Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kræftbehandling af kolon- og rectumcancer - Frederikshavn

 

Formål

At iværksætte og sikre et sammenhængende og veltilrettelagt patientforløb, samt at overholde de af Sundhedsstyrelsens fagligt begrundede forløbstider for patienter med mistanke om kræft i kolon eller rectum, eller malignt histologisvar, efter koloskopi (1).

 

Definition af begreber

Forløbstider er en fastsat tidsramme for et udrednings- og behandlingsforløb, startende fra henvisningen modtages på det sygehus hvor patienten skal undersøges til behandlingen påbegyndes. Målsætningen for tyk- og endetarmskræft er 27-44 hverdage afhængig af resultaterne af undersøgelserne (ref. 1, side 4).

Udrednings- og behandlingsforløb efter suspekt fund i kolon eller rectum iværksættes, på Kirurgisk afdeling, sygehus Vendsyssel, i løbet af 48 timer.

Ved AK-behandling forstås: Antikoagulationsbehandling med tabl. Marevan eller tabl. Marcoumar

Ved EKG > pt. 50 forstås: patienter over 50 år, skal have taget EKG præ operativt

 

Beskrivelse

Ved fund af tumor i kolon eller rectum i forbindelse med koloskopi der makroskopisk giver mistanke om malignitet, eller ved malignt histologisvar, iværksættes følgende behandlingsforløb fra Afsnit AK1, Frederikshavn:

 

Efter koloskopi med suspekt fund i kolon, iværksættes følgende:

Der tages biopsier fra tumor – som bestilles og sendes som pakkeforløb.

Der påføres rekvisitionen: Svar til kirurgisk sekretariat Hjørring

Speciallægen informerer, efter koloskopi, patienten om, at undersøgelsen har vist forandringer i tarmen, som kræver videre udredning og behandling. (ref 1, side 3).

Patienten informeres om de indledende undersøgelser og behandlingsmuligheder: blodprøver, CT Skanning og om indlæggelse og evt. operation. Informationen foregår i overensstemmelse med standard 2.2.1 (Patientinformation og kommunikation / Vigtige samtaler med patienter).

CT-skanning af thorax og abdomen bestilles mhp. vurdering af tumorudbredelse, glandler og metastaser. Speciallægen laver en elektiv henvisning på CT skanningen til Billeddiagnostisk Afdeling, Frederikshavn, påført:

  • • patientens telefonnummer

  • • at det drejer sig om kræftpakkeforløb

  • • at der er aftalt tid telefonisk

Sygeplejersken i AK1 ringer til sekretæren i Billeddiagnostisk Afdeling tlf. 42138, Frederikshavn, og bestiller tid til CT skanning indenfor to hverdage.

Sygeplejersken i AK1 henter indkaldelsesbrev i Billeddiagnostisk Afdeling, og udleverer dette til patienten.

Sygeplejersken i Afsnit AK1 udleverer og gennemgår patientvejledning til CT skanning med patienten.

Patienten skal have taget en se-creatinin, med mindre den er taget indenfor de sidste 3 måneder. Prøven bestilles af sygeplejersken i AK1 og tages i Klinisk Biokemisk Afdeling inden patienten går hjem.

Patienten medgives et kort påført Kontaktperson Sygeplejerske og læge, som kan benyttes indtil udredningsforløbet er påbegyndt.

Endoskopisygeplejersken drøfter ernæringstilstand med patienten og medgiver evt. recept på proteindrik, hvis dette skønnes nødvendigt.

Sygeplejersken i afsnit AK1 laver opfølgende samtale inden patienten går hjem.

Sygeplejersken i afsnit AK1 dokumenterer forløbet i Clinical Suite

 

Patientens videre forløb planlægges og foregår i Hjørring. Patienten indkaldes til ambulant svar på CT skanning og evt. mikroskopisvar i Kirurgisk Ambulatorium AKA Hjørring, pr brev fra Kirurgisk sekretær i Hjørring.

Operationsbooking, blodprøvetagning, bac-test og anæstesitilsyn foregår i Hjørring samme dag som patienten kommer til svar på CT skanning og mikroskopisvar i Kirurgisk ambulatorium, Hjørring, i overensstemmelse med instruks gældende for Hjørring.

 

Efter koloskopi med suspekt fund i rectum, iværksættes følgende:

Efter koloskopi foretages rektoskopi med udmåling af tumorens placering og biopsi.

Lægen udfylder PAI-rekvisition, og skriver at svar skal sendes til Afdeling A, Aalborg Sygehus Syd.

Rekvisitionen sendes som pakkeforløb.

Sygeplejersken fikserer biopsimaterialet og forsender dette.

Speciallægen informerer patienten om, at undersøgelsen har vist forandringer i tarmen, som kræver videre udredning og behandling. (ref. 1, side 3).

Patienten henvises til udredning og behandling på Kirurgisk Afdeling i Ålborg Sygehus Syd

Billeder faxes af kirurgisk sekretær til afdeling A.

Patienten informeres om, at de indledende undersøgelser og behandlingsmuligheder foregår i Ålborg, og der indkaldes hertil pr brev. Informationen foregår i overensstemmelse med standard 2.2.1 (Patientinformation og kommunikation / Vigtige samtaler med patienter)

Patienten medgives kort med kontaktperson og telefonnummer til afsnit AK1, som kan benyttes til der er knyttet kontakt til Afdeling A, Ålborg.

Patienten medgives kontaktkort med navn og tlf. nr. på forløbskoordinator Helle Vindfeldt Aalborg sygehus telefon nr.: 99 32 51 44, og informeres om, hun kan kontaktes, hvis de ikke har hørt fra Ålborg indenfor et par dage.

 

Ved malignt mikroskopisvar – hvor der ikke er iværksat et pakkeforløb:

Mikroskopisvar ses af speciallæge i Frederikshavn eller faxes til speciallæge i Hjørring.

Speciallægen dikterer et indkaldelsesbrev hvor patienten får en tid i AKA Hjørring ved en speciallæge.

Journal og sygeplejedokumentation i EPJ faxes til kirurgisk sekretær i Hjørring, som planlægger patientens forløb, herunder også CT skanning og blodprøvetagning (se-creatinin).

CT skanning foretages i Frederikshavn.

Patientens videre forløb planlægges og foregår i Hjørring. Patienten indkaldes til ambulant svar på CT skanning og evt. mikroskopisvar i Kirurgisk Ambulatorium, AKA, Hjørring, pr. brev fra sekretær i Hjørring.

Operationsbooking, blodprøvetagning, BAC test og anæstesitilsyn foregår i Hjørring samme dag som patienten kommer til svar på CT skanning og mikroskopisvar i Kirurgisk Ambulatorium, Hjørring, i overensstemmelse med instruks gældende for Hjørring.

 

Ved malignt mikroskopisvar med rectumtumor iværksættes forløb i Ålborg.

Patienten henvises til udredning og behandling på Kirurgisk Afdeling i Ålborg.

Journal og billeder faxes af kirurgisk sekretær til Afdeling A.

 

Referencer

1. Sundhedsstyrelsen, kræftbehandling.

www.sst.dk/kræftbehandling/maksimale ventetider på kræftbehandling.

 

2. Notat: Fagligt begrundede forløbstider i pakkeforløb for kræft, kræft i tyk- og endetarm, Sundhedsstyrelsen,

 

3. Retningslinje diagnostik og behandling af colorectalcancer

www.kirurgisk-selskab.dk /guidelines/krc/download

 

4. Den Danske kvalitetsmodel / Patientinformation og kommunikation / Standard 2.2.1 / Vigtige samtaler med patienter / lokal instruks.