeplejeopgaver

 

Beskrivelse

Før undersøgelsen påbegyndes sikrer sygeplejersken, at følgende er klargjort og til stede på stuen:

 

Definition af begreber

Patologimodulet: Her findes den elektroniske rekvisition af diagnostiske undersøgelser.

Patientidentifikationslabels: Et ark med etiketter, hvor der på hver enkelt etiket står patientens fulde navn, cpr.nr. og afdelingskode

Pakkeforløb: Oprettes, hvis der er påvist cancer, eller der er kraftig mistanke herom (Sundhedsstyrelsens beskrivelse af pakkeforløb).

 

Formål

At sikre korrekt håndtering af prøvemateriale og korrekt rekvisition af diagnostiske undersøgelser.

 

 

Prøver til histologi
 • • Diverse biopsitænger

 • • Diverse slynger

 • • Neutralplade

 • • Polypnet/sukkertang

 • • Tandstikker

 • • Clips til evt. blødning

 • • Mesoft

 • • Millipore biopsipapir

 • • Glas til biopsi

 • • Neutral formalin buffer (4%)

 • • Stregkoder til identifikation af prøvemateriale

 • • Skanner til stregkoder fungerer

 • • Patologimodulet åbnes i NordEPJ i patientens navn

 • • FNB kanyle 22 g

 

Prøver til cytologi
 • • Biopsikanyle m/stilet 19 g eller 22 g

 • • WR-glas med skruelåg 10 ml incl. transport container

 • • Objektglas med hvidt skrivefelt

 • • Plastiketui til to objektglas

 • • Sterilt nacl. 20 ml

 • • 10 ml sprøjte

 • • 1 stk. mesoft

 • • Stregkoder til identifikation af prøvemateriale

 • • Skanner til stregkoder fungerer

 • • Patologimodulet åbnes i NordEPJ i patientens navn

 • • Patientens cpr.nr. noteres på det hvide skrivefelt

 

Prøver til cytologi taget med børste: (ERCP)
 • • Cytologibørste til guidewire

 • • Cylinderglas med skruelåg

 • • Objektglas med hvidt skrivefelt

 • • 96% sprit

 • • Frysepose

 • • Stregkoder til identifikation af prøvemateriale

 • • Skanner til stregkoder fungerer

 • • Patologimodulet åbnes i NordEPJ i patientens navn

 

Cytologi ved gynækologisk undersøgelse (GU)
 • • GU-sæt

 • • Eksplorationscreme/lidocaingel

 • • Ayre-spatel (cervix spatel træ 17 cm)

 • • Cyto-brush (børste til celleskrab)

 • • Cytofix (sprayfikseringsmiddel)

 • • Objektglas med hvidt skrivefelt

 • • Plastiketui til to objektglas

 • • Stregkoder til identifikation af prøvemateriale

 • • Skanner til stregkoder fungerer

 • • Patologimodulet åbnes i NordEPJ i patientens navn

 • • Patientens cpr.nr. noteres på det hvide skrivefelt

 

Der foretages identifikation af patienten: Henviser til Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland.

 

Selve prøvetagningen

 • • Lægen og sygeplejersken sikrer sig, at det udtagne materiale er brugbart til diagnostisk undersøgelse.

Efter prøvetagning til histologi
 • • Det udtagne materiale kommes på millipore biopsi papiret. Millipore papiret anvendes for at forebygge tab eller fragmentering af det udtagne væv (1.b)

 • • Papir og materiale kommes herefter i glasset, hvorefter det hurtigst muligt fyldes med neutral buffet formalin Beholderen skal være så stor, at vævet ikke tager form efter den, og mængden af formalin skal udgøre et ca. 10 gange så stort volumen som vævet (1.b)

 • • Der påsættes herefter stregkode på glasset og stregkoden skannes

 • • Der noteres på glasset og på den elektroniske rekvisition, hvor materialet er taget fra

 • • På glasset påsættes desuden patientidentifikationslabel

 • • For at undgå forveksling af prøver, gøres en prøve færdig og sættes til side, før man begynder på en ny

