Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi - fremstilling og anæstesi

Beskrivelse1

Behandling1

Præoperativt tilsyn1

Standardfremstilling og forberedelse2

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi2

Monitorering i A-anæstesi2

Lejring2

Anæstesi i A-anæstesi2

Postoperativ smerte og kvalmestillende behandling3

Postoperative ordinationer og observationer3

Referencer og øvrige henvisninger3

Beskrivelse

Gastroskopi er en undersøgelse af oesophagus, ventrikel og duodenum.

I afdelingen foretages med anæstesiledsagelse:

 1. 1. Kontrolgastroskopi/diagnostisk gastroskopi efter blødningsepisode, hvor gennemførelse ikke er mulig uden anæstesi.

 2. 2. Akut gastroskopi ved

 1. a) Blødende Ulcus, se blødende gastroduodenalt ulcus

 2. b) Blødning fra oesophagusvaricer

Behandling

Se oesophagusvaricer

 • • Banding

 

aaaa200711211110_13751_000

 

 • • Sklerosering (der gives injektioner af Aethoxysklerol® i den blødende varice)

 • • Sengsstakensonde (billede)

Præoperativt tilsyn

Ad 1:Patienten informeres om undersøgelsen foretages i sedation/generel anæstesi.

Ad 2:Blodtypebestemmelse, BAC-test, BF-test

Standardfremstilling og forberedelse

Ad 1:

 • • Standardfremstilling

Ad 2:

 • • Ekstra medicin:

 • Natriumbikarbonat

 • S-Ketamin

 • Noradrenalin/adrenalin+ 100 ml isotonisk glukose

 • Terlipressin

 • • Human Albumin 5 % (i stikskabet)

 • • VarmAir®-tæppe på underkrop

 • • Blodvarmer klargøres, anvend varme væsker

 • • Ekstra bord til opbevaring af blodprodukter/papirarbejde vedr. transfusioner og lignende

 • • Arteriekanyle, 2 x plastre, swabs, blodgassprøjte

 • • Arterietryksæt

 • • Mundbind med eventuelt vesir/overtrækskittel (fås hos OP), usterile handsker

 • • Sugekatetre klare

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

Ad 1:Vær opmærksom på, at venstre arm kommer ned langs venstre side, derfor eventuel PVK i højre hånd eller fod

Ad 2:Ved Akut blødning

 • • Obs. patienterne er ofte hypovolæme

 • • Obs. om BAC-/BF-test er klar – ellers må nødblod anvendes

 • • Minimum to velfungerende PVK

 • • Eventuelt blod til patienten på stuen inden indledning

 • • Obs. patientens venstre arm lægges ofte langs siden. Sørg for en optimal tilgang til PVK

 • • Undgå afkøling af patienten. Anvend varmetæppe på underkroppen

Monitorering i A-anæstesi

Efter ordination.

Lejring

Ad 1:

 • • I sedation lejres patienten i venstre sideleje med støtte i ryggen, eventuelt pude mellem knæene, god støtte under hovedet.

 • • I generel anæstesi lejres patienten som udgang i rygleje.

Ad 2:

 • • Patienten er i generel anæstesi. Patienten lejres i rygleje.

Anæstesi i A-anæstesi

Ad 1:Efter ordination. Ved sedation, gives nasal ilt. En velfungerende PVK.

Ad 2:Minimum en anæstesilæge og to anæstesisygeplejersker til stede ved indledning.

 • • Anæstesi efter ordination

 • • Evt. anlæggelse af A-nål inden induktion

 • • Akut indledning

 • • Anvend varmetæppe/blodvarmer/varme væsker

Ved pågående blødning og mangelfuld oversigt ved gastroskopien på grund af blod og koagler, skylles og aspireres med en tyk, dobbeltlumen evakuationssonde og kropsvarmt vand. Dog afkøles patienten. Peroperativt skylles der via gastroskopet med vand (obs. patienten ”drikker” herved også vand)

 • • Peroperativ væsketerapi: Efter ordination.

Blodtransfusion: Vi følger de officielle retningslinjer og transfusionsgrænser på 4,3 og 5,6mmol/l

Ved blødende kirurgi, kan dette være svært at effektuere, der transfunderes ved behov, så længe det bløder ukontrolleret.

Principperne ved akut ukontrollabel blødning er værdifulde:

4 blod: 4 plasma: 1 trombocytpool

 • • Arteriegaskontrol efter ordination

Sørg for, at der er en, som har ansvaret for bogføring af væskeindgift (gem infusionsposer).

Postoperativ smerte og kvalmestillende behandling

 

Postoperative ordinationer og observationer

Ad 1:

 • • Efter en undersøgelse i sedation kan patienten ofte gå direkte på sengeafdelingen. Patienten udskrives af anæstesilæge til sengeafdelingen

 • • Obs. postoperativt for perforation - smerter

 • • Spørg kirurgen om eventuelle restriktioner

Ad 2:

 • • Obs. postoperativt for eventuel perforation

 • • Spørg kirurgen om eventuelle restriktioner - skal patienten faste?

 • • Postoperativ observation:

Patienter med høj re-blødningsrisiko – Forrest Ia, Ib, IIa og IIb - observeres 24 timer i Opvågningen efter skopien. Ved re-blødning efter primær endoskopisk hæmostase foretages straks fornyet endoskopisk behandling. Hvis det ikke er muligt at standse re-blødningen endoskopisk, foretages operativ behandling med gennemstikning af arteria gastroduodenalis, eller såfremt patientens tilstand tillader det afventes muligheden for coiling på Radiologisk Afdeling.

 • • Efter 24 timers hæmostase kan patienten flyttes til stamafdeling

 • • Blodprøver efter ordination

Ved anvendelse af Sengstakensonde: Patienten flyttes oftest intuberet og sederet til intensivt afsnit efter anlæggelse af Sengstakensonde til videre behandling og observation.

 • • Anden medicin

Ved blødende varicer anvendes i.v. terlipressin 1-2 mg (Glypressin®)
Pt. med stor blødningsrisiko behandles med i.v. inj. Pantoloc bolus 80 mg efterfulgt af 8 mg i timen i 72 timer.

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Referencer og øvrige henvisninger

Blodtypebestemmelse, BAC-test, BF-test

Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit