Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fordeling af ansvar og opgaver mellem jordemoder og opvågningspersonalet i forbindelse med sectio

Formål

At klargøre ansvars- og opgavefordeling vedrørende omsorg, pleje og behandling af kvinden og det nyfødte barn under ophold i Opvågningsafsnit efter sectio.

Beskrivelse

Aftaler

Efter sectio følger jordemoderen mor og barn til Opvågningsafsnit, og har som udgangspunkt ansvaret for barnet indtil 2 timer post partum. I den forbindelse varetager jordemoderen alle opgaver i relation til barnet, herunder:

 • • At foranstalte navlesnors-pH – blodprøven bragt til analyse på Fødegangen

 • • At foretage børneundersøgelse, hvis denne ikke er gennemført på OP

 • • At assistere og instruere, når barnet lægges til brystet

 • • At kontrollere uterus 1 og 2 timer post partum

 • • At give rhesusprofylakse ved rhesus D negative mødre

 • • Notere BT-observationer i journalen

 • • Evt. påklædning af barnet

 • • Foretage fødselsregistrering

Opvågningssygeplejersken varetager alle opgaver i relation til opvågningsfunktionen for kvinden, som beskrevet i ”Patientens ophold i Opvågningsenheden Regionshospital Nordjylland Hjørring og Frederikshavn”.

Jordemoderen kan, efter aftale med og rapport til opvågningssygeplejersken forlade Opvågningen, for at varetage andet arbejde, inden 2 timer post partum, under forudsætning af at:

 1. 1. En medfølgende fader/ledsager kan tage sig af barnet.

  1. 1.1. Jordemoderen skal sikre sig far/ledsager er orienteret om forventet ansvar og opgave.

 2. 2. Barnet intet alarmerende frembyder

 3. 3. Jordemoderen om nødvendigt umiddelbart kan tilkaldes igen

I ekstraordinære tilfælde kan barnet eventuelt flyttes på fødegangen eller efter to timer postpartum til 105. Så vidt det overhovedet er muligt holdes mor og barn samlet i opvågningsforløbet. En sådan adskillelse skal konfereres med vagthavende gynækolog

Ved mistanke om ændringer i barnets tilstand kodes jordemoderen, og ved mere akutte tilstande desuden anæstesilæge og pædiater, som kan kontaktes via omstillingen.

Referencer

Patientens ophold i opvågningsenheden Regionshospital Nordjylland, Hjørring og Frederikshavn

Patientens ophold i opvågningsenheden