Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hepatitis B – graviditet og fødsel

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende håndtering af gravide med Hepatitis B infektions og behandling af nyfødte, født af mødre med hepatitis B.

Definition af begreber

Endemiske områder

Lavendemiske områder: < 2 % bærere.

 • • Skandinavien

 • • Vesteuropa

 • • Nordamerika

 • • Australien

Mellemendemiske områder: 2 – 7 % bærere.

 • • Østeuropa, inklusiv tidligere Sovjet

 • • Middelhavslandene

 • • Japan

 • • Sydvestasien

 • • Mellem- og Sydamerika

 

Højendemiske områder: > 7 % bærere

 • • Grønland

 • • Sydøstasien

 • • Afrika

 • • Tropisk Sydamerika

 • • Kina

 

Risikogrupper

 • • Stofmisbrugere (nuværende eller tidligere).

 • • Kvinder fra mellem- og højendemiske områder.

 • • Kvinder, der har haft seksuel kontakt med HBsAg-bærere:
  Stofmisbrugere
  Biseksuelle mænd
  Mænd fra ovennævnte geografiske områder
  Hæmofili patienter.

 • • Kvinder der har været udsat for erhvervsmæssig eksposition dvs.:
  Læger i kirurgiske specialer, jordemødre, patologer, tandlæger, laboranter.
   

Beskrivelse

Screening

 • • Alle gravide tilbydes screening for hepatitis B i forbindelse med første graviditetsundersøgelse hos egen læge.

 • • Klinisk Immunologisk afdeling udfører undersøgelsen på den blodprøve, der sendes ind til blodtypebestemmelse.

 • • Ved positiv screeningstest udfører Klinisk Immunologisk afdeling konfirmative tests.

 • • Svar sendes til egen læge og til fødested.

 • • Der forventes 100 positive fund pr. år i Danmark (0,1-0,2 %).

 • • Ønsker kvinden ikke testen udført, skal det fremgå af rekvisitionssedlen under feltet: Særlige oplysninger.
Smitteveje

 • • Hepatitis B virus smitter parenteralt, seksuelt og vertikalt fra mor til barn.

 • • HBsAg positive personer er smitsomme.

 • • Mest smitsomme er personer, der også er HBeAg positive.
   Diagnostik

 • • Påvisning af HBsAg i serum.
  Såfremt patienten er HBsAg og/eller HBeAg positiv henvises hun til yderligere udredning på medicinsk gastro-enterologisk afdeling, Ålborg Sygehus.

 • • Udredning ved klinisk tegn på hepatitis: Kvinden henvises til medicinsk gastro-enterologisk afdeling, Ålborg sygehus.
   

Risiko for moderen

 • • Såfremt moderen ikke har betydende aktiv leversygdom, er der ingen speciel risiko.
   

Risiko for barnet

 • • 70 – 90 % af børn født af HBsAg og HBeAg positive mødre smittes. 90 % af børnene bliver kroniske bærere med en risiko på 25 % for at udvikle cirrose og dermed risiko for primært hepatocellulært karcinom.

 • • Det skønnes at 5 – 10 % af smittede børn smittes in utero. Resten smittes under fødslen eller i perioden umiddelbart efter fødslen.


Profylakse

 1. 1. Vaccination af gravide:
  Hepatitis B vaccination af gravide bør sædvanligvis undgås.
  Gravide kvinder, som har seksuel kontakt eller husstandskontakt med kronisk HBsAg bærere, men som ikke selv er smittede (dvs. er HBsAg-negative og HBs-negative), tilrådes dog vaccination også i graviditeten. Vaccination i denne situation kan ikke regnes for 100 % effektiv med hensyn til beskyttelse af barnet. De vaccinerede bør alligevel undersøges for HBsAg i slutningen af graviditeten.
  Hvis moderen på trods af vaccination er blevet HBsAg-positiv, bør barnet immuniseres som nævnt nedenfor.

 2. 2. Undersøgelse og vaccination af den øvrige husstand:
  Familiemedlemmer til HBsAg/HbeAg positive skal screenes for hepatitis B infektion.
  Ikke-immune familiemedlemmer bør vaccineres. Dette skal foregå via egen læge.

 3. 3. Nyfødte:
  Såfremt kvinden er HBsAg/HBeAg-positiv, skal immunisering af barnet indledes umiddelbart efter fødslen.
  Det samme gælder, hvis et medlem af husstanden er HbsAg/HbeAg positiv.
  Såfremt moderens HBsAg-status er ukendt tages blodprøve på moderen næste dag. Først herefter stillingtagen til vaccination.

  Der gives:

   1. 1. Hepatitis B immunglobulin 1 ml 200 IE/ml intramuskulært lateralt på det ene lårs forside. Der skal herefter ikke gives mere hepatitis B immunoglobulin.

   2. 2. 1 dosis hepatitis B vaccine. Engerix-B 20 μg/ml. Der gives 10 μg (= 0,5 ml) intramuskulært lateralt på det andet lårs forside.

   3. 3. 2., 3. og 4. dosis Hepatitis B vaccine gives 1 måned, 2 måneder og 12 måneder senere.
    Dosis er hver gang 0,5 ml intramuskulært. Gives hos egen læge.

    Hepatitis B immunglobulin og Engerix-vaccine skal forefindes i afdelingens køleskab:
    - Begrænset holdbarhed.
    - Nyt kan bestilles på apoteket.
    - Se endvidere lægemiddelkataloget.
    Mødre med hepatitis-B (HBsAg-positive) må amme.

 

 

Blanketten ’Immunisering af barn født af HBsAg-positiv mor’ udfyldes og sendes til Statens Serum Institut, når barnet er født og der er givet 1. hepatitis B vaccination, samt hepatitis B immunglobulin.

 

(Blanketten findes under bilag, sammen med vejledningen ’Vaccination af børn født af mor med kendt kronisk HBV-infektion’)

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning om screening af gravide for Heptatitis B, HIV og syfilis