 • • Der noters altid nummer på vævsprøven

 • • Markering af prøver skal altid ske på glasset/beholderen og ikke låget (1.b)

 

Efter prøvetagning til cytologi ved EUS
 • • Fra kanylen påføres en dråbe (2-4 mm) af materialet på objekt glasset (1.c)

 • • Materialet stryges ud på glasset

 • • Objekt glasset lægges i plastiketui og lukkes først, når materialet er tørt, så det ikke rådner (1.c)

 • • Restmateriale tømmes i WR-glas, og kanylen skylles efter med nacl ned i samme glas

 • • Der påsættes herefter stregkode på plastiketui og glas

 • • Stregkoderne skannes ind

 • • Der noteres på den elektroniske rekvisition, hvor materialet er taget fra

 • • På plastiketui og glas påsættes desuden patientidentifikationslabel

 • • Der noteres altid nummer prøverne

 • • Markering af prøver skal altid ske på glasset/beholderen og ikke låget (1.b)

 

Efter prøvetagning til cytologi med børste ved ERCP
 • • Materialet fra børsten stryges ud på objektglasset, straks herefter kommes objektglasset i cylinderglas fyldt med 96% sprit

 • • 2 objektglas i hvert cylinderglas, bagside mod bagside, glasset lukkes godt til

 • • På alle cylinderglas påsættes identifikationslabel. Markering af prøver skal altid ske på glasset/beholderen og ikke låget (1.b)

 • • Alle cylinderglas kommes i en frysepose

 • • Der påsættes stregkode på et af cylinderglassene, og stregkoden skannes

 • • Der noteres på den elektroniske rekvisition, hvor materialet er taget fra

 

Efter prøvetagning til cytologi ved GU
 • • Materiale fra spatel påføres objekt glas

 • • Materiale fra børste påføres objekt glas

 • • Begge glas lægges i plastiketui og sprayes med cytofix, lukkes først, når materialet er tørt

 • • Der påsættes herefter stregkode på plastiketui

 • • Stregkoden skannes ind

 • • Der noteres på den elektroniske rekvisition, hvor materialet er taget fra

 • • På plastiketui påsættes desuden patientidentifikationslabel

 • • Der noteres altid nummer på prøven

 

Patientinformation
 • • Patienten informeres om, at der er taget prøver, som er sendt til undersøgelse på Patologisk Institut

 • • Patienten informeres om, hvad den videre plan er. Enten får patienten skriftligt svar eller bliver kaldt ind til samtale

 

Kliniske oplysninger
 • • På den elektroniske rekvisition noteres herefter, af lægen, relevante kliniske oplysninger (klinisk diagnose)

 • • Under bemærkninger kan også tilføjes en problemformulering, hvis det skønnes relevant

 • • Lægen vurderer, hvordan undersøgelsen skal bestilles

 • • Herefter kan den elektroniske rekvisition sendes

 

Opbevaring og transport
 • • Prøverne opbevares i det urene skyllerum

 • • Inden prøverne forlader afdelingen kontrolleres de en sidste gang, så det sikres at prøven er mærket med identifikationslabel, stregkode, nummer, og hvor prøven er taget fra

 • • Prøver anbringes i transportcontainer i skabet. Rummet er beliggende i stueetagen ved elevatorcentrum

 • • Hvis materialet skal bringes til Patologisk Institut med det samme, anbringes prøverne i en transportkasse, stilles i hastekassen til patologisk på bordet

 

Videregivelse af diagnostisk materiale
 • • Prøverne afleveres af chauffør på Patologisk Institut (B.M. Modtagelsen).

 

Referencer

 1. 1. Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen. www.laboratorievejledning.dk

 1. a) Patologisk anatomi - rekvirering af undersøgelse

 2. b) Patologisk anatomi - fremsendelse af materiale

 3. c) Patologisk anatomi - anden cytologisk undersøgelse

 

 1. 2. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af pakkeforløb.