Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Piccolinetjenesten på Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse3

Rute for postindsamling og udbringning på Sygehus Vendsyssel, Hjørring.3

Kl. 08.003

Kl. 08.303

kl.10.003

Kl.12.304

Kl.14.004

Kl. 14.45 – 15.244

Kl. 15.154

Formål

At sikre en ensartet opgaveløsning i piccolinetjenesten

Definition af begreber

 

Følgende forkortelser anvendes:

AKA6

Almen kirurgisk ambulatorium

AKO

Almen kirurgisk operationsafsnit

AKS

Almen kirurgisk sekretariat

ANE

Anæstesi

ARTRO

Artro klinikken

AV

AV afdeling

AKA9

Brystkirurgisk ambulatorium

AKL

Almen kirurgisk lægegang

DIA/CHS

Dialysen

DIT

Diætist

EEG

Elektroencefalografi

ELEV

Elevbolig

AKA6

Endoskopisk ambulatorium

ERGO

Ergoterapien

FAM

Fælles akutmodtagelse

FYT

Fysioterapien

Fødestuen

GOO

Gynækologisk Operationsafsnit

GYS

Gynækologisk ambulatorium

INT

Intensiv

JDR

Jordmodercentret

Mellemgang ved sygehusledelsen

KAN

Kantine ”SPISESTEDET”

KØRSEL

Kørselskontoret

LAB

Klinisk Biokemisk afdelingen

LINNED

Linnedcentralen

LV

Lægeværelse

MAMMASC

Mamma screening

MBS

Medicinsk centerledelse

MEDDEP

Farmakonom og Farmaceut

MODT

MODTAGELSEN

OBS

Obstetrisk sekretariat

OKA

Ortopædkirurgisk ambulatorium

OKAS

Ortopædkirurgisk sekretariat

OKL

Ortopædkirurgisk ledelse

OKO

Ortopædiskkirurgisk operationsafsnit

OMST

Omstillingen

ONK

Onkologisk amb

PAI

Patologisk Anatomisk Institut

PALL

Palliative sygeplejersker

POV

Portørvagten

Pædiatrisk afdeling

PÆA

Pædiatrisk ambulatorium

PÆS

Pædiatrisk sekretariat

REN OP

Rengøringsrum husassistenter

REUM

Reumatologisk afdeling

RTG

Røntgen afd.

SEN

Sengeredningen

SER

Serviceledelsen

SHL

Sygehusledelsen

SKOLEST

Skolestue for indlagte børn

SOC

Socialrådgiveren

STC

Sterilcentralen

TALE

Talepædagog

TEK

Teknisk afdeling

TILLM

Tillidsmandskontor

ØJS

Øjenundersøgelsen / sekretariat

 

 

Beskrivelse

 • • Postcentralen er åben fra 8.00 – 15.24.

 • • Der afhentes og sorteres journaler fra Jak. kl. 8.20 - 9.50 – 12.20 – 13.50, som kommer med rundt i alle daglige faste post ruter.

 • • Journaler og intern post indsamlet på ruterne bliver sorteret og omdeles på næste postrute.

 

Rute for postindsamling og udbringning på Sygehus Vendsyssel, Hjørring.

 

 • • Der er etableret 2 arbejdsgange/ruter: 1 og 2

 

Kl. 08.00

 • •  1. Sorterer post fra posthuset.

 • •  2. Hente post på kørsel/omst, lab og jak.

 

Kl. 08.30

 • •  1. Modt – Rtg - ONK – Øjs - Artro . Mammasc – AKL – Okl – Fø – Stc – Obs – Ren op – GOO

Lv – Ako – Oko – Ane – Int – Over spl. – 404 – AKA9 - 108 – Oka – Okas –

107 – AKA6 - Overspl. – 105 – Kørsel – Omst – Pov – Sen – Lab.

 • •  2. 202A – 202B -204A – 204B – 205A – 205B – Fyt – Reum – Pai – Mellemgang - Shl –Dia –

Soc – Tale – Dit – Pall – Gys – Mbs – Med dep. – Elev - Pæs – Skole st. – Kan – Av – Eeg

– Pæ – MEDICOTEK. - JDR

kl.10.00

 • •  1. Modt – Rtg - ONK – Øjs – Artro – Mammasc. – Fø Stc – Obs – Ren op – Goo –

  Lv – Aks – Lv – Ako – Oko – Ane – Int – Overspl. – 404 – AKA9 – 108

  Oka – Okas – 107 – AKA6 – Overspl. – 105 Kørsel – Omst. – Pov – Sen – Lab.

 • •  2. 202A – 202B – 204A – 204B – 205A -205B – Fyt – Reum – Jdr. – Forsk. – Pai.

  Mellemgang – Shl. Dia – Soc – Tale – Dit – Pall – Gys – Mbs – med dep.

  Pæs – skole st. - kan – Av – Eeg – Pæ – Jak – It – Sunhed – Medicotek - JDR.

 

  Der hentes journaler til modtagelsen efter behov.

  Herefter sorteres og stemples de breve der er kommet ind. Og der laves pakkelabels

  til pakker.

  Glemt medicin, hjemmeplejemapper og tøj fra afdelingerne pakkes og sendes.

 

Kl.12.30

 • •  1. Modt – Rtg - OMK – Øjs – Artro – Mammasc. – Sundhed. – Ser – Kap – AKL -

Okl – Fø – Stc – Obs – Ren op. – Goo – Lv – Aks – Lv – Oka – Oko – Ane

  Int – Over spl. – 404 – AKA9 – 108 – Oka – Okas – 107 – AKA6 – Over spl. –

105 – Kørsel – Omst. – Pov – Sen – Lab.

 • •  2. 202A – 202B -204A – 204B – 205A – 205B- Fyt – Reum – Jdr. – Pai – Dia – Shl.

  Mellemgang – Soc – Tale – Dit – Pall. – Don – Gys – Mbs – Tillm. – Med dep.

  Pæs – Skole st. – Kan – Av – Eeg – Fba – Pæ – Tek – Køk – Linned – Dep. – Jak –

Sundhed – Medicitek - JDR.

 

Kl.14.00

 • •  1. Modt – Rtg - ONK – Øjs – Artro – Mammasc. -Okl – AKL. – Fø – Stc –

  Obs – Ren op. – Goo –Lv – Aks – Lv – Ako – Oko – Ane – Int – Overspl. - 404.

  AKA9 – 108 – Oka – Okas – 107 – AKA6 – Overspl. – 105 - Kørsel – Omst – Pov - Lab.

 

 • •  2. Fys – Reum – Forsk. - Pai – Mellemgang – Shl – Dia – Soc – Tale – Dit – Pall

  Gys – Mbs – Med dep. – Pæs – Kan – Av – Eeg – Pæ - Sundhed – Medicitek - JDR.

 

Kl. 14.45 – 15.24

 • •   De sidste journaler omdeles.

 • •   Breve frankeres til afhentning til posthuset.

 • •   Pakker og pakkesedler færdiggøres til afhentning af GLS.

 

Kl. 15.15

 • •   Journalarkiv til modtagelse