Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering i logbøger

 

Formål

At sikre, at logbogsoptegnelser sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

Apparatur

Alt apparatur på Fertilitetsenheden.

Fremgangsmåde

Der skal i logbøgerne medtages oplysninger om:

  1. 1. Anskaffelsestidspunkt for udstyret.

  2. 2. Enhver hændelse eller observation, som ligger uden for udstyrets normale drift.

  3. 3. Oplysninger om tidspunkt og handlinger i forbindelse med service, evt. kalibrering/rekalibrering, justering, reparation mv.

 

Alle optegnelser skal ledsages af dato og initialer.

 

Logbogsskabelonen findes i DMDC.

 

Logbøgerne findes i mappen ”Logbog”.