Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Huskeliste til plejepersonale, der videresender patienter til CT-kolografiscreening

 

 

  • • Kontakt Billeddiagnostisk Afsnit i Frederikshavn på tlf. 97 64 21 38 for at få en tid til CT-skanning

 

  • • Skriv navn, CPR-nr. og undersøgelsestidspunkt på indkaldelsesbrevet

 

  • • Udspørg patienten om jodallergi

I tilfælde af jodallergi skal patienten have udleveret Tagitol (indeholder Barium) i stedet for Gastrografin (indeholder Jod)

 

  • • Udfyld vejledning til kontrastvæske med klokkeslæt for indtagelse af kontrast

 

  • • Udspørg patienten om insulinkrævende sukkersyge mht. evt. problemer i forbindelse med blodsukker og diæt

 

  • • Gennemgå indkaldelsesbrev og vejledning til kontrastvæske med patienten

 

  • • Udlever brevet til patienten sammen med kontrastvæsken

 

  • • Patienten skal drikke første portion kontrast, inden patienten forlader afdelingen