Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dødsfald i Medicinske Afsnit, Hobro

Indbragte døde

Indbragte døde med ukendt dødsårsag eller dødfundne skal køres til Aalborg.

Modtagelse af indbragte døde aftales, hvor der er konstateret død og tilstedeværende læge har udfærdiget dødsattest.

Modtagelse af indbragte døde skal meddeles forløbslederen i AMA. Herefter bringes indbragte døde direkte til 6-timers stuen af portøren/Falck.

Navn og cpr registreres, og et ark labels printes til portør, som varetager øvrige funktioner i forhold til afdøde. AMA beholder 1 stk. label i tilfælde af henvendelse fra pårørende.

 

Dødsfald i afdelingen

Konstatering og registrering af dødsfald kan kun foretages af en læge.

Forvagten/vagthavende læge tilkaldes for at konstatere dødens indtræden. Dødsfaldet registreres i patientjournalen og på tåseddel.

Læge påbegynder elektronisk dødsattest, og færdiggør denne efter ligsyn på 6-timers stuen.

Herefter kan afdøde køres på køl i kapellet.

Politiet kontaktes af den læge, som tilkaldes ved dødsfaldet, hvis dødsfaldet er uforklarligt og uventet. Det afklares, om der skal være retslægeligt tilsyn (sundhedsloven § 179).

 

Registrering, opbevaring og udlevering af ejendele og værdigenstande

Værdigenstande som penge, kreditkort, nøgler, smykker, ure, telefoner m.v. må KUN udleveres til ægtefællen. Hvis afdøde ikke har en ægtefælle, skal de i stedet afleveres i Informationen. Effekter skal noteres på depositum-blok af to medarbejdere. Originalsedlen fra depositum-blokken afleveres i Informationen sammen med effekterne, og kopien lægges i afdødes journal. Tøj og andre ejendele udleveres til pårørende. Informationen giver besked til Skifteretten. Når denne gør boet op, udstedes en skifteretsattest, som sendes til pårørende. Attesten medbringes, når pårørende afhenter værdigenstandene i Informationen. Det er vigtigt at informere pårørende til afdøde, som har haft fælles konto i pengeinstitut, skal være opmærksom på, at kontoen lukkes, når Folkeregistret registrerer dødsfaldet.

I tilfælde af retslægeligt tilsyn må intet fjernes fra afdøde, før politiet har givet klar tilbagemelding. Alle smykker m.m. og øvrige værdigenstande registreres i patientjournalen.

 

Omsorg for den døende og dennes pårørende

Op til forventet dødsfald ydes ekstra opmærksomhed på patienten og de pårørendes behov.

Pårørende underrettes om muligt, hvis det er et ønske, så de er til stede, når døden indtræder.

Én pårørende kan tilbydes medindlæggelse som Rask ledsager – pårørendes cpr. nr. registreres i epj og seng bestilles hos portøren i Columna opgavesystemet. Pårørende tilbydes mad og drikke på lige fod med indlagte patienter.

Der kan tilbydes kontakt til sygehuspræsten eller eventuelt patientens egen præst. Med hensyn til sygehuspræsten kontaktes Informationen på 976 52000. Der forefindes salmebøger i Morsskuffe.

Hvis muligt, afklares med pårørende, om der er specielle ønsker med hensyn til påklædning af afdøde, før det forventede dødsfald (opfordre til at tøjet er hentet i hjemmet).

Det afklares, om en pårørende ønsker at være med til at gøre afdøde i stand.

Det afklares, om smykker skal forblive på afdøde (se ovenstående). Såfremt smykker ikke fjernes dokumenteres dette i epj og portøren informeres.

Afdødes egen medicin udleveres til pårørende med henblik på, at de selv afleverer det på apoteket. Er der ingen pårørende, sendes medicinen til destruktion via Sygehusapoteket.

Informationsmaterialet ”Til pårørende ved dødsfald” udleveres, og pårørende vejledes i at tage kontakt til bedemand og præst, som kan være gode støtter i det efterfølgende forløb og være behjælpelige med begravelse/bisættelse.

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken/har anden trosretning gælder der samme regler vedrørende anmeldelse af et dødsfald til begravelsesmyndigheden.

 

Afdøde gøres i stand og forbliver på sengestuen. Personale er iført handsker – ved eventuel smittefare – samme forholdsregler som inden dødsfaldet.

Invasive/noninvasive adgange fjernes.

Afdøde vaskes efter behov, eventuel barbering og hår reddes. Mund/tænder rengøres og eventuelt tandprotese isættes. Ble påsættes.

Øjne og mund lukkes, hvis muligt. Sammenrullet håndklæde kan eventuelt placeres under hagen for at lukke mund (hagebind/hagestøtte). Hagestøtte findes i Morsskuffe.

Luftmadras tømmes for luft (slukkes).

Patienttøj og sengetøj skiftes efter behov.

Der kan lægges en blomst eller lille buket blomster ved afdøde.

Der ryddes op på stuen og luftes ud. Sengebordet pyntes med serviet, kunstige bloklys (findes i Morsskuffe).

Den afdøde efterlades på sengestuen med klokkesnoren fæstnet på tøjet og sengehestene slået op.

Afdøde med muslimsk baggrund bliver typisk gjort i stand af pårørende, men hvor og hvordan afklares med de pårørende.

 

Orange tåseddel

Påsættes fuld label og udfyldes af læge. Påsættes storetå, alternativt håndled, inden afdøde forlader afsnittet.

Afdøde køres til 6-timers stuen, efter de pårørende har forladt afsnittet.

 

Fremvisning af afdøde

Fremvisning af afdøde skal helst foregå i tidsrummet kl. 10-14. Fremvisning kan kun ske efter aftale med kapelportøren eller vagtportøren. Det er ikke muligt at lave aftale om fremvisning med det afsnit, afdøde har tilhørt. Hvis fremvisningen skal ske udenfor nævnte tidspunkt, informeres pårørende om, at fremvisningen kan blive udskudt eller afbrudt i tilfælde af travlhed i huset.

 

Pårørende skal henvende sig i Informationen, og udenfor åbningstiden i afsnittet, hvor afdøde var indlagt. Portør tilkaldes og foretager fremvisningen – i 6-timers stuen eller kapellet.

 

Referencer

Procedure ved dødsfald, omsorg for afdøde patient (rn.dk)