Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af hjertestop efter lungekirurgi – behandlingsalgoritme i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit

(klassisk thoraxkirurgiske patienter)

 

Genoplivning sker i henhold til Aalborg Universitetshospitals generelle Hjertestop - instruks for behandling

Der tilføjes dog diagnostik og behandling iht. nedenstående flowchart.

Se desuden Appendix A ang. alarmering og klargøring af operationsstue.

Flowchart hjertestop lungepatient

 

Appendix A:

Ved hjertestop i Sengeafsnit T:

Informationen kontaktes på tlf. 22011 og gives meddelelsen: ”Der er hjertestop i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit”.

 

Informationen gør herefter følgende:

  • • Alarmerer hjertestopholdet som vanligt

  • • Tilkalder T-bagvagten (kode 492 / DECT 28492)

  • • Tilkalder T-forvagten (kode 493 / DECT 28493)

  • • Tilkalder TIA-vagten (kode 568) som kalder anæstesisygeplejerske

  • • Tilkalder OP-sygeplejerskerne ( kode 433, vagtværelse eller på mobil) og beder dem gøre en OP stue klar

  • • Tilkalder perfusionist (kode 497 eller på mobil)