Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med kompressionsstrømper, Trombosecenter Aalborg

Definition af begreber

Post trombotisk syndrom:

(PTS, kronisk venøs insufficiens). PTS er en hyppig komplikation efter dyb venetrombose. 15-52 % af patienterne udvikler PTS inden for 1-2 år efter symptomatisk DVT, alvorlige tilfælde ses ved 5-10 % af patienterne.

Symptomer: Disse kan opstå måneder til år efter den aktuelle DVT: Kroniske smerter i benet, hævelse, rødme, uro, hudforandringer, skinnebenssår.

Dyb venetrombose:

Benævnes som DVT i instruksen.

Gradueret elastisk kompressionsstrømpe (ECS). Elastisk kompressionsstrømpe, hvor trykket på benet aftager fra anklen mod knæet/lysken. Kompressionsstrømpens styrke angives ved ankeltryk i mm Hg. ”Rigtige” kompressionsstrømper er fremstillet, således, at de kan holde et bestemt tryk på benet. Strømperne har en holdbarhed på ½ år, hvorefter strømpen bør udskiftes.

 

Beskrivelse

Anbefalinger vedrørende brug af kompressionsstrømper

(Reference: ”Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom (PTS) hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose”)

http://www.cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/respiration-og-cirkulation/klinisk-retningslinje-for-brug-af-graduerede-elastiske-kompressionsstroemper.aspx

  • • Der bør anvendes en knælang gradueret kompressionsstrømpe med et ankeltryk på 30-40 mm Hg.

  • • Den graduerede kompressionsstrømpe bør tages i brug hurtigst muligt, dog senest 3 uger efter DVT er diagnosticeret. Dette med henblik på at reducere risikoen for udvikling af PTS.

  • • Den graduerede kompressionsstrømpe bør anvendes i dagtimerne, det vil sige fra patienten står op, og til sengetid.

  • • Den graduerede kompressionsstrømpe bør anvendes i mindst 6 måneder efter diagnosticering af DVT. Ved symptomer på PTS i mindst 24 måneder (Individuel vurdering).

 

Vejledninger, Trombosecenter Aalborg:

DVT/lungeemboli Patienter, som kommer til ambulante besøg i Trombosecenter Aalborg forespørges om brug af kompressionsstrømpe. Der lægges vægt på, om det er den korrekte strømpe, der benyttes, og at patienten er i besiddelse af en sådan.

  • • Vi følger ovenstående anbefalinger vedrørende kompressionsstrømper til nydiagnosticeret DVT. (Anbefalinger svarer til kompressionsstrømper med kompressionsklasse 3. Materialer: naturgummi).

  • • > 6 måneder siden sidste DVT: Kompressionsstrømper kompressionsklasse 2-3 til patienter, med Post trombotisk syndrom (bomuld/mikrofiber strømpe evt naturgummi).

  • • Brug af kompressionsstrømper kan bedre gener fra underekstremiteter som ødemer og smerter.

 

Kompressionsstrømper klasse 2-3 kan endvidere anvendes ved ”risikosituationer”(Flyrejser, immobilisation, graviditet m.m.) ved relevante patienter med eller uden (For eksempel patienter med påvist koagolupati) tidligere DVT (for mere end 2 år siden).

 

Strømpetyper

Anvendelse

Tryk mmHg

Støttestrømper

Generel profylakse

7-18

Antiembolistrømper

Tromboseprofylakse v. kirurgi og immobilitet

18

Kompressionsstrømper

Behandling af venøs insufficiens, lymfødem og DVT

RAL/GZG

Klasse I

Lette til moderate varicer, lette ødemer

18-21

Klasse II

Moderate til svære varicer, ødemer, ulcus cruris, DVT

23-32

Klasse III

Svære varicer, kraftige ødemer, DVT

34-46

Klasse IV

Lymfødem

>49

 

For at være sikker på en effekt af strømperne, er det vigtigt at strømperne har RAL/GZG godkendelse.

Hvis patienten ikke har de korrekte kompressionsstrømper, udfyldes ordinationsblanket ”ordination af kompressionsstrømper” (MEDIQ Danmark, www.mediqdanmark.dk).

 

Obs! Arteriel insufficiens kan være en kontraindikation mod kompressionsstrømper.

Hvis der ikke kan måles fodpuls i forbindelse med at Trombosecenter Aalborg opstarter behandlingen med kompressionsstrømper, skal patienten gå til egen læge snarest med henblik på yderligere udredning.

Der sendes journalnotat fra Trombosecenter Aalborg hvor der gøres opmærksom på ovenstående.

  • • Ordinationsblanketten underskrives af en læge ansat i Trombosecenter Aalborg. Blanketten videregives til patienten, som afleverer denne på dertilhørende kommune (Ældre/handicap forvaltningen, hvis en sådan ikke findes i pågældende kommune, da Sociallforvaltningen).

  • • Uden bevilling fra kommunen, kan Sahva Care ikke udlevere strømperne med tilskud. Når der først er givet tilskud fra kommunen gælder dette fremadrettet. Når strømperne skal udskiftes på grund af slitage, skal borgeren dog hver gang kontakte kommunen igen for at der kan gives tilskud.

  • • Der skal fra egen læge/Trombosecenter Aalborg kun udfyldes ny ordination af kompressionsstrømper hvis typen/længden/kompressionsklassen ændrer sig.

 

Det er forhandler Sahva Care, Blytækkervej 1, 9000 Aalborg Tlf: 70110711 vi henviser til, når det gælder mål til strømperne.

 

Referencer

Pradoni et al. ”Below-knee elastic compression stockings to prevent the post-trombotic syndrome”. Annals of internal medicine 2004;vol141,249-256.

Mediq Danmark. ”Værd at vide om kompressionsstrømper – start på kompressionsbehandling”. Mediq Danmark, www.mediqdanmark.dk.

Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom (PTS) hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose (Center for Kliniske Retningslinier)

http://www.cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/respiration-og-cirkulation/klinisk-retningslinje-for-brug-af-graduerede-elastiske-kompressionsstroemper.aspx

 

Der er taget kontakt til Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg kommune for at sikre korrekt forløb for patienten.