Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thyreotoksikose – Endokrinologi, RHN

 

Undersøgelser

Objektiv undersøgelse

Struma, oftalmopati, puls, tremor m.m. Vurder thyreotoksikosens sværhedsgrad.

Blodprøver

TSH - normal TSH udelukker næsten thyreotoksikose.
T4, T3, TBG, T4 korrigeret, TPO-antistof, TRAB (TSH-receptorantistof), S-calcium.

Ultralydskanning af gld. thyreoidea med volumenmål

Bestilles på Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.
Indikation: Vurdering af størrelse, gld. thyreoideas morfologi mht. adenomer, cyster m.m.

Thyreoideaskintigrafi

Bestilles på Nuclearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Syd.
Indikation: Klassifikation af thyreotoksikosen (diffus, nodøs toksisk struma, thyreoidit m.m.).

Øjenlægeundersøgelse

Bestilles ved tegn til moderat til svær oftalmopati. Let exophthalmus meget hyppig ved morbus Basedow. Svære tilfælde henvises til Med. Endokrinologisk Afdeling, Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital, Syd.
 

Behandling

Hvis patienten klinisk er thyreotoksisk startes behandling, når diagnosen er stillet, med Thycapzol 5-15 mg x 3 evt. Propyltiouracil (PTU) 100-300 mg x 3. Ved takykardi og tremor tillægges betablokker, f.eks. Propranolol 10-40 mg x 3.
TSH, T3, T4 kontrolleres initialt afhængig af thyreotoksikosens sværhedsgrad med 1-3 ugers interval.
Når T3 og T4 normaliseres, reduceres dosis af antithyreoid medicin.
Vær opmærksom på evt. bivirkninger af medicinen (agranulocytose, leverpåvirkning, udslæt, ledsmerter).
Når svaret på undersøgelserne foreligger, kan man klassificere patientens thyreotoksikose og i samråd med patienten lægge den endelige behandlingsplan.

Diffus toksisk struma (Graves thyreotoxicose)

Behandles sædvanligvis medikamentelt i 2 år med blok-substitutionsterapi f.eks. Thycapzol 10+5 mg og Eltroxin 0,1 mg daglig. Man tilstræber normal T3 og T4 med TSH lavt i normalområdet.
Gravide behandles med PTU i monoterapi med den mindste dosis, som holder dem eutyreoide (kontroller TRAB sidst i graviditeten mhp. neonatal hyperthyreose hos barnet). Når tilstanden er stabil kontrolleres thyreoideatallene ca. hver 3. måned. Efter 2 års behandling ophører man med medicinen. En del patienter kan dog også behandles med balanceret terapi, hvor man nøjes med at give Thycapzol i en mindre dosis, specielt hvis TRAB kun er moderat forhøjet.
Risikoen for recidiv er størst ved stor struma eller høj værdi af TRAB.
Thyreoidea
tallene kontrolleres efter 1 måned og herefter hver 3. måned i 1-2 år. Ved recidiv enten ny medikamentel kur, evt. radiojod eller operation.

Nodøs toksisk struma

Behandles bedst med radiojod. Hvis radiojodbehandling ikke kan gennemføres, samt hos ældre, anvendes Thycapzol i mindste dosis, som holder patienten eutyreoid. Behandlingen bliver livslang, og kontrollen foregår via egen læge.

Subtotal eller nær total strumektomi

Kan komme på tale ved morbus Basedow, som ikke går i remission trods medikamentel behandling, og som har en middel eller stor struma. Kan evt. forbehandles med KJ 200-400 mg x 3 i 7-10 dage før operation.

Radiojodbehandling

Er standardbehandling af nodøs toksisk struma og kan også anvendes ved Graves thyreotoksikose, hvor den medikamentelle behandling ikke tåles eller ved recidiv. Når patienten radiojodbehandles, bør TSH være total supprimeret for at skåne det normale thyreoideavæv og undgå efterfølgende myksødem. Ligeledes bør patienten være ude af antithyreoid behandling i ugen op til jodbehandlingen for at få den bedste effekt. Efter jodbehandling trapper man den antithyreoide behandling ned m.h.p. at se, om patienten er blevet eutyreoid. Jodbehandling kan om nødvendigt gentages efter tidligst 4 måneder.
Hos Basedow-patienter med stor risiko for oftalmopati (storryger, stor struma, gentagne jodbehandlinger, begyndende oftalmopati) kan man i tilslutning til jodbehandlingen give steroiddække (0,5 mg Prednison per kg legemsvægt) i 1 måned og derefter nedtrappet i 2 måneder for at undgå oftalmopati.
Patienten skal undgå graviditet i 6 måneder efter radiojodbehandling.
Umiddelbart efter jodbehandling kan patienten udløse alarmen i forbindelse med kontrollen før flyrejse.
Thyreoideatal skal kontrolleres x 1 årligt livslangt pga. myksødemrisiko.
Radiojodbehandling foregår via Med. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Syd.
Alternativt henvises til Klinisk-Fys. Afd. Viborg Sygehus ved overlæge Jan Abrahamsen.
 

Referencer

Medicinsk Kompendium