Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Musikterapi i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Beskrivelse

Musikterapeuter i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd er dels tilknyttet Musikterapien, dels forskellige ambulatorier og sengeafsnit, hvor de indgår i det tværfaglige samarbejde.

 

 • • Musikterapi er en psykoterapeutisk behandlingsform

 • • Musikterapi er generelt rettet mod patientens aktuelle behov, de symptomer patienten oplever, samt de komplikationer den psykiatriske tilstand medfører for patientens tanker, følelser og adfærd

 • • Musikterapi fokuserer på at reducere og bearbejde psykisk/fysisk ubehag samt at styrke psykisk og fysisk velbefindende, og på den måde øge evnen til selvregulering, mestring og autonomi

 • • Musikterapi anvender en kombination af samtale og musik, aktivt og receptivt, specifikt i forhold til den enkelte patients behov og evner

 • • Musikterapi kræver ingen specifikke musikalske forudsætninger for deltagelse.

 

Formål med musikterapi

 • • At mindske og bearbejde patientens psykiske symptomer

 • • At øge evnen til at kommunikere

 • • At styrke evnen til at udvikle relationer

 • • Øge oplevelse af mestring

 • • Styrke patientens syn på egne ressourcer

 

Indikationer for musikterapi

 • • Patienter med almene psykiatriske tilstande, der vurderes egnet til psykoterapi, og som specifikt ønsker musikterapi

 • • Patienten har ønske/behov for psykoterapeutisk behandling, og profiterer ikke af standard verbal terapi

 • • Patienten bliver let emotionelt overbelastet i samtalesituationer

 • • Patienten isolerer sig, undgår samtale og interaktion med andre

 • • Patienten har svært ved at mentalisere

 • • Patienten har tilknytningsproblemer

 • • Patientens tilstand er præget af negative symptomer (ved skizofreni)

 • • Patienter udsat for specifikke belastninger og traumatiske hændelser

 

Musikterapi ambulant

Aktuelt kan patienter fra følgende ambulatorier henvises til individuel musikterapi

 • • Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme

 • • Ambulatorium for Psykosesygdomme

 • • Enhed for Depression

 

Aktuelt kan patienter fra følgende ambulatorier henvises til gruppemusikterapi

 • • Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme

 • • Ambulatorium for Psykosesygdomme

 • • Enhed for Depression

 

Musikterapien kan kontaktes for information om aktuelle forløb i gruppebehandling.

 

NB: Patienter i ambulant musikterapi, kan fortsætte behandlingen under eventuel indlæggelse.

 

Musikterapi på sengeafsnit

Sengeafsnit S1, S2: Patienter i sengeafsnit S1 og S2 kan efter aftale med plejepersonale og musikterapeut deltage i gruppebehandling i Sangværksted uden henvisning.

 

Henvisning

Ved henvisning skal denne dels indføjes i patientjournalen af henvisende behandlingsansvarlige læge/specialpsykolog m.fl. dels sendes til følgende mailadresse: c.dammeyer@rn.dk

 

Henvisningen skal indeholde følgende:

 • • Navn, cpr, henvisende afdeling/ambulatorium

 • • Kort anamnese

 • • Indikation for musikterapi

 

Visitation

Henvisninger modtaget pr. mail behandles på førstkommende visitationsmøde, der afholdes én gang månedligt. Ambulante patienter henvises direkte til musikterapi i samarbejde med den i ambulatoriet eller enheden tilknyttede musikterapeut.

Patienter henvist til individuel musikterapi, tilbydes almindeligvis en forsamtale. Her vurderes om musikterapi er den rette behandlingsform til patienten. Alle forløb er omfattet af psykiatriens gældende aftaler om forløbslængde og tidsafgrænsning, men kan tilpasses individuelle behov skulle dette vurderes nødvendigt. Musikterapeuten har pligt til at udføre journalnotat og arbejder under tavshedspligt.

 

Henvisninger sendes til musikterapi@rn.dk

 

Musikterapeuter

     telefon

E-mail

 

 

 

Niels Hannibal

43708

nijh@rn.dk

Lars Rye Bertelsen

43708

larb@rn.dk

Charlotte Dammeyer

43941

c.dammeyer@rn.dk

Helle Nystrup Lund

       44544

hnl@rn.dk

 

 

Skriftlig information til patienter

Musikterapien har udarbejdet skriftligt informationsmateriale til patienterne, som ligger i dokumenthotellet.

Sov med musik: http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Psykiatrien/Ydelsesinformation/PSYS01-222_PSYS01-222.pdf

Sangværksted: http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Psykiatrien/Ydelsesinformation/PSYS01-150_PSYS01-150.pdf

Et bedre liv med traumer (PTSD-gruppe): http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Psykiatrien/Ydelsesinformation/PSYS01-215_PSYS01-215.pdf

Individuel musikterapi Guided Imagery and Music Amb for Angst og Tvang: http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Psykiatrien/Ydelsesinformation/PSYS01-153_PSYS01-153.pdf

 

 

Formål

 • • At sikre at personalet har viden om musikterapeuternes arbejdsområde, således at de kan henvise relevante patienter til musikterapi

 • • At tydeliggøre, hvordan der henvises til musikterapi i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, formålet hermed samt indikation for henvisning.