Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter med brisement forcé operation

 

Under indlæggelsen

Genoptræningen med fysioterapeuten starter dagen efter operationen. Patienterne træner én-to gange dagligt i hverdage og én gang dagligt i weekenden.

Fysioterapeutisk intervention indeholder følgende

 • • Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og hos tværfaglige samarbejdspartnere om relevante oplysninger

 • • Patienten instrueres/vejledes i udvalgte bevægeøvelser fra programmet ” Sådan træner du knæet efter brisement forcé”

 • • Gangtræning, evt. med relevant ganghjælpemiddel

 • • Patienten instrueres/vejledes i trappegang hvis relevant

 • • Patienten instrueres/vejledes i brugen af motionscykel hvis relevant

 • • Vurdering af evt. behov for hjælpemidler

 • • I samarbejde mellem patienten, plejepersonalet og terapeuterne konfereres tidspunktet for udskrivelse jævnligt

 • • Patienten instrueres/vejledes i anbefalinger efter udskrivelse

 • • Information om det videre træningsforløb. Patienterne opfordres til at kontakte Fysio- og Ergoterapien ved eventuelle spørgsmål

 • • Der udarbejdes GOP med opstart efter udskrivelse. Heri skal det fremgå tydeligt, at der skal rettes henvendelse til ortopædkirurgisk ambulatorium i Frederikshavn på tlf. 97 64 19 30 efter endt behandling med henblik på lægekontrol på hospitalet.

Dokumentation

Dokumentation for interventionen udføres dagligt i EPJ under den kliniske oversigt for Fysio- og Ergoterapi og i form af SKS registrering.

Definition af begreber

 • • Brisement forcé: Passiv bøjning eller strækning af et mere eller mindre stift led (foregår i reglen i narkose) for derved at sprænge sammenvoksninger og bedre bevægeligheden. Indikationen for behandlingen er som regel, når der flekteres mindre end 90 grader eller der er ekstensionsmangel på mere end 10 grader

 • • Anbefalinger: Modvirk smerter og hævelse

 • • GOP - Genoptræningsplan - Individuel genoptræningsplan til patienter, der har et begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus

 • • EPJ - Elektronisk patientjournal

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter opereret med brisement forcé på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn med henblik på:

 • • At fysioterapeuterne kender til indhold i rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med stabiliserende rygoperation

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten er instrueret og vejledt i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

Referencer

 1. 1. Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi.2006.

https://www.ortopaedi.dk/fileadmin/Guidelines/Referenceprogrammer/Osteotomi_og_TKA.pdf

 1. 2. Referenceprogram for behandling af knæartrose. Sundhedsstyrelsen. 2007

 2. 3. Sådan træner du knæet efter brisement forcé

Fysio- og ergoterapi (rn.dk)