Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinskab – medicin der forefindes afdelingen

Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk Afdeling Hjørring

 

Medicin der forefindes i medicinskabet:

Buscopan 20mg/ml inj
Heparin ”Leo” 100 IE/ml
Lidokain ”SAD” 10mg/ml inj
Primperan 5mg/ml inj
SonoVue oral opløsning til UL
(Xylocain 10mg/ml inj – Kun ved tilfælde af restordre på Lidokain)

 

Præparat

Dosering

Indikation

Kontraindikation

Bivirkninger

Forsigtighed

Info til pt

Buscopan 20mg/ml

20 mg

Spasmer i mave-tarmkanal.

Gives for at mindske bevægeartefacter på MR

Megacolon

Myastenia gravis

AK-behandling

Graviditet/amning

Mundtørhed.

Takykardi.

Sjældent hudreaktion og allergiske reak-tioner.

Histaminer og psykopharmaca kan forstærke virkningen

 

Heparin ”Leo” 100 IE

 

Forebyggelse af koagulation i venekanyler

Aktiv ulcus

Leverinsufficiens

Uræmi

Svær hypertension

Forhøjede levertal

Blødningstendens

Kan anvendes til gravide.

Forstærkes ved samtidig brug af NSAID

 

Lidokain ”SAD” 10mg/ml

10 ml

Lokalanalgetikum.

Gives (af læge) i hud/muskler inden invasivt indgreb.

 

Kvalme

 

 

Primperan 5mg/ml

 

Kvalme og opkastning.

Gives ved oral kontrast indgift.

IKKE TIL BØRN.

Epilepsi.

Mekanisk tarmobstruktion.

Levodopa behandling (Parkinson).

Kardiovaskulære reaktioner (HJERTESTOP kan forekomme).

Kraftesløshed.

Diaré.

Døsighed.

Allergi.

Skal gives LANGSOMT (mindst over 3 min.).

Halver dosis ved nedsat lever- og nyre-funktion.

 

Sono Vue

 

Kontraststof til parenteral anvendelse ved ultralyds diagnostik

 

 

 

 

Xylocain 10 mg/ml

10 ml

Lokalanalgetikum.

Gives (af læge) i hud/muskler inden invasivt indgreb.

 

Allergisk reaktion ved indstikssted.

 

 

 

 

(x)Lægemidlerne gives efter lægeordination med baggrund i de undersøgelses specifikke standarder

Buscopan (x)

gives af radiograf/sygeplejerske til lægevisiteret MR tyndtarm samt lægevisiteret MR prostata
 

Heparin (x)

gives af radiograf/sygeplejerske (ct superbrugere) i forbindelse med blodprøvetagning eller kontrastindgift i vene PORT
 

Lidokain (x)

gives af læge i forbindelse med invasiv procedure
 

Primperan (x)

gives af radiograf/sygeplejerske til lægevisiteret tyndtarms undersøgelser – ikke til kirurgiske tyndtarmspassager
 

SonoVue (x)

gives af sygeplejersker og læger tilknyttet Ultralyd. Bruges ikke for tiden, men pga. dispenserings tilladelsen, beholdes præparatet til evt. senere brug
 

Xylocain (x)

gives af læge i forbindelse med invasiv procedure
 

Lidokain og Xylocain betragtes som det samme. Sygehus apoteket leverer det lægemiddel der på det pågældende tidspunkt er billigst.