Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LAR – forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Beskrivelse

Tarmresektion ved rectumcancer. Der anlægges ofte aflastende ileostomi efter low anterior-resektion for cancer recti med ukompliceret forløb. Stomien lægges senere tilbage efter normal koloskopi.

Operationen kan foretages som åben eller laparoskopisk adgang.

 

Billedresultat for lap lar

 

 

Definition af begreber

LAR: Low Anterior Resection

APR: Abdominal Perineal Resektion

APE: Abdomino Perineal Excision

Præoperativt anæstesitilsyn

 • • Standard præmedicin: Paracetamol 1 gr. Gabapentin 300-600 mg og Dexametason 8 mg

 • • Forberedelse til eventuel epidural kateteranlæggelse.
  Epiduralkateter anlægges præoperativt ved planlagt åben kirurgi. Ved laparoskopisk operation kan evt.
  EDK overvejes hvis risikoen for konvertering til åben kirurgi er meget høj.

 

 • • BAC-test

Standardfremstilling og forberedelse

 • • Et trykkabel

 • • Tre pumper minimum

 • • Varmetæppe

 • • Oesophagusføler

 • • V-sonde ved laparoskopi anlægges igennem munden. (Svagt sug på sonden peroperativt).

 • • Øjenplastre ved laparoskopi

 • • NMT

 • • ¼ eller ½ % Marcain® i 20 ml luerlock sprøjte med forlænger

 • • Nimbex

 • • Epidural analgesi i A-anæstesi samt fremstilling til epiduralkateter anlæggelse

 • • PCA-pumpe/batteri/A-blanding/forlængersæt

 • • Arterietryksæt/A-kanyle

 

Modtagelse af patient til operation på A-OP

 • • Patienten modtages

 • • Der anlægges PVK (på venstre side ved laparoskopi)

 • • Ved åben kirurgi (og ved stor konverteringsrisiko) anlægges der præoperativt epiduralt kateter.

 • • Opstart af antibiotikaprofylakse, se Operatørsamtalen i Clinical

Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard

 • • Arterietryk

 • • Temperatur

 • • NMT

Overordnede lejringsprincipper

Ved åben kirurgi

Lavt stensnit, med begge arme ud til siden.

Efter intubation forflyttes patienten nedad på lejet ved hjælp af spielerdug, benene lejres i amerikanerstøvler til lavt stensnit. Og armene lejres ud til siden og fastgøres med stropper.

Peroperativt ændres benenes position til høj stensnit, mens man laver den lave anastomose.

Efterfølgende kan benene atter sænkes, mens abdomen lukkes og stomien syes.

Lejringen kontrolleres peroperativt.

 

Ved laparoskopisk adgang

Operationen foregår i stejl Trendelenburglejring (25-30 grader). Dette giver nedsat cirkulation i underekstremiteterne, og derfor skal lejet stilles i neutral position i ca. 5 minutter hver anden time. Patienten kippes også 14 grader mod højre, obs. forebyggelse af plexusskade/peroperativt. Tilse og masser patientens skuldere peroperativt.

 

Anvendes der skulderpuder og ikke HUG-U-Vac kan patienten lejres med højre arm ind langs siden. Denne pakkes ind i gelpude, og armpladen placeres til at fiksere og beskytte armen. Obs. at fingrene ikke kommer i klemme ved benstøtten. (NMT kan monteres på højre arm).

 • • Obs. der skal være plads til skulderpuderne, (disse placers minimum med 2 cm afstand fra patienten. De forhindrer patienten i at glide ned af lejet, skulderpuderne kan løsnes og trækkes lidt væk fra patienten peroperativt.

 • • Obs. at øjnene er beskyttet. Anvend øjenplastre og øjensalve. Obs. peroperativt, at kirurgen ikke læner sig ind over patientens ansigt.

Anvendes der HUG U Vac, se Robotassisteret laparoskopisk kirurgi, forberedelse og anæstesi i A-Anæstesi

(Se venligst bilag ”Lejring af patienter i Hug–u-Vac)”

Den endelige lejring i Hug-u-Vac foretages når patienten er bedøvet. Patienten bliver lejret med begge arme ind langs siden, og Hug-u-Vac puden pakkes tæt om patienten, og stenes før OP start.

 

Anvend den runde narkosebøjle.

Anæstesi/analgesi

Indledning og anæstesi efter ordination.

Patienten intuberes og relakseres.

Ved laparoskopi placeres tuben i venstre side

 • • Anlæggelse af mindst to velfungerende PVK på venstre side

 • • Arteriekanyle

 • • Ventrikelsonde

 • • Kirurgen anlægger suprapubisk kateter peroperativt

 • • Mistral varmetæppe/NMT

Peroperativ væsketerapi

 • • Anvend varme væsker, Ringeracetat

 • • Løbende væskeregnskab/volumenbalance

 • • Restriktivt 3 ml/kg/t

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Opstart peroperativ epiduralanalgesi, eventuelt epi-Morfin. Epidural analgesi i A-anæstesi

Postoperative ordinationer og observationer

 • • PCEA-infusion af standard A-blanding

 • • Smertepakke 2 på sengeafdelingen

 • • Ernæring: Efter kirurgisk ordination

 • • Vandladning: Timediureser

 • • Medicin: Ikke rutinemæssigt cont. antibiotika

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Tarmresektion

Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

Referencer og øvrige henvisninger

Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit