Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Planlægning af sæddeponering

Formål

At patienten får mulighed for sæddeponering til senere brug.

At patienten oplever en professionel tilrettelæggelse af forløbet, og er velinformeret og tryg ved behandlingen.

 

Beskrivelse

Sæddeponering tilbydes til mænd som har ønske om fremtidig fertilitet, og som er i risiko for at få forringet sædkvalitet, enten som følge af deres grundsygdom og/eller af deres planlagte behandling. Patienten har ret til gratis at få oprettet et sæddepot, inden kræftbehandlingen går i gang. Det vil sige, at patienter, som skal opereres for testikelkræft og skal have taget en biopsi fra den anden testikel, skal tilbydes sæddeponering.

De fleste teenagedrenge er fra 12-årsalderen i stand til at producere en sædprøve af samme kvalitet som voksne mænd og skal også tilbydes sæddeponering.

 

Planlægning

Fertilitetsenheden holder lukket mellem jul og nytår, samt 3 uger i sommerferien. De præcise datoer kan findes på Fertilitetsenhedens hjemmeside.

Når Fertilitetsenheden er lukket skal patienten gå til Cryos for analyse og nedfrysning af sæd, som herefter sendes til Fertilitetsenheden mhp. deponering.

 

I vejledningen fra Cryos udfylder urologisk personale felterne:

Type ydelse: Der afkrydses i sædanalyse og nedfrysning

Betaling: Der afkrydses i faktura til sygehus og der anføres ”Urologisk afdeling. Aalborg Universitetshospital, Nord”.

 

I vejledningen fra Fertilitetsenheden udfylder patienterne selv felterne når denne gennemgås hos Fertilitetsenheden.

 

Under konsultationen

Patienten oplyses om muligheden for sæddeponering på Aalborg UH, Fertilitetsenheden.

Vejledning fra Fertilitetsenheden/Cryos udleveres (findes på kontorerne ved pjecerne eller online på Cryos.dk), og for yderligere spørgsmål henvises der til Fertilitetsenheden/Cryos.dk.

  • Ved deponering hos Fertilitetsenheden udleveres pjecerne: ”Sådan deponerer du sæd” samt ”Tilladelse til nedfrysning, deponering og destruktion af sæd”.

  • Ved deponering hos Cryos udleveres pjecen: ”Sæddeponering – Cryos”

Patienten oplyses om at læse vejledningen grundigt, da alle vigtige informationer fremgår heraf. Der kan desuden læses mere omkring sæddeponering under afdelingens hjemmeside omkring patientforløbet.

Patienten oplyses om at ringe til Fertilitetsenheden/Cryos – gerne i forlængelse af konsultationen eller hurtigst muligt derefter med henblik på planlægning af udlevering af prøveglas og aflevering af sædprøve. Dette grundet begrænset åbningstid på hverdage. Det står i patientvejledningen, som er vedhæftet i mailen.

 

 

 

Forud for deponering kræves flg. blodprøver

  • • Antihiv 1+2 (i labka = HIVAB)

  • • Hepatitis B HBSAG (i labka= HBsAg + HBCAB-TOT)

  • • Hepatitis C ANTI HCVAB (i labka = HCV-Ab)

På Labka bestilles prøven ”Analyser i forbindelse med sæddeponering” som indeholder ovenstående prøver.

Når patienterne ifm. jul- og sommerferienedlukning hos Fertilitetsenheden skal deponere hos Cryos skal der ved bestilling af blodprøverne i Urologisk Ambulatorium skrives under rekvisitionskommentar til laboratoriet følgende:

Kopi af prøvesvar sendes til Cryos Aalborg, Algade 28, 1., 9000 Aalborg.

 

Fremgangsmåde ift. sædprøve

Sædprøven bør tages så hurtigt som muligt, da der kan være behov for mere end en prøve. Dog under hensyntagen til, at der ikke har været sædudtømning i 2 dage. Prøven afleveres hos Fertilitetsenheden/Cryos ifølge deres vejledning. Herefter skal prøven mærkes med navn og cpr. nr.

 

Betaling

Ålborg Universitetshospital betaler for analyse, nedfrysning og deponering i 5 år. Kan forlænges i yderligere 5 år. Herefter egenbetaling.

 

Referencer

Cryos, Aalborg – Sæddeponering: https://dk-da.cryosinternational.com/services/saeddepot

Sundhedsstyrelsen, Pakkeforløb for testikelkræft 2016