Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol efter kataraktoperation

Patient-/klientgruppe: Patient opereret for katarakt dagen forinden

Standardbeskrivelse: 100 % af alle patienter opereret for katarakt

STRUKTUR

PROCES

RESULTAT

FØR AMBULANT KONTROL

 

 

Personalekvalifikationer:

  • • Sygeplejerske oplært i øjenspecialet

  • • Øjenlæge

 

At patienten møder en velforberedt og kompetent sygeplejerske

Undersøgelsesstue

Undersøgelsesstuen klargøres:

Specielt for lørdag:

Kontrol efter kataraktoperation på lørdage

At effekter der skal bruges er til stede

At der anvendes dråber, som ifølge reglerne er i orden

AMBULANT KONTROL

 

 

Patient der er opereret for katarakt 1-3 dage forinden

Patient og evt. pårørende bydes velkommen

 

 

Patienten identificeres efter Sundhedsstyrrelsen retningslinjer for identifikation

Sikre sig at det er rette patient.

 

Journalen gennemses med henblik på:

  • • Operationsbeskrivelse af det opererede øje

  • • Allergi og intolerans

  • • Aftaler vedrørende postoperativ drypning

  • • Evt. forundersøgelsestid, operationstid og kontroltid til andet øje

Patienten undersøges af øjenlægen, sygeplejersken hjælper ved behov.

 

VIPS dokumentationsark/

Clinical Suite

Clinical Suite udfyldes:

  • • Speciel sygepleje: Kontrol efter kataraktoperation ifølge standard.

Evt. afvigelser

 

EFTER AMBULANT KONTROL

Der tjekkes om der er ændringer i forhold til standardordinationen

 

Sikre sig at patienten er klar over det videre forløb

At patienten får korrekt ordineret efterbehandling

 

Patienten spørges om, der er noget han er i tvivl om i forbindelse med efterforløbet

At patienten er velinformeret inden hjemsendelsen

 

Patienten sendes hjem

 

 

Journal lægges til pågældende læges sekretær

At patienten bliver korrekt registreret i AS 400

At journalen skrives og arkiveres