Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Instruks for intrakraniel venøs og AVM angio

 

Armene strakt ned langs kroppen, husk velkrobånd

Kontrast: Ultravist® 370 mgI/ml

 

 

 • • 

Vælg: New patient

 • • 

Vælg: Patient Schedule

Vælg aktuelle patient

Vælg: cerebrum venøs angio eller cerebrum arteriel angio

 • • 

Lav dine Scouts

 • • 

Vælg: Next Series

 • • 

Placer testbolus snittet på højde med C1
Undgå os occipitalis og metal i munden (placer under plomberne)

 • • 

Vælg CTC VENOES ANGIO eller CTC AVM ANGIO på automatsprøjten

Billede 10

Billede 11

 • • 

Start skanner og automatsprøjte eksakt samtidig og lad serien på CT skanneren køre indtil kontrast-opladningen i arteria carotis interna aftager - stop scan

 • • 

Find billedet som har maksimal opladning i Arteria carotis interna og bemærk hvilket nummer billedet har

(fx Im: 8+c)

 • • 

Hvis du ved en fejl klikker væk fra testbolus snit, kan de genkaldes vha. actioncard, som findes her.

Billede 12Tom

Billede 13Opladning på vej

Billede 14Max opladning!

 

Mål i arteria carotis interna (grøn)

Billede 15Aftagende opladning

 

 

Beregn delay på højre skærm:

 • • 

Vælg Measurements

Billede 16

 • • 

Vælg MIROI

Billede 17

 • • 

Ellipse ROI

 

 

 

Placér ellipsen i den kontrastfyldte arteria carotis interna

Billede 18

 • • 

Picture 5Klik OK og se hvor kurven topper.

Når der tælles skal punktet på y-aksen altid tælles som nummer 1 (rød pil) og toppunktets nummer skal så være lig med det billednummer, som blev bemærket ovenfor (fx 8 svarende til ”Im: 8+c”)

 • • 

Lav Screen Save af kurven

 • • 

Delay aflæses fra CT Skema Neuro Angio Voksne

 

 

 

Planlæg skanning på venstre skærm:

 • • 

Vælg: Next Series

 • • 

Husk at skrive delay i ”Series Description” (se nedenfor)

 

Picture 6

 • • 

Skriv det beregnede delay ind i ”Prep Group” feltet:

Billede 20

 • • 

Planlæg skanningsområde (fra hårrødderne til underkanten af C1)

 • • 

Indtast kontrastmængde og kontrastnavn

 • • 

Vælg: Confirm

Billede 21

 • • 

Kør patienten på plads

 • • 

Start skanner og automatsprøjte eksakt samtidig. Vær opmærksom på begge om dele melder klar inden der startes!!

 • • 

Tryk: End Exam