Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Planlægning af sæddeponering

 

Formål

At patienten får mulighed for sæddeponering til senere brug.

At patienten er velinformeret og tryg ved behandlingen.

 

Beskrivelse

Sæddeponering tilbydes til mænd som har ønske om fremtidig fertilitet, og som er i risiko for at få forringet sædkvalitet, enten som følge af deres grundsygdom og/eller af deres planlagte behandling. Patienten har ret til gratis at få oprettet et sæddepot, inden kræftbehandlingen går i gang. Det vil sige, at patienter, som skal opereres for testikelkræft og skal have taget en biopsi fra den anden testikel, skal tilbydes sæddeponering.

De fleste teenagedrenge er fra 12-årsalderen i stand til at producere en sædprøve af samme kvalitet som voksne mænd og skal også tilbydes sæddeponering.

 

Planlægning:

I vejledningen fra Cryos skal det nederste felt på første side udfyldes af personalet: Betaling/faktura: ”Urologisk afdeling. Aalborg Universitetshospital, Nord”.

Under konsultationen:

Patienten oplyses om muligheden for sæddeponering Cryos i Aalborg.

Vejledning fra Cryos udleveres (findes i receptionen eller online på Cryos.dk), og for yderligere spørgsmål henvises der til Cryos.dk.

Der udleveres et prøveglas til patienten. Prøveglasset findes i skyllerummet.

Patienten oplyses om, at læse vejledningen grundigt, da alle vigtige informationer fremgår heraf.

Patienten oplyses om, at ringe til Cryos dagen før patienten planlægger at aflevere sædprøve. Dette grundet begrænset åbningstid på hverdage.

  

Forud for deponering kræves flg. blodprøver:

  • • Antihiv 1+2 (i labka = HIVAB)

  • • Hepatitis B HBSAG (i labka= HBsAg + HBCAB-TOT)

  • • Hepatitis C ANTI HCVAB (i labka = HCV-Ab)

 

Når prøverne bestilles i urologisk ambulatorium skrives under rekvisitionskommentar til laboratoriet følgende:

Kopi af prøvesvar sendes til Cryos Aalborg, Algade 28, 1., 9000 Aalborg.

 

Fremgangsmåde:

Sædprøven bør tages så hurtigt som muligt, da der kan være behov for mere end en prøve. Prøven afleveres hos Cryos ifølge deres vejledning. Prøven opsamles i det udleverede prøveglas. Herefter skal prøven mærkes med navn og cpr. nr.

 

Urologisk afdeling betaler for analyse, nedfrysning og deponering i 5 år. Regningen sendes automatisk fra Cryos til sygehuset.

 

Referencer

Cryos, Aalborg – Sæddeponering: https://dk-da.cryosinternational.com/services/saeddepot

Sundhedsstyrelsen, Pakkeforløb for testikelkræft 2016

Urologisk ambulatoriums værdigrundlag, 2009