Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering i logbøger

 

Formål

At sikre, at logbogsoptegnelser er fyldestgørende i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

Apparatur

Alt apparatur på fertilitetsenheden

Fremgangsmåde

Der skal i logbøgerne medtages oplysninger om:

  • • Anskaffelsestidspunkt

  • • Enhver hændelse eller observation, som ligger uden for udstyrets/instrumentets normale brug eller opførsel.

  • • Oplysninger om tidspunkt og handlinger i forbindelse med service, evt. kalibrering/rekalibrering, evt. justerng, reparation mv.

 

Alle optegnelser skal ledsages af dato og initialer.

 

Logbogsskabelonen findes i formatex